Home » Flexwoningen, voor wie wel en voor wie niet?
Informatief

Flexwoningen, voor wie wel en voor wie niet?

Bollenstreek, 28 juni 2024 – Flexwoningen lijken de oplossing te zijn voor woningnood in de Bollenstreek. In heel Nederland schieten de tijdelijke woningen als paddenstoelen uit de grond. En de Bollenstreek lijkt te volgen in die trend. Maar in de Bollenstreek worden ze hoofdzakelijk neergezet voor arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen. Dat levert vaak de reactie op: en onze eigen jongeren dan? Waarom komen er geen flexwoningen voor onze eigen kinderen?

De Noordwijkse wethouder Martijn Kortleven is daar heel duidelijk in: “Het is te duur”.
Flexwoningen voor arbeidsmigranten zijn aantrekkelijk omdat de betrokken ondernemers er een verdienmodel in zien. Vaak zijn de woningen aan meerdere arbeidsmigranten te verhuren en dat levert genoeg geld op. “In één flexwoning kunnen vier bedden, dat betekent vier keer een huuropbrengst. Daarnaast wordt de opvang voor Oekraïners door het Rijk betaald”. 

Flexwoningen voor vluchtelingen worden weer op een andere manier gefinancierd, namelijk door een bijdrage vanuit het rijk. Tijdelijke woningen voor de eigen jongeren is volgens Kortleven niet te financieren. Noordwijk werkt graag mee aan flexwoningen die door ondernemers worden neergezet. Het kan namelijk de woningnood een beetje verlichten omdat er reguliere woningen vrij komen waar nu nog arbeidsmigranten in zitten. Er lopen in Noordwijk drie projecten. Een daarvan is aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout, daar staan al flexwoningen met 144 bedden voor arbeidsmigranten. Vanaf volgende week komen er 75 appartementen met 300 bedden bij voor Oekraïense vluchtelingen, ook aan de Schippersvaartweg.

Noordwijk vindt het te duur, maar hoe zit het dan in Teylingen want die zijn al ver met het plan Teydelijk, dat is een project met flexwoningen aan de Teylingerdreef waar 40 flexwoningen moeten komen. Deze woningen zijn niet voor arbeidsmigranten of vluchtelingen, maar worden toegewezen via het woonruimteverdeelsysteem van hureninhollandrijnland.nl. Dus kandidaten moeten ingeschreven zijn en aan de voorwaarden voldoen. Juist om ook bijvoorbeeld jongeren een kans te bieden om in Teydelijk te wonen.

Een woordvoerder van woningbouwvereniging Stek bevestigt het financieringsprobleem van flexwoningen. Dit project wordt gesteund door de gemeente Teylingen. Zij stellen de grond voor deze woningen de komende 20 jaar gratis ter beschikking. Ook investeert de gemeente in het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De wethouder is niet beschikbaar voor vragen, maar het project stond onlangs op de politieke agenda. De gemeenteraad is voorstander en dat betekent nu al een gemeentelijke bijdrage van 733.000 euro. Dat is exclusief de kosten van het gratis beschikbaar stellen van grond voor een periode van 20 jaar.

Ook de gemeente Hillegom is bezig met tijdelijke woningen. Er moeten 400 flexwoningen komen op 1e klas bollengrond aan de Pastoorslaan. Deze flexwoningen moeten beschikbaar komen voor diverse doelgroepen. Hillegom is bezig om een plan hiervoor op te stellen dat naar de provincie gaat, die moeten namelijk akkoord gaan met het project. De financiële onderbouwing is daarom niet bekend. Wel bekend zijn de protesten van omwonenden en bollenkwekers, die willen de flexwoningen niet op deze locatie.

Dat het onderwerp Flexwoningen gevoelig ligt blijkt uit de reactie van de gemeente Teylingen en Lisse. We kregen de wethouders niet te spreken. Ook onduidelijk is waarom elke gemeente in de Bollenstreek zelf het wiel uitvindt, terwijl de huisvesting van met name arbeidsmigranten eerder van de gemeenten gezamenlijk aandacht kreeg. Terug naar de beginvraag: zijn flexwoningen nou wel of niet geschikt voor jongeren in de Bollenstreek die een woning zoeken: ja, het kan, maar dan moet de gemeente er flink veel geld in steken. En of ze dat willen doen, is – u raadt het al – een politieke keuze.

Lees hier het originele bericht
×