Home » Ontwerp bestemmingsplan Helenaveenseweg 31 Evertsoord ter inzage
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Ontwerp bestemmingsplan Helenaveenseweg 31 Evertsoord ter inzage

Het nertsen bedrijf is inmiddels gestopt. Tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt d.m.v. een anterieure overeenkomst. Onder andere de milieuvergunning intrekken, de nertsenhokken saneren en de vergunning voor huisvesting van 12 arbeidsmigranten moet behouden blijven.

De huisvestingsvoorziening is opgericht ten behoeve van de huisvesting van werknemers van de pelsdierhouderij. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt planologisch-juridische verankerd (waarschijnlijk permanent) dat de werknemers er voor langere tijd mogen verblijven en ook elders mogen werken. Er wordt in het landschapsplan geen aandacht geschonken aan de huisvestingslocatie en of recreatiemogelijkheden.

Er wordt aangenomen dat er weinig drift is van gewasbeschermingsmiddelen vanaf de aangrenzende akkerbouw gronden, ook in de toekomst en ook wordt aangenomen dat er niet op een ander manier of met meer toxische gewasbeschermingsmiddelen gespoten gaat worden. Het kabinet heeft ook maatregelen getroffen om blootstelling te verminderen.

Nieuw te bouwen loodsen elk 30 x 80 meter worden verhuurd aan één of meerdere klanten die agrarische producten op locatie gedurende langere tijd, geconditioneerd, gecontroleerd en veilig willen opslaan.

Iedereen kan gedurende genoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur.

De huisvesting zal niet worden getoetst aan het huidige beleid.

Publicatie en documenten via deze link.
Ruimtelijke plannen via deze link.

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×