Home » derdelanders

Tagderdelanders

Evert Hondema: ‘Handhaving A1-route voor derdelanders mag wel tandje scherper’

Flexnieuws, 20 maart 2024 – Vorige week heeft de Adviesraad Migratie aanbevelingen gedaan om de groei van arbeidsmigratie van buiten de EU tegen te gaan.

De sluiproute waar ik me al jaren druk over maak, haalt eindelijk het landelijke nieuws: derdelanders die via andere EU-lidstaten werkzaamheden in Nederland verrichten. Het gaat om Engelsen, Kirgiziërs, Wit-Russen, Kazachen, Albanezen, Serviërs, enzovoort, met een werkvergunning uit vooral Litouwen, Polen of Slovenië.

De aantallen die in bijgaand artikel van BNR worden genoemd, zijn aan de voorzichtige kant; dat zijn slechts degenen die geregistreerd staan.

Voor de duidelijkheid; het gaat mij niet om de arbeidsmigranten zelf, want die hebben we hard nodig hier. Het gaat me om het gebrek aan handhaving, waardoor partijen er te gemakkelijk mee weg komen en deze constructies in de lucht houden.

Voor het betreffende type werkzaamheden is het schier onmogelijk om via de IND een Nederlandse werkvergunning te krijgen. Maar in bijvoorbeeld Litouwen is het een makkie. Export van arbeid is voor die landen gewoon een economisch businessmodel, lijkt het: werken in Nederland waar toch niet wordt gehandhaafd, afdrachten doen in het thuisland van de werkgever. ‘Dus we geven iedere derdelander een werkvergunning’ – daar komt het feitelijk op neer.

Onder voorwaarden is dit een juridisch toegestane constructie waar je tot op heden weinig aan kunt doen.

Strakker handhaven

Echter, het mag allemaal wel een tandje scherper gesteld worden. Want ‘ja’, het is op zich toegestaan, maar in de praktijk wordt vaak niet voldaan aan de voorwaarden. Om maar wat zaken te noemen die vaak worden ontdoken en waar in mijn ogen strakker op moet worden gehandhaafd:1. geen aanmelding bij het Postedworkers meldloket2. een ondeugdelijke A1-verklaring3. geen afdracht loonbelasting in Nederland voor de uitzendkrachten

Enige toelichting en voorbeelden waar het mis gaat:

iedere buitenlandse onderneming, waaronder zzp’ers en uitzendbureaus, moet een melding doen. En hun opdrachtgever moet dit controleren/goedkeuren. In mijn praktijk merk ik dat vaker niet dan wel aan deze wettelijke plicht wordt voldaan. Sterker nog, het gros van de partijen die ik spreek heeft hier nog nooit van gehoord!

de A1-verklaring is bijvoorbeeld niet geldig als er sprake is van vervanging van personeel. De ene arbeidsmigrant gaat terug naar huis, en wordt ingewisseld voor een andere. Dat is geen detachering zoals bedoeld in de A1-Verordening, maar gewoon reguliere arbeid in Nederland.Of de Verklaring is afgegeven voor een opdracht op naam van Opdrachtgever A, terwijl diegene al lang werkzaam is voor Opdrachtgever B.

de 183-dagen regeling geldt niet voor werknemers die onder leiding & toezicht van een Nederlandse opdrachtgever werken. Dan is er sprake van een zogeheten Nederlandse materieel werkgever, en moet door de buitenlandse (echte) werkgever vanaf de eerste werkdag loonbelasting in Nederland worden afgedragen. Kortom, onder voorwaarden een toegestane constructie. Maar met wat extra toezicht kan het stukken eerlijker.

Auteur: Evert Hondema (Consultancy Arbeid & Organisatie).

Lees hier verder (origineel bericht)

‘Arbeidsmigrant van buiten EU is kind van de rekening’

Reactie FNV Bouwen & Wonen op rapport Adviesraad Migratie

FNV, 14 maart 2024 – ‘Mooi dat de Adviesraad Migratie bevestigt wat wij al jaren zeggen: veel te lange ketens, nauwelijks toezicht en weinig registratie belemmeren goede handhaving van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats’, zegt Hans Crombeen, bestuurder van FNV Bouwen & Wonen.

‘Daardoor zijn arbeidsmigranten van binnen en buiten de EU kwetsbaar. En als we het al niet goed regelen voor arbeidsmigranten van binnen de EU, met al die wetgeving eromheen, dan is de arbeidsmigrant van buiten de EU al helemaal het haasje.’

Ondoorzichtige ketens moeilijk te controleren

Crombeen reageert op het rapport dat de Adviesraad Migratie gisteren heeft gepresenteerd over de kwetsbare positie van gedetacheerde arbeidsmigranten. De belangrijkste conclusies van dit adviesorgaan voor kabinet en parlement: er is sprake van ondoorzichtige ketens van detachering die moeilijk te controleren zijn. Goed zicht op het probleem ontbreekt, door gebrekkige data. De gedetacheerde arbeidsmigrant is het kind van de rekening.

Lastig handhaven over de grens

Detachering is een vorm van arbeidsmigratie waarbij de werkende verbonden blijft aan het sociale zekerheidsstelsel van het land waar hij vandaan komt. De problemen die de Adviesraad Migratie beschrijft, zijn niet nieuw: de zogeheten ‘A1-constructie’ heeft al vaker het nieuws gehaald. Vooral in deze situatie is het lastig om over de grens heen te handhaven op arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en belastingen.

40% detacheringen niet gemeld

Het onderzoek van de Adviesraad Migratie maakt ook duidelijk hoeveel zogeheten derdelanders – mensen van buiten de EU – in deze constructie op de Nederlandse arbeidsmarkt werken. In 2022 waren dit er 22.440 ten opzichte van 4.000 door Nederland afgegeven werkvergunningen in reguliere procedures. En dat zijn alleen nog de geregistreerde gevallen. Zo’n 40% van alle detacheringen zou helemaal niet gemeld worden.

Onder de radar en dus kwetsbaar

In 2022 waren er 25.000 gemelde detacheringen in de bouw. Niet allemaal fout maar gezien het karakter van detachering: tijdelijk, over de grens en moeilijk te controleren. Daardoor is vooral de bouwsector gevoelig voor ondoorzichtige constructies met detachering. Werkenden gaan van bouwplaats naar bouwplaats, ze werken vaak op korte klussen, de ketens van onder-aanneming zijn lang; daardoor is er nauwelijks toezicht. De Adviesraad trekt dezelfde conclusie als FNV Bouwen en Wonen: veel mensen blijven hierdoor onder de radar en zijn daarom extra kwetsbaar.

Invoering van BouwplaatsID

De bouwbond pleit niet voor niets voor het beperken van de ketens op de bouwplaats en de invoering van BouwplaatsID. Hiermee is er, preventief, beter zicht op wat er op de bouwplaats gebeurt. Daarnaast zal er meer gedaan moeten worden aan cao-naleving. Een punt dat in het rapport van de Adviesraad Migratie minder uit de verf komt maar wel belangrijk is om te zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek.

Zonder angst om baan te verliezen

Crombeen: ‘Wat ik onze sector toewens: een arbeidsmigrant die rechtstreeks onder onze goede bouw-cao valt en die dan gewoon zijn recht kan claimen, of hij nou uit een EU-land komt of van daarbuiten, zonder angst om zijn baan te verliezen.’

Lees hier verder (origineel bericht)

×