Home » Steunbetuiging

Steun ons!

Jouw handtekening is jouw stem! Daarmee gaan wij naar politiek Den Haag om dringende aandacht voor deze punten te vragen:

Wij, bewoners van gemeenschappen die onder druk staan door de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus, vragen dit van de politiek:

Stop de migratie-industrie waar uitzendbazen miljonair van worden, waar bedrijven profiteren van lage lonen en waarvoor arbeidsmigranten en onze samenleving en onze wijken en dorpen de rekening betalen.

Stop de bouw van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten en industrie waar Nederland en onze gemeenschap niet beter van wordt, bouw betaalbare huizen om de woningnood te bestrijden.
Verbeter arbeidsvoorwaarden, investeer in automatisering en innovatie en neem afscheid van bedrijven die alleen door lage lonen kunnen bestaan.

Los de uitbuiting van arbeidsmigranten en andere problemen op en stop tot die tijd met nieuwe arbeidsmigranten naar Nederland halen. Versterk de handhaving op misstanden en zorg voor arbeidsmigranten die dakloos zijn gemaakt.

(van 'Civist' ontvang je per email de vraag om je handtekening te bevestigen. Dat is de naam van het programma dus is veilig.)

×