Home » Huisvestingscomplex niet meer nodig, probleemsituatie in Boxtel opgelost
Liempde (Boxtel)

Huisvestingscomplex niet meer nodig, probleemsituatie in Boxtel opgelost

Boxtel, 18 februari 2024 – Succesvol gemeentelijk beleid heeft ertoe geleid dat bij slechts 4 à 5 Boxtelse adressen overlast wordt ervaren van bewoning door arbeidsmigranten. Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 verklaarde de wethouder als volgt: “Het aantal overlastmeldingen is beperkt tot 4 à 5 adressen waar af en toe een melding vandaan komt. Dit is het gevolg van betere handhaving.” Zij verklaart verder dat het de taak van de gemeente is om goed te handhaven, dus verwacht kan worden dat de resterende overlast ook zal worden opgelost. Het originele fragment van de raadsvergadering onderaan bij dit bericht.

Nu door betere handhaving de overlast in de Boxtelse woonwijken drastisch is afgenomen, is ook de belangrijkste reden vervallen voor de ontwikkeling van grootschalige wooncomplexen in Boxtel voor 2 x 400 arbeidsmigranten. De eerste daarvan staat gepland aan Oude Rijksweg 11 in Liempde.

Alle beleidspijlers vallen weg

In de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2020 zijn alle beleidspijlers duidelijk omschreven. Die zijn als volgt: de circa 50 panden in Boxtelse woonwijken, waarin arbeidsmigranten momenteel zijn gehuisvest zouden weer vrij op de markt moeten komen. Tevens zou de overlast in de wijken moeten verdwijnen, de arbeidsmigranten zouden onder betere condities moeten worden gehuisvest (intensief gebruik van de panden door de snelle doorstroom van huurders geeft negatieve druk op de omgeving) en er zou een einde moeten komen aan de lange reistijden van arbeidsmigranten die in Boxtel werken. Voor de inwoners van Boxtel zou de leefomgeving moeten verbeteren.

Geen van deze pijlers blijkt haalbaar. De kans dat de tientallen woningen weer beschikbaar komen voor de reguliere markt is uiterst gering, de wethouder heeft aangekondigd hiernaar onderzoek te doen. Alle problemen, voortkomende uit verhuur van panden op basis van logies (maximaal verblijf één jaar) zullen blijven bestaan, aangezien ook de geplande nieuwe huisvestingscomplexen bedoeld zijn voor logies verhuur. Ook de lange reistijden voor werknemers blijven in stand, aangezien de meeste arbeidsmigranten die dagelijks op-en-neer pendelen vanuit o.a. Duitsland niet via SBA Flex werken. Zij kunnen niet in de beoogde nieuwe huisvesting worden ondergebracht, de 400 kamers in dit complex zijn namelijk exclusief beschikbaar voor SBA Flex-medewerkers.

Aangezien de wethouder tijdens de raadsvergadering op 6 februari duidelijk heeft aangegeven geen enkel zicht te hebben op het aantal arbeidsmigranten wat in Boxtel woont en/of werkt, is niet te beredeneren hoe twee huisvestingscomplexen voor elk 400 arbeidsmigranten bestaande problemen oplossen. Onduidelijk is wie er komen wonen en welke gevolgen dat elders in Boxtel zal hebben.

Tegengestelde effecten

Als de plannen tot uitvoer zullen komen, impliceert dat ook tegengestelde effecten. Effecten waarvoor het beleid niet bedoeld is, maar die wel optreden. 

Bijvoorbeeld de beleidspijler ‘afname reisbewegingen’. Dit zal een aanzienlijke toename van de vraag naar kamers in Boxtel tot gevolg hebben. De dagelijkse pendelbusjes tussen o.a. Kleve, Weeze en Boxtel zijn namelijk talrijk, als deze honderden arbeidsmigranten dicht bij hun werk (Vion) zouden komen wonen zijn er vele extra kamers voor hen nodig. Dit zou een extra reden voor pandeigenaren kunnen zijn om hun huizen voor deze doelgroep beschikbaar te houden en dus niet beschikbaar te maken voor de reguliere markt.

Een ander tegengesteld effect is getalsmatig. SBA Flex heeft in de uitzending van Zembla d.d. 14 januari jl verklaard momenteel 200 arbeidsmigranten in Boxtel te hebben, in de recentere nieuwsartikelen o.a. in Brabants Centrum, zegt SBA Flex 160 mensen naar de beoogde nieuwe huisvestingslocatie te zullen verhuizen. Dit impliceert dus dat SBA Flex in dit nieuwe wooncomplex 240 bedden te veel krijgt. Gevolg is dat zij in het nieuwe wooncomplex meer arbeidsmigranten gaan huisvesten dan er via hen in Boxtel werkzaam zijn. Als gevolg hiervan zullen er extra reisbewegingen naar werklocaties in de omgeving zijn.

Als de gemeente bovendien de nieuwe regel doorvoert van maximaal vier huurders per pand, zou de gemeente daarmee de arbeidsmigranten van SBA Flex dwingen te verhuizen naar de grote woonlocatie. Dat is in strijd met de algemene nieuwe regel, tevens belangrijke Roemer-norm, dat werk en huisvesting strikt gescheiden dienen te zijn in een werkgever-werknemersrelatie.

Lees ook Brabants Centrum, 14 februari 2024:  https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/gemeente-boxtel/53720/overlast-arbeidsmigranten-op-hoogstens-vijf-adressen
en zie https://dossierarbeidsmigranten.nl/huis-vol-illegale-arbeidsmigranten-gemeente-komt-pas-in-actie-als-buurtbewoners-klagen/

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×