Home » Wethouder Coen Bertijn: ‘Stilzetten bouw arbeidsmigrantencomplex aan Energieweg kan claim betekenen’
Vlissingen

Wethouder Coen Bertijn: ‘Stilzetten bouw arbeidsmigrantencomplex aan Energieweg kan claim betekenen’

PZC, 16 november 2023 – De communicatie over het beoogde arbeidsmigrantencomplex aan de Energieweg kan beter, erkende wethouder Coen Bertijn donderdag bij de raadsvergadering. Maar zijn uitspraak kon niet voorkomen dat een meerderheid van de raad uitsprak geen vertrouwen te hebben in de realisatie van de plannen.

Deze week kwam Perspectief Op Vlissingen (POV) met een voorstel om de stekker uit het plan te trekken. Toen de wethouder donderdagavond liet blijken dat de kans groot is dat dat een claim oplevert, besloot de oppositiepartij haar voorstel aan te passen. In plaats van het plan stopzetten, stelde ze voor het vertrouwen in de realisatie van het plan op te zeggen. Fractieleider Pim Kraan denkt dat er niet voldaan kan worden aan de hoge eisen die gesteld worden op het gebied van inrichting, respect voor de omgeving en professioneel beheer. Kraan kreeg de raad mee in het afgeven van dit signaal toen een meerderheid voor de motie stemde.

Claim

Helemaal afzien van het plan, zoals de POV eerst voorstelde, werd door de wethouder ontraden. Hij noemde daar verschillende redenen voor. Zo zouden de initiatiefnemers in deze fase van het proces een claim kunnen indienen als het project stil komt te staan. Daarnaast is volgens hem de behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten in Vlissingen groot. ,,Er is veel druk binnen de kamerverhuur en ook vanuit humaan oogpunt is het goed dat er fatsoenlijke huisvesting voor die mensen komt.” Hij wil daarom het proces rond vergunningverlening verder doorlopen en verwacht in maart 2024 een concreet voorstel te kunnen voorleggen aan de raad.

Lees hier verder (origineel bericht)
Tags
×