Home » vleessector

Tagvleessector

Meldpunt tegen misstanden in de vleessector

NOS, 13 juni 2024 – Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Het meldpunt zal door organisaties in de vleesverwerkende industrie zelf worden opgezet.

Demissionair minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt het meldpunt aan na overleg met organisaties van onder meer slachthuizen, uitzendbureaus en vleesverwerkende bedrijven.

Hardnekkig

De misstanden met arbeidsmigranten vormen volgens Van Gennip “een hardnekkig probleem”. Ze wijst op onder meer een onderzoek van de Arbeidsinspectie en uitzendingen van EenVandaag. Daarin wordt duidelijk dat arbeidsmigranten om het minste of geringste op staande voet worden ontslagen.

De uitzendkrachten lopen hierdoor een werkloosheidsuitkering mis, kunnen vaak fluiten naar achterstallig loon of vakantiegeld en verliezen in sommige gevallen ook nog hun woonplek, die geregeld wordt door de werkgever.

Organisaties van bedrijven in de vleesverwerkende sector zeggen de waargenomen misstanden onacceptabel te vinden. De Centrale Organisatie voor de Vleessector zei na het verschijnen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie dat leden “disciplinaire maatregelen” opgelegd krijgen als zij onterecht werknemers op staande voet ontslaan.

Afspraken

Naast de oprichting van een meldpunt maakte Van Gennip nog enkele andere afspraken met de vleessector. Die afspraken gaan onder meer over eisen die werkgevers kunnen stellen aan uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren aan de industrie.

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus. Daarmee zouden op den duur malafide uitzendbureaus beter bestreden kunnen worden.

Van Gennip doet ook een oproep aan haar opvolger. Ze zegt de afgelopen tijd te hebben gewerkt aan “een eerlijke, gezonde en veilige werkplek. Ik hoop en verwacht dat dit werk de komende tijd met urgentie wordt voortgezet”.

Lees hier het originele bericht

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Kamerstuk | 14-06-2024 – Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers van de vleessector en de uitzendsector, bedoeld om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken.

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Bijlagen

Beslisnota’s bij Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessectorIn een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. …

BESLISNOTA-flexkrachten-in-vleessectorDownload

Duizenden uitzendkrachten afgelopen jaren ten onrechte ontslagen door malafide uitzendbureaus

BNR, 28 mei 2024 – De Nederlandse Arbeidsinspectie meldt dat duizenden uitzendkrachten in slachterijen ten onrechte op staande voet zijn ontslagen door malafide uitzendbureaus. Door de herziene ‘Wet Werk en Zekerheid’ uit 2015 bestaat er een harde deadline voor het aanvechten van het ontslag. Malafide uitzendbureaus maakten daar misbruik van. Juridisch dienstverlener Das waarschuwt daarom voor misbruik van de wet.

Arbeidsmigranten weten dit niet

Er zit een hele harde termijn in de wet. De meeste mensen hebben daar kennis van. ‘Alleen niet alle mensen. En zeker niet bevolkingsgroepen die de taal niet machtig zijn’, waarschuwt Besselink. Juist arbeidsmigranten vallen ten prooi aan werkgevers die misbruik maken van die harde deadline, ziet hij. Ze hebben vaak geen toegang tot juridische kanalen, die hen bij ontslag van advies voorzien. Daardoor verstrijkt de aanvecht-deadline zonder dat ze er weet van hebben.

Zo kan het dus dat malafide uitzendbureaus ten onrechte duizenden mensen in slachterijen ontslaan en ermee wegkomen. Het lijdt voor Besselink geen twijfel dat de massaontslagen onterecht zijn. ‘Ik zag een bedrijf waarbij 80 procent van de ontslagen op staande voet was. Dat is bovenmatig hoog. Normaal gesproken is 1 procent van de ontslagen op staande voet.’

Lees hier verder (origineel bericht)

‘Echte boeven zullen straks geen uitzendbureau meer kunnen runnen’

NRC, 27 mei 2024 – Vlak voor Karien van Gennip afzwaait als minister, kondigt ze een aantal maatregelen af die arbeidsmigranten beter moeten beschermen. „De cowboys moeten zich netter gedragen.”

Van Gennip ontving afgelopen donderdag, enkele weken voordat ze zal afzwaaien als minister, de eindversie van de zogeheten effectrapportage, een van de maatregelen die ze samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens haar termijn uitwerkte om arbeidsmigranten beter te beschermen. Gemeenten kunnen deze handleiding gebruiken bij aanvragen voor vergunningen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Bedrijven die met arbeidsmigranten willen werken, moeten eerst zeker weten dat er voldoende plek is om hen te huisvesten. Is die ruimte er niet? Dan zou het bedrijf zich niet in de beoogde vorm in de gemeente mogen vestigen, is het idee.

Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar in Nederland. Ze werken veelal via uitzendbureaus in de tuinbouw, distributie en vleesverwerkende industrie op flexibele contracten. Vaak is de werkgever ook de huisbaas, dus verliest de arbeidsmigrant bij ontslag ook de woning.

Vleessector

In de vleessector ontslaan uitzendbureaus arbeidsmigranten regelmatig ten onrechte ‘op staande voet’ om goedkoper uit te zijn, meldde de Arbeidsinspectie vorige week. De minister ziet dat deze sector arbeidsmigranten als een verdienmodel gebruikt, om de kosten te drukken. „Volgende week” gaat ze nog apart met werkgevers uit de vleessector aan tafel over hoe ze de arbeidsomstandigheden significant gaan verbeteren.

De Adviesraad Migratie adviseerde om net als in Duitsland flexibele arbeidsconstructies in de vleesverwerkende industrie te weren. Is dat iets voor Nederland?

„We zetten eerst in op het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus, dat nog door de Tweede Kamer moet. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat de echte boeven geen uitzendbureau meer kunnen runnen. En dat de ‘cowboys’ zich netter gaan gedragen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Arbeidsinspectie: arbeidsmigranten in vleessector nog steeds slecht behandeld

Radio 1 Nieuws & Co, 24 mei 2024 – De vleessector staat opnieuw negatief in de schijnwerpers vanwege het slecht behandelen van vooral arbeidsmigranten. Deze praktijken mogen niet en zijn onacceptabel, zegt minister van Gennip van Sociale Zaken. Van Gennip reageert op een rapport van de arbeidsinspectie van gisteren. Daaruit blijkt dat uitzendbureaus in de vleessector op grote schaal werknemers onterecht op staande voet ontslaan. Maatschappelijke organisaties willen dat slachthuizen niet langer samenwerken met uitzendbureaus. Eén van die organisaties is FairWork, dat arbeidsuitbuiting en moderne slavernij bestrijdt. Eline Willemsen vertelt in Nieuws en Co welke voorbeelden zij in de praktijk tegenkomt.

Beluister het interview via deze link

‘Maatregelen tegen slachthuizen die personeel onterecht ontslaan’

NOS, 24 mei 2024 – De koepel van slachthuizen dreigt met disciplinaire maatregelen als leden onterecht hun personeel op staande voet ontslaan. Dat laat de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) weten in reactie op een kritische publicatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie over uitzendbureaus in de vleesindustrie.

De inspectie concludeert dat duizenden uitzendkrachten afgelopen jaren waarschijnlijk ten onrechte op staande voet zijn ontslagen. Het gaat met name om arbeidsmigranten. Zij werkten bij drie verschillende uitzendbureaus die personeel uitleenden aan slachterijen en die op grote schaal misbruik maken van deze zeldzame manier van ontslaan.

De uitzendkrachten lopen hierdoor een werkeloosheidsuitkering mis, kunnen vaak fluiten naar achterstallig loon of vakantiegeld en verliezen in sommige gevallen ook nog hun woonplek, die geregeld wordt door de werkgever.

Per ontslag kan dat een werkgever tot honderden euro’s schelen. De arbeidsinspectie schat het financiële voordeel voor de drie bedrijven in 2020, 2021, 2022 op een bedrag tussen de 1 tot 5 miljoen euro.

Opvallende uitschieters

Koepelorganisatie COV gaat naar aanleiding van de berichtgeving van de inspectie navraag doen onder de leden naar het gebruik van ontslag op staande voet. “Ontslag op onjuiste gronden is onacceptabel”, laat een woordvoerder weten. “Wanneer het COV-leden betreft, leidt het tot disciplinaire maatregelen.” Ook uitzendbureaus die personeel uitlenen aan vleesverwerkers kunnen lid zijn van de koepel.

De inspectie kwam het misbruik op het spoor bij een onderzoek naar één uitzendbureau. Daar viel een hoog percentage ontslag op staande voet op in de boekhouding. Vervolgens heeft de inspectie breder gekeken en dertien uitzendbureaus onderzocht.

Bij drie daarvan zagen ze opvallende uitschieters. Bij twee is zo’n 80 procent van de ontslagen op staande voet, terwijl het bij een gemiddeld bedrijf rond de 1 procent ligt. Daarnaast namen de uitzendbureaus ook mensen weer in dienst, wat bij ontslag op staande voet zeer ongebruikelijk is.

Moeilijk aan te pakken

Hulporganisaties zijn blij met het inspectieonderzoek. “Wij zien de verhalen van de arbeidsmigranten, over de slechte huisvestiging, over loon dat ze niet krijgen, of dat ze van de een op de andere dag op straat staan”, zegt programmacoördinator Eline Willemsen van FairWork, dat vormen van arbeidsuitbuiting en moderne slavernij bestrijdt. “Dit laat de andere kant zien, de constructies die de werkgevers gebruiken om hiermee weg te komen.”

De arbeidsinspectie kan namelijk weinig doen tegen de hausse aan ontslagen op staande voet bij de bedrijven. “Het is niet aan ons om te beoordelen of het terecht of onterecht is”, zegt een woordvoerder van de inspectie. “Dat is aan de rechter.”

Alleen bij ernstige overtredingen zoals diefstal of dronkenschap op de werkvloer mag een baas zijn werknemer op staande voet ontslaan. Maar de arbeidsmigranten weten vaak niet dat ze zo’n ontslag kunnen aanvechten bij de rechter.

‘Erger dan erg’

“De aanzienlijke aantallen in alleen al deze drie gevallen maken dat het wenselijk is om maatregelen te nemen”, schrijft de inspectie in het rapport. “Voorkomen zou moeten worden dat uitzendbureaus die op deze wijze handelen, actief kunnen zijn op de markt.”

Minister Van Gennip van Sociale Zaken is het daarmee eens. Zij noemt de praktijken “erger dan erg.” Binnen twee weken wil ze harde afspraken maken met de sector over de arbeidsomstandigheden.

Verbod op uitzendbureaus

Daarnaast ligt er een wetsvoorstel klaar dat uitkomst moet bieden. Het idee van de wet is dat uitzendbureaus vanaf 2027 goedgekeurd moeten worden. Als ze dat niet zijn mogen ze niet actief zijn in Nederland. Het ministerie denkt dat ook dit soort constructies aangepakt kunnen worden met deze wet.

Maar ngo’s als FairWork hebben daar minder vertrouwen in. “We hopen dat het inderdaad de controle versterkt, maar het is de vraag of het echt waterdicht wordt”, zegt Willemsen.

In een rapport schetsen de organisaties daarom een paar opties voor extra maatregelen. “In Duitsland hebben ze sinds 2021 een verbod op uitzendbureaus in de vleessector”, zegt Willemsen. “Dan tackel je gelijk het hele probleem van malafide uitzendbureaus.”

Lees hier het originele bericht

Minister roept uitzendbureaus die arbeidsmigranten in vleessector uitbuiten tot de orde: ‘Laat dit niet wachten tot mijn opvolger’

Een Vandaag, 24 mei – Malafide uitzendbureaus in de vleessector kunnen nog te vaak arbeidsmigranten op allerlei manieren uitbuiten, staat in een nieuw rapport van kennisinstituut SOMO. Demissionair minister Van Gennip wil nu actie ondernemen tegen de bureaus.

“Deze situatie is erger dan erg. Ik wil de komende weken met de vleessector aan tafel en van de werkgevers weten hoe ze de arbeidsomstandigheden significant gaan verbeteren”, reageert demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Strengere wet uitgesteld

Vorige week kondigde ze aan dat een strengere wet die voor alle uitzendbureaus gaat gelden, met een jaar is uitgesteld. Het gaat om de zogenoemde Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). “Dit is een grote stelselherziening. Dat willen we zorgvuldig doen. We willen de malafide uitzenders, de cowboys, echt bestrijden.”

Maar de vleessector wordt dus al eerder aangepakt. “Ik ga vertellen wat ik vind dat er anders moet gebeuren. Dit laat ik niet wachten op een opvolger over 5 of 6 weken. Daarvoor is de situatie echt te prangend.”

Misbruik in vleessector

En dat is hard nodig, vinden experts. Kennisinstituut SOMO keek specifiek naar uitzendbureaus in de vleessector en concludeert vrijdag dat juist in die sector veel misbruik voorkomt.

“Denk aan het niet uitbetalen van loon, sowieso lage lonen. Slechte huisvesting, met meerdere mensen op een kamer en zonder privacy”, vertelt onderzoeker Esther de Haan.

Boetes en ontslag op staande voet

Ook de Arbeidsinspectie constateert misbruik in de vleessector. In een signaalrapportage donderdag waarschuwt de inspectie dat uitzendbureaus in die sector gebruikmaken van ontslag op staande voet. In dat geval hoeven de bureaus deze arbeidsmigranten bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenopbouw niet uit te betalen.

SOMO zag bovendien regelmatig dat arbeidsmigranten een deel van hun loon kwijtraakten aan bijvoorbeeld boetes. “Bijvoorbeeld voor het laten staan van de afwas. Dat mag niet. En je mag ook niet zoveel geld in rekening brengen voor een matras in de kamer. Dat is eigenlijk uitbuiting.”

Vrijwillige keurmerken

Op dit moment werkt de uitzendsector nog met vrijwillige keurmerken, zoals een keurmerk voor wonen (SNF) en één voor goed werkgeverschap (SNA). Maar volgens De Haan stelt dat niet veel voor.

“Het gaat voor dat SNA-keurmerk bijvoorbeeld om een aangekondigde, administratieve controle. Als er veel klachten over een bedrijf zijn, maar de administratie is op orde, wordt het bedrijf dus niet uit het register geschrapt”, legt de onderzoeker uit.

Tientallen klachten, maar tóch in registers

Dat geldt bijvoorbeeld voor het uitzendbureau Reyhan, tegenwoordig bekend als RMS. Bij de Arbeidsinspectie kwamen over dat bedrijf de afgelopen jaren 71 meldingen binnen. Ook loopt er een rechtszaak tegen de eigenaren voor verduistering van 2 miljoen euro van de salarissen van hun medewerkers. Hulpinstanties ontvingen tientallen klachten, maar het bedrijf staat nog altijd in zowel het SNF-register als het SNA-register.

De SNA zelf ging niet in op de vraag waarom het bedrijf nog het keurmerk mag dragen ondanks alle klachten. De Haan kan het wel verklaren: er is nog geen veroordeling. “Dus ook al ligt deze zaak bij de rechter, dat is niet voldoende. En daarmee ligt de lat dus gigantisch hoog.”

Meer inspecteurs

De hoop van de minister is dat het onder de Wtta makkelijker wordt om deze bedrijven aan te pakken. Ook in het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, VVD en BBB benadrukken de partijen de noodzaak van deze nieuwe wet.

Om de malafide uitzenders te bestrijden, gaat de huidige minister daarom een toelatingssysteem opzetten. Zonder registratie in dat systeem mag een uitzendbureau geen arbeidskrachten meer uitlenen aan bedrijven.

Voldoende controlemogelijkheden

Maar SOMO maakt zich zorgen over de status van bedrijven die een SNA-keurmerk hebben. “Onder de Wtta kunnen deze bedrijven sneller toegelaten worden in het nieuwe register van de minister.”

De minister benadrukt dat onder de nieuwe wet ook na toelating voldoende controlemogelijkheden blijven bestaan. “Daar zijn nu ongeveer 85 inspecteurs voor. Dat moeten er straks een paar honderd worden.” Welke instantie dat precies moet coördineren, is nog onduidelijk. Screeningsautoriteit Justis is de beoogde kandidaat, maar moet nog uitzoeken of het deze taak erbij kan gebruiken. Lukt dat niet, dan moet de minister op zoek naar een alternatief.

Lees hier het originele bericht

Malafide-uitzendbureaus-en-de-WttaDownload

Misstanden bij uitzendbureaus in de vleessector

EenVandaag, 23/24 mei 2024 – Ze worden geronseld op het platteland van Roemenië en Hongarije. Arbeidsmigranten die voor uitzendbureau Reyhan hier in de vleessector aan de slag gaan. De werkdruk is er hoog en de omstandigheden zijn slecht.

uitzending 23 mei

uitzending 24 mei

AI helpt werk in slachthuizen te automatiseren

Financieele Dagblad, 20 mei 2024 – Robots kunnen inmiddels een deel van de precisiehandelingen verrichten die in de slachterijen nodig zijn. Het lijkt de Amerikaanse vleesindustrie te lukken om machines het werk van mensen te laten overnemen.

Op de Amerikaanse Great Plains drijven op afstand bestuurde robots runderen de slachterij van agroconcern Cargill in. In vleesverpakkingsfabrieken overal in de VS maken robots producten klaar voor transport. Pluimveereus Wayne-Sanderson Farms gebruikt machines om kuikens in het ei te vaccineren – en ze een paar weken later te slachten. Het lijkt de Amerikaanse vleesindustrie – een van ’s werelds meest arbeidsintensieve sectoren – te zijn gelukt om machines het werk van mensen te laten overnemen.

In de koude, vochtige fabrieken is het personeelsverloop hoog

Enorm personeelstekort

De vleesindustrie wil al heel lang graag automatiseren. In de koude, vochtige fabrieken is het personeelsverloop hoog en personeelsbeleid was altijd al een constante uitdaging. Robotisering op commerciële schaal kan het tekort aan arbeidskrachten in de vleessector verminderen.

Lees hier verder (origineel bericht)

×