Home » westland

Tagwestland

Steeds meer zorgen over kassen met arbeidsmigranten: heeft de sector nog toekomst?

Nieuwsuur, 19 februari 2024 – Moeten we doorgaan met de Nederlandse glastuinbouwsector? De branche exporteert voornamelijk en draait grotendeels op arbeidsmigranten. Voor omwonenden, woningzoekenden en een deel van de politiek leidt dat laatste tot problemen. Wegen de baten nog wel op tegen de lasten?

Doordat vooral arbeidsmigranten werken in de kassen, gaat de leefbaarheid in de regio er op achteruit, zegt de Rotterdamse wethouder Tim Versnel.

Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse kassen staat in Westland, een kustgemeente in Zuid-Holland die onderdeel is van de streek het Westland. Afhankelijk van het seizoen werken daar 12.000 tot 16.000 gastarbeiders. 4600 van hen wonen in Westland zelf, de anderen in omliggende plaatsen.

Silicon Valley van de tuinbouw

Ook Klaas Knot, de directeur van De Nederlandsche Bank, vraagt zich af of de maatschappelijke kosten van de glastuinbouwsector nog opwegen tegen de baten, zei hij vorige maand in het tv-programma Buitenhof. Hij verwees naar het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050, waarin onderzoekers de politiek aanmoedigen beter na te denken over de vraag welke arbeidsmigranten nog welkom zijn.

De uitspraken van Knot maken veel los in de regio. Daar zijn ze juist trots op de hun hightech kassen, die ze ook wel de ‘Silicon Valley’ van de tuinbouw noemen.

Persoonlijk vind ik dat je niet een industrie kan handhaven die alleen maar op buitenlanders kan draaien.
Econoom Jaap van Duijn

Lees hier verder (origineel bericht)

Grootste woonpark voor arbeidsmigranten jaren vertraagd door protesten

AD, 13 februari 2024 – Omliggende gemeenten voeren de druk op om snel met de bouw te beginnen van een grootschalig woonpark voor arbeidsmigranten in De Lier. Met 688 bedden zou het de tot dusver grootste opvang van Nederland kunnen worden, maar de voorbereidingen verlopen uiterst traag. Twee jaar na de toekenning van de bouwvergunning moet de procedure mogelijk zelfs helemaal over.

In het zicht van de haven dacht de inmiddels vertrokken wethouder Albert Abee het plan voor het veelbesproken initiatief vlot te trekken. De eigenaar werd bedreigd en zijn kassen werden met leuzen besmeurd. Kort voor de raadsverkiezingen verstrekte het toenmalig gemeentebestuur in 2022 een vergunning voor de bouw op de kavel van een vervallen kassencomplex aan de Oostbuurtseweg in het buitengebied van De Lier. Twee jaar later moet de procedure mogelijk helemaal over. De reden? De kans bestaat dat de Raad van State het huidige plan gaat afschieten.

Omgevingsvergunning

De gemeente Westland gaf destijds een omgevingsvergunning op basis van de zogenoemde kruimelregeling. Deze regeling is bedoeld om snel te kunnen bouwen op een plek waar dit volgens het bestemmingsplan eigenlijk niet mag. Het bewuste terrein aan de Oostbuurtseweg heeft nu nog een tuinbouwbestemming. Volgens de gemeente Westland is de bouwvergunning gerechtvaardigd omdat het woonpark een tijdelijk karakter heeft. Het blijft tien jaar staan, zo is het plan.

Omwonenden denken hier echter heel anders over. Zij stellen dat de kruimelregeling slechts is bedoeld voor een project dat in geringe mate afwijkt van het bestemmingsplan. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie deelde die conclusie van de bezwaarmakers en bracht een negatief advies uit. Toen dit door de gemeente Westland terzijde werd geschoven, stapten de bewoners naar Raad van State. De hoogste bestuursrechter behandelt de zaak naar verwachting in de loop van dit jaar.

Lees hier verder (origineel bericht)

×