Home » CBS schetst bevolking in 2050: ouder, hoger opgeleid en meer uit het buitenland
Informatief

CBS schetst bevolking in 2050: ouder, hoger opgeleid en meer uit het buitenland

Trouw, 28 juni 2024 – In zeven scenario’s schetst het CBS hoe de bevolking van Nederland zich de komende decennia kan ontwikkelen. Die kunnen van pas komen bij het maken van beleid.

Om de scenario’s te maken, draaide het CBS aan drie knoppen: het aantal kinderen, de levensverwachting en migratie. Bij hoge studie-, asiel-, en arbeidsmigratie zou het aantal mensen met een geboorteplaats buiten Nederland van de huidige 2,8 miljoen kunnen stijgen naar 5,4 miljoen. Dat geldt voor twee van de zeven scenario’s.

Zicht op uitdagingen

Volgens CBS-demograaf Ruben Van Gaalen zijn de scenario’s vooral gemaakt om te zien hoe groot de uitdagingen kunnen zijn die Nederland te wachten staan, en om in te spelen op eventuele beleidswijzigingen. “Lage migratie is bijvoorbeeld iets wat in de samenleving gewenst lijkt te zijn, dan is het handig om door te berekenen hoe dat zich doorontwikkelt.”

Een voorbeeld dat Van Gaalen noemt is vergrijzing. “Ook dat roept vragen op als: ga je de ouderenzorg met name technologisch ondersteunen? Of wil je als samenleving vooral meer handen aan het bed hebben? Dat kan door bijvoorbeeld arbeidsmigranten aan het werk te zetten in de zorg. Niet dat dat een wonderoplossing is, migranten worden natuurlijk ook oud.”

Lees hier verder (origineel bericht)
Tags
×