Home » ‘Echte boeven zullen straks geen uitzendbureau meer kunnen runnen’
Informatief

‘Echte boeven zullen straks geen uitzendbureau meer kunnen runnen’

NRC, 27 mei 2024 – Vlak voor Karien van Gennip afzwaait als minister, kondigt ze een aantal maatregelen af die arbeidsmigranten beter moeten beschermen. „De cowboys moeten zich netter gedragen.”

Van Gennip ontving afgelopen donderdag, enkele weken voordat ze zal afzwaaien als minister, de eindversie van de zogeheten effectrapportage, een van de maatregelen die ze samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens haar termijn uitwerkte om arbeidsmigranten beter te beschermen. Gemeenten kunnen deze handleiding gebruiken bij aanvragen voor vergunningen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Bedrijven die met arbeidsmigranten willen werken, moeten eerst zeker weten dat er voldoende plek is om hen te huisvesten. Is die ruimte er niet? Dan zou het bedrijf zich niet in de beoogde vorm in de gemeente mogen vestigen, is het idee.

Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar in Nederland. Ze werken veelal via uitzendbureaus in de tuinbouw, distributie en vleesverwerkende industrie op flexibele contracten. Vaak is de werkgever ook de huisbaas, dus verliest de arbeidsmigrant bij ontslag ook de woning.

Vleessector

In de vleessector ontslaan uitzendbureaus arbeidsmigranten regelmatig ten onrechte ‘op staande voet’ om goedkoper uit te zijn, meldde de Arbeidsinspectie vorige week. De minister ziet dat deze sector arbeidsmigranten als een verdienmodel gebruikt, om de kosten te drukken. „Volgende week” gaat ze nog apart met werkgevers uit de vleessector aan tafel over hoe ze de arbeidsomstandigheden significant gaan verbeteren.

De Adviesraad Migratie adviseerde om net als in Duitsland flexibele arbeidsconstructies in de vleesverwerkende industrie te weren. Is dat iets voor Nederland?

„We zetten eerst in op het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus, dat nog door de Tweede Kamer moet. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat de echte boeven geen uitzendbureau meer kunnen runnen. En dat de ‘cowboys’ zich netter gaan gedragen.”

Lees hier verder (origineel bericht)
×