Home » Misstanden arbeidsmigratie moeten direct aangepakt worden
Informatief Opinie

Misstanden arbeidsmigratie moeten direct aangepakt worden

Opinie, BNN Vara, 4 juli 2024 – De grootste groep buitenlanders zijn de arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Destijds zette toenmalig CDA-minister Donner de grenzen voor arbeidsmigranten eerder open dan de ons omringende landen. Er zouden maar een paar duizend komen, volgens minister Donner. Het zijn inmiddels ruim 800.000.

Volgens de arbeidsinspectie overtreedt 15% van de uitzendbureaus de wet. Een aantal jaren geleden noemde de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus (ABU) 50% van de uitzendbureaus malafide. Daarbij komt nog dat er sprake van dubieuze buitenlandse uitzendbureaus.

De uitbuiting van arbeidsmigranten komt voor een groot deel op rekening van de uitzendbureaus. Zij regelen de huisvestiging van de arbeidsmigranten. Zodra er geen werk is, althans volgens het uitzendbureau, worden de arbeidsmigranten ook uit hun huisvestiging gezet.

Onderbetaling van arbeidsmigranten betekent dat goedwillende werkgevers oneerlijke concurrentie wordt aangedaan. De arbeidsvoorwaarden van werknemers worden door de “goedkope” arbeidsmigranten onder druk gezet.

Het vorige kabinet wilde de misstanden bij uitzendbureaus aanpakken door certificering. De Wet Toelaten Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (WTTA) gaat echter pas in 2026 in. Uitzendbureaus in binnen- en buitenland moeten toestemming hebben van de minister volgens deze nieuwe wet. De wet gaat te laat in. Daarbij komt nog dat de handhaving van de wet pas vanaf 2027 ingaat.

Het gaat om een urgent probleem. Arbeidsmigranten die onderbetaald worden, veel moeten betalen voor slapen en op straat staan als het uitzendbureau hen niet meer laat werken. Mensen die opkomen voor hun rechten, worden op die manier de mond gesnoerd.

Arbeidsmigratie is nodig zeggen hoogleraren. Laat het dan arbeidsmigratie zijn zonder misstanden. Het voort laten bestaan van de misstanden moet direct stoppen. Direct de wet WTTA in laten gaan en daarbij ook direct de arbeidsinspectie laten handhaven. Daarbij de boetes hoger maken zodat niet zoals nu het boeten nadeel niet opweegt tegenover het uitbuitingsvoordeel.

Het huidige kabinet dat zegt vooral migratie terug te willen dringen kan simpel de gemaakte wet WTTA eerder in laten gaan net als de handhaving door de arbeidsinspectie en de boetes op overtreding verhogen.

Lees hier het originele bericht
×