Home » Venray

Venray

De Gemeente Venray kondigt in haar nieuwe beleid, genaamd: “Gewoon zoals het hoort” de komst van 1500 nieuwe huisvestingsplekken aan.
Gezien de agrarische activiteiten in het buitengebied begrijpen we dat arbeidsmigranten nodig zijn voor boeren en tuinders. We zijn verheugd dat er eindelijk beleid komt om de situatie voor arbeidsmigranten die vaak erbarmelijk is te verbeteren.
Echter…………..de Gemeente Venray wil daar waar agrarische bedrijven in het buitengebied stoppen grote huisvestingslocaties met 400 bedden ontwikkelen. Dit is goed voor de logistieke industrie en zeer lucratief voor de agrarische ondernemer.
Het buitengebied van Venray wordt opgezadeld met alle lasten. De verhouding is namelijk ver te zoeken; één op de drie werknemers in Venray is een arbeidsmigrant! Hiervan werkt slechts 5% bij boeren en tuinders.

In de verdeling van het aantal vergunde bedden zien we echter een duidelijk ander beeld; namelijk 60% in het buitengebied, 20% in woonwijken en 20% op bedrijventerrein.
Aan deze scheve verhouding wordt nu het plan toegevoegd om bij agrariërs die stoppen met hun bedrijf, huisvestingslocaties te organiseren met 400 bedden. Nog meer arbeidsmigranten in het buitengebied, dat al zo zwaar belast is.
Iedereen begrijpt dat dit enorme impact heeft voor de inwoners van het buitengebied. Desalniettemin zijn ze door de Gemeente Venray niet geïnformeerd of meegenomen in dit beleid terwijl dat over drie weken al voorgelegd wordt aan de Gemeenteraad.
De verhuurders hebben wel hun zegje kunnen doen over dit beleid.
In het Venrayse buitengebied is er veel verontwaardiging en is dit het gesprek van de dag. We komen in actie tegen dit oneerlijke onderdeel van het beleid: “Gewoon ongehoord!”
×