Home » Vlissingen

Vlissingen

Al meer dan 3 jaar strijdt het Edisonpark in Vlissingen tegen de komst van een grootschalig complex met 216 bedden, waar arbeidsmigranten slechts 3 maanden mogen verblijven. De onderbouwing voor deze plannen berust op aannames en niet op gefundeerde onderzoeken.
De omstandigheden rondom het proces van de vergunningsaanvraag van 'Plan Uitzicht Souburg', hierna te noemen PUS, zijn op zijn minst 'uiterst merkwaardig' te noemen.
De Gemeente Vlissingen biedt de ondernemers van PUS de mogelijkheid een faciliteit neer te zetten op een plek waar volgens het bestemmingsplan niet gewoond mag worden. De locatie is zwaar verontreinigd. Daarnaast is de verkeersontsluiting nu al een enorm probleem, en bovendien heeft de gemeente reeds geconstateerd dat de ondernemer in de bedrijfswoning illegaal arbeidsmigranten huisvest(te). Op deze plek geven de ondernemers nu al vorm aan de plannen, zonder vergunning.
Niet alleen ingezetenen, maar ook het gemeentebestuur dient zich aan het eigen geformuleerde beleid te houden.
×