Home » drugs

Tagdrugs

Hoger risico middelengebruik arbeidsmigranten door leefsituatie

Arbo Rendement, 24 mei 2024 – De situatie waarin arbeidsmigranten werken, wonen en leven, brengt een hoger risico op problematisch gebruik van alcohol en drugs met zich mee. Het Trimbos Instituut heeft voor werkgevers een informatieblad gemaakt met tips om gezonde en veilige werkomstandigheden te creëren en iets te doen aan preventie.

Middelengebruik op het werk vormt een risico voor de gezondheid van werknemers en brengt de veiligheid op de werkvloer in gevaar. Werknemers die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het werk gaan, vergoten de kans op een arbeidsongeval. Arbeidsmigranten vormen hierin een kwetsbare groep omdat ze vaak in slechte omstandigheden moeten werken, wonen en leven. Dat brengt een hoger risico op middelengebruik met zich mee. Doordat ze de taal niet goed beheersen en de weg naar zorg en hulpverlening niet weten, kan hun gezondheid verslechteren. Omdat dit kan leiden tot nog meer problemen, heeft Trimbos Instituut een infosheet gemaakt voor werkgevers met maatregelen om dit te voorkomen.

Preventieketen vormen met alle betrokkenen

De eerste stap is om een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM) (toolbox) op te stellen en te delen met alle werknemers. Uitzendbureaus moeten dit ook delen met de opdrachtgever of inlener. Neem daarnaast de risico’s van het werk weg: lange werkdagen, onregelmatige diensten, zwaar werk, slechte arbeidsomstandigheden, tijdelijke contracten. Ook is het goed om met alle betrokkenen een preventieketen te vormen. Die bestaat uit eigen medewerkers als leidinggevenden, HR-adviseur, en vertrouwenspersoon en externen zoals de bedrijfsarts, arbodienst, huisarts, uitzendorganisaties, GGZ. Zorg dat informatie beschikbaar is in de voorkeurstaal en betrek een eigen medewerker die ook arbeidsmigrant is bij de preventieve aanpak.

Lees hier verder (origineel bericht)

Trimbos-Infosheet-Een-gezonde-werkomgeving-voor-arbeidsmigranten-ADM-gebruikDownload

×