Home » overlast

Tagoverlast

Stelende, dronken arbeidsmigranten uit hun huis gezet, nadat ze de buurt hebben geterroriseerd

De Gelderlander, 13 maart 2024 – Arbeidsmigranten terroriseerden de afgelopen maanden bewoners en winkeleigenaren op het Gelders Eiland. De situatie liep de spuigaten uit, waardoor is besloten ze uit hun huis te zetten. Twee van hen zijn zelfs het land uit gezet.

De politie kwam de arbeidsmigranten op het spoor na meerdere meldingen van winkeldiefstallen, doelloos rondzwerven, openbaar dronkenschap, ruzies, vechtpartijen en andere klachten van overlast.

‘Deze meldingen hadden één ding gemeen: in alle gevallen waren er buitenlandse arbeiders bij betrokken die allemaal in hetzelfde pand verbleven. Al deze zaken bezorgden omwonenden en andere inwoners van de gemeente veel overlast’, schrijft de politie op sociale media.

Politie en gemeente danken inwoners voor vele meldingen

De politie en gemeente zijn blij dat inwoners de vele meldingen hebben gedaan. ‘Wij hebben gezamenlijk een dossier kunnen vormen en hierop actie ondernomen. Bemoedigend om te weten dat onze inwoners ons, maar ook de gemeente Zevenaar weten te vinden en de veroorzaakte overlast nu ten einde is.’

Lees hier verder (origineel bericht)

Rotterdam opent tijdelijke opvang voor dakloze EU-migranten – ‘harde’ stad kiest voor zachte aanpak

Volkskrant, 6 maart 2024 – De gemeente Rotterdam opent een tijdelijke 24-uursopvang voor dakloze EU-migranten. Voorheen kregen Oost-Europese daklozen, die verantwoordelijk worden gehouden voor veel overlast op straat, meestal geen toegang tot de opvang.

‘De beelden van drugsgebruikende portiekpoepers zijn hemeltergend’, motiveert zorgwethouder Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam) zijn besluit. Door de tijdelijke opvang te openen, hoopt hij iets te doen aan de gevoelens van onveiligheid van wijkbewoners die op of rondom de Nieuwe Binnenweg (centrum) of Zuidplein (op Zuid) wonen. Daar zorgen daklozen, onder wie Oost-Europeanen, voor overlast. Met het plan toon Buijt zich ook gevoelig voor ‘de mensonterende situaties’ van uitgebuite EU-arbeidsmigranten die op straat terechtkomen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Ook in het Radio 1 journaal van 7 maart (7:00) uitgebreid aandacht voor de situatie in Rotterdam:

Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie: tegen overlast én tegen uitbuiting van migranten

EO Radio1, 6 maart 2024 – Onze economie maakt de afgelopen jaren meer en meer gebruik van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ze werken op plekken waar u en ik ze niet dagelijks tegenkomen: in distributiecentra, kassen en in slachthuizen. Maar wat nou, als er bij u om de hoek een groot wooncomplex komt voor arbeidsmigranten? Omwonenden uit verschillende gemeenten hebben zich nu verenigd, om samen een vuist te maken. We bespreken dit met Marly van Leeuwen uit Vrilkhoven in Brabant en Bram Burggraaff uit Dronten.

Huis vol illegale arbeidsmigranten? Gemeente komt pas in actie als buurtbewoners klagen

RTV Oost, 18 februari 2024 – Om zicht te krijgen op het aantal arbeidsmigranten in een gemeente is een juiste registratie van groot belang. Waar in Almelo en Deventer een toezichthouder onderzoek doet naar adressen waar mogelijk arbeidsmigranten verblijven, gebeurt dat in veel andere gemeenten niet. Zo komt de gemeente Hengelo pas in actie als er een handhavingsverzoek van bijvoorbeeld buurtbewoners ligt.

Maar wanneer trek je als buurtbewoner aan de bel? Wat zijn de gevolgen van een melding en heeft de gemeente hierin zelf geen verantwoordelijkheid?

Als bekend wordt dat met de verkochte woning plannen zijn voor verkamering – het splitsen van een woning in meerdere kamers – komen de buurtbewoners in opstand. Ze dienen bezwaar in bij de gemeente. Peter: “De parkeerdruk in onze weg is nu al hoog. Als er acht kamers komen, dan betekent dit ook wat voor de parkeerplekken. Bovendien is de verhouding van zes vaste bewoners en acht kamerbewoners hierdoor volledig uit balans wat ten koste kan gaan van de sociale veiligheid.” Uit het verslag van de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie (die later volgt) blijkt dat de koper het plan heeft om er studenten te huisvesten.

Geen studenten

Januari 2024. Een jaar later. Op de parkeerplek in het kleine straatje staat een bus met een Pools kenteken. De bus is bedrukt met afbeeldingen en een naam van een Pools bedrijf. […] Hij bevestigt dat hij hier werkt. “Ik ben hier nu vier maanden. Ik werk zo’n drie weken in Nederland en ga dan weer een week terug naar Polen. Net als de andere jongens in dit huis.” Jakub zegt dat er nog drie andere mannen zijn. “We zijn hier niet via een uitzendbureau, maar rechtstreeks via mijn werkgever in Polen.” Hij hoopt hier nog een jaar te kunnen werken om dan voorgoed terug te gaan naar zijn gezin in Polen.

Niet ingeschreven

Wie langer dan vier maanden in Nederland woont is verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar hij woont. Maar lang niet alle arbeidsmigranten die in Overijssel wonen staan geregistreerd. Ook Jakub en zijn huisgenoten staan niet ingeschreven. Sterker nog, er staat helemaal niemand ingeschreven op het adres. Maar de gemeente Hengelo onderneemt geen actie. “Voor zover wij weten wonen er geen arbeidsmigranten op dat adres. Er is in ieder geval geen klacht over binnengekomen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Huisvestingscomplex niet meer nodig, probleemsituatie in Boxtel opgelost

Boxtel, 18 februari 2024 – Succesvol gemeentelijk beleid heeft ertoe geleid dat bij slechts 4 à 5 Boxtelse adressen overlast wordt ervaren van bewoning door arbeidsmigranten. Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 verklaarde de wethouder als volgt: “Het aantal overlastmeldingen is beperkt tot 4 à 5 adressen waar af en toe een melding vandaan komt. Dit is het gevolg van betere handhaving.” Zij verklaart verder dat het de taak van de gemeente is om goed te handhaven, dus verwacht kan worden dat de resterende overlast ook zal worden opgelost. Het originele fragment van de raadsvergadering onderaan bij dit bericht.

Nu door betere handhaving de overlast in de Boxtelse woonwijken drastisch is afgenomen, is ook de belangrijkste reden vervallen voor de ontwikkeling van grootschalige wooncomplexen in Boxtel voor 2 x 400 arbeidsmigranten. De eerste daarvan staat gepland aan Oude Rijksweg 11 in Liempde.

Alle beleidspijlers vallen weg

In de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2020 zijn alle beleidspijlers duidelijk omschreven. Die zijn als volgt: de circa 50 panden in Boxtelse woonwijken, waarin arbeidsmigranten momenteel zijn gehuisvest zouden weer vrij op de markt moeten komen. Tevens zou de overlast in de wijken moeten verdwijnen, de arbeidsmigranten zouden onder betere condities moeten worden gehuisvest (intensief gebruik van de panden door de snelle doorstroom van huurders geeft negatieve druk op de omgeving) en er zou een einde moeten komen aan de lange reistijden van arbeidsmigranten die in Boxtel werken. Voor de inwoners van Boxtel zou de leefomgeving moeten verbeteren.

Geen van deze pijlers blijkt haalbaar. De kans dat de tientallen woningen weer beschikbaar komen voor de reguliere markt is uiterst gering, de wethouder heeft aangekondigd hiernaar onderzoek te doen. Alle problemen, voortkomende uit verhuur van panden op basis van logies (maximaal verblijf één jaar) zullen blijven bestaan, aangezien ook de geplande nieuwe huisvestingscomplexen bedoeld zijn voor logies verhuur. Ook de lange reistijden voor werknemers blijven in stand, aangezien de meeste arbeidsmigranten die dagelijks op-en-neer pendelen vanuit o.a. Duitsland niet via SBA Flex werken. Zij kunnen niet in de beoogde nieuwe huisvesting worden ondergebracht, de 400 kamers in dit complex zijn namelijk exclusief beschikbaar voor SBA Flex-medewerkers.

Aangezien de wethouder tijdens de raadsvergadering op 6 februari duidelijk heeft aangegeven geen enkel zicht te hebben op het aantal arbeidsmigranten wat in Boxtel woont en/of werkt, is niet te beredeneren hoe twee huisvestingscomplexen voor elk 400 arbeidsmigranten bestaande problemen oplossen. Onduidelijk is wie er komen wonen en welke gevolgen dat elders in Boxtel zal hebben.

Tegengestelde effecten

Als de plannen tot uitvoer zullen komen, impliceert dat ook tegengestelde effecten. Effecten waarvoor het beleid niet bedoeld is, maar die wel optreden. 

Bijvoorbeeld de beleidspijler ‘afname reisbewegingen’. Dit zal een aanzienlijke toename van de vraag naar kamers in Boxtel tot gevolg hebben. De dagelijkse pendelbusjes tussen o.a. Kleve, Weeze en Boxtel zijn namelijk talrijk, als deze honderden arbeidsmigranten dicht bij hun werk (Vion) zouden komen wonen zijn er vele extra kamers voor hen nodig. Dit zou een extra reden voor pandeigenaren kunnen zijn om hun huizen voor deze doelgroep beschikbaar te houden en dus niet beschikbaar te maken voor de reguliere markt.

Een ander tegengesteld effect is getalsmatig. SBA Flex heeft in de uitzending van Zembla d.d. 14 januari jl verklaard momenteel 200 arbeidsmigranten in Boxtel te hebben, in de recentere nieuwsartikelen o.a. in Brabants Centrum, zegt SBA Flex 160 mensen naar de beoogde nieuwe huisvestingslocatie te zullen verhuizen. Dit impliceert dus dat SBA Flex in dit nieuwe wooncomplex 240 bedden te veel krijgt. Gevolg is dat zij in het nieuwe wooncomplex meer arbeidsmigranten gaan huisvesten dan er via hen in Boxtel werkzaam zijn. Als gevolg hiervan zullen er extra reisbewegingen naar werklocaties in de omgeving zijn.

Als de gemeente bovendien de nieuwe regel doorvoert van maximaal vier huurders per pand, zou de gemeente daarmee de arbeidsmigranten van SBA Flex dwingen te verhuizen naar de grote woonlocatie. Dat is in strijd met de algemene nieuwe regel, tevens belangrijke Roemer-norm, dat werk en huisvesting strikt gescheiden dienen te zijn in een werkgever-werknemersrelatie.

Lees ook Brabants Centrum, 14 februari 2024:   zie

Buurt is klaar met overlast arbeidsmigranten, gemeente grijpt in: ‘Bij beter weer hebben we hier buiten elk weekend het Eurovisie Songfestival’

Brabants Dagblad, 2 februari 2024 – Heusden eist dat er een einde komt aan de illegale huisvesting van arbeidsmigranten in de bedrijfsgebouwen aan de Wolput 28 in Vlijmen. Hetzelfde geldt voor de woning op 28b. Is dat niet snel geregeld, dan gaat Heusden een boete innen.

‘Enigszins verbaasd’

De aanvraag voor tijdelijke huisvesting in het bedrijfspand (Wolput 28) is al in september ingediend. En hoewel de gemeente dus nog een standpunt moet innemen, treedt ze nu toch op tegen de illegale situatie. Illegaal, omdat het bestemmingsplan de huisvesting van arbeidsmigranten (anders dan één gezin) daar niet toestaat. Heusden stelde bij controles in november vast dat in het woonhuis acht personen woonden, in de bedrijfsgebouwen negen. Die aantallen zeggen overigens niet alles, omdat sprake zou zijn van steeds wisselende aantallen.

Lees hier verder (origineel bericht)

×