Home » Meldpunt tegen misstanden in de vleessector
Informatief

Meldpunt tegen misstanden in de vleessector

NOS, 13 juni 2024 – Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Het meldpunt zal door organisaties in de vleesverwerkende industrie zelf worden opgezet.

Demissionair minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt het meldpunt aan na overleg met organisaties van onder meer slachthuizen, uitzendbureaus en vleesverwerkende bedrijven.

Hardnekkig

De misstanden met arbeidsmigranten vormen volgens Van Gennip “een hardnekkig probleem”. Ze wijst op onder meer een onderzoek van de Arbeidsinspectie en uitzendingen van EenVandaag. Daarin wordt duidelijk dat arbeidsmigranten om het minste of geringste op staande voet worden ontslagen.

De uitzendkrachten lopen hierdoor een werkloosheidsuitkering mis, kunnen vaak fluiten naar achterstallig loon of vakantiegeld en verliezen in sommige gevallen ook nog hun woonplek, die geregeld wordt door de werkgever.

Organisaties van bedrijven in de vleesverwerkende sector zeggen de waargenomen misstanden onacceptabel te vinden. De Centrale Organisatie voor de Vleessector zei na het verschijnen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie dat leden “disciplinaire maatregelen” opgelegd krijgen als zij onterecht werknemers op staande voet ontslaan.

Afspraken

Naast de oprichting van een meldpunt maakte Van Gennip nog enkele andere afspraken met de vleessector. Die afspraken gaan onder meer over eisen die werkgevers kunnen stellen aan uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren aan de industrie.

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus. Daarmee zouden op den duur malafide uitzendbureaus beter bestreden kunnen worden.

Van Gennip doet ook een oproep aan haar opvolger. Ze zegt de afgelopen tijd te hebben gewerkt aan “een eerlijke, gezonde en veilige werkplek. Ik hoop en verwacht dat dit werk de komende tijd met urgentie wordt voortgezet”.

Lees hier het originele bericht

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Kamerstuk | 14-06-2024 – Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers van de vleessector en de uitzendsector, bedoeld om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken.

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Bijlagen

×