Home » Boxtel

TagBoxtel

Komst arbeidsmigranten zorgt voor onrust in Boxtel

BNNVARA, 13 maart 2024 – Zembla volgt een groep boze burgers in Boxtel die aan de rand van de gemeente in actie komt tegen een gepland migrantenhotel.

Nederland telt ongeveer een half miljoen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Het huidige systeem gaat gepaard met uitbuiting en een toenemende druk op de samenleving. Zembla onderzoekt de positie van arbeidsmigranten in onze samenleving en bekijkt welke factoren ertoe hebben geleid dat arbeidsmigranten in Nederland tegen de ondergrens aan lopen.Monique Kremer van de Adviesraad Migratie stelt dat arbeidsmigratie goed is voor de schatkist, maar ze ziet ook negatieve gevolgen voor de samenleving: “Je ziet dat de meeste baten voor werkgevers zijn, en de lasten voor de bredere samenleving.” Hoe dat kan leiden tot sociale onrust, zien we in het Brabantse Boxtel. Hier komt aan de rand van het dorp naast een buurtschap van 100 inwoners een migrantenhotel voor 400 personen. Marly van Leeuwen, vertegenwoordigt een groep bezorgde burgers. Zij vinden het aantal te veel: “400 is buiten elke verhouding”.De burgers voelen zich overvallen door de komst van het migrantenhotel en zijn boos over de handelswijze van hun gemeente. Zo kon er bijvoorbeeld niet meegepraat worden over het aantal arbeidsmigranten. Volgens verantwoordelijk wethouder Mariëlle van Alphen kon dat niet anders: “Over het aantal: daar kunnen wij niets aan veranderen. Dat is het uitgangspunt geweest van deze tenderprocedure.” De wethouder is van mening dat je juist door de grootschaligheid humane huisvesting en kwaliteit goed kunt borgen.De situatie in Boxtel staat symbool voor tal van gemeentes in Nederland, waar burgers lijnrecht tegenover hun gemeentebestuur komen te staan. Er zou landelijk beleid moeten komen, maar volgens arbeidseconoom Ronald Dekker is er bij de landelijke politiek maar weinig aandacht voor: “Je moet ook goed beseffen: die geassocieerde problemen, die zijn lokaal en relatief klein, vanuit een landelijke overheid gezien. Dat er een huisvestingsprobleem is in Boxtel, is in het grotere verhaal van het Nederlandse economische en arbeidsmarktbeleid een verwaarloosbaar probleem.”In de uitzending pleiten kenners voor een ingrijpende politieke koerswijziging. Kremer: “Als er beleid komt dat meer gebaseerd is op brede welvaart dan denk ik dat er meer afwegingen gemaakt worden over: wie wil je dat er naar Nederland komt en waar gaan diegenen dan werken? En dan ik mij voorstellen dat wij geen mensen meer importeren in sectoren waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn.”

Huisvestingscomplex niet meer nodig, probleemsituatie in Boxtel opgelost

Boxtel, 18 februari 2024 – Succesvol gemeentelijk beleid heeft ertoe geleid dat bij slechts 4 à 5 Boxtelse adressen overlast wordt ervaren van bewoning door arbeidsmigranten. Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 verklaarde de wethouder als volgt: “Het aantal overlastmeldingen is beperkt tot 4 à 5 adressen waar af en toe een melding vandaan komt. Dit is het gevolg van betere handhaving.” Zij verklaart verder dat het de taak van de gemeente is om goed te handhaven, dus verwacht kan worden dat de resterende overlast ook zal worden opgelost. Het originele fragment van de raadsvergadering onderaan bij dit bericht.

Nu door betere handhaving de overlast in de Boxtelse woonwijken drastisch is afgenomen, is ook de belangrijkste reden vervallen voor de ontwikkeling van grootschalige wooncomplexen in Boxtel voor 2 x 400 arbeidsmigranten. De eerste daarvan staat gepland aan Oude Rijksweg 11 in Liempde.

Alle beleidspijlers vallen weg

In de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2020 zijn alle beleidspijlers duidelijk omschreven. Die zijn als volgt: de circa 50 panden in Boxtelse woonwijken, waarin arbeidsmigranten momenteel zijn gehuisvest zouden weer vrij op de markt moeten komen. Tevens zou de overlast in de wijken moeten verdwijnen, de arbeidsmigranten zouden onder betere condities moeten worden gehuisvest (intensief gebruik van de panden door de snelle doorstroom van huurders geeft negatieve druk op de omgeving) en er zou een einde moeten komen aan de lange reistijden van arbeidsmigranten die in Boxtel werken. Voor de inwoners van Boxtel zou de leefomgeving moeten verbeteren.

Geen van deze pijlers blijkt haalbaar. De kans dat de tientallen woningen weer beschikbaar komen voor de reguliere markt is uiterst gering, de wethouder heeft aangekondigd hiernaar onderzoek te doen. Alle problemen, voortkomende uit verhuur van panden op basis van logies (maximaal verblijf één jaar) zullen blijven bestaan, aangezien ook de geplande nieuwe huisvestingscomplexen bedoeld zijn voor logies verhuur. Ook de lange reistijden voor werknemers blijven in stand, aangezien de meeste arbeidsmigranten die dagelijks op-en-neer pendelen vanuit o.a. Duitsland niet via SBA Flex werken. Zij kunnen niet in de beoogde nieuwe huisvesting worden ondergebracht, de 400 kamers in dit complex zijn namelijk exclusief beschikbaar voor SBA Flex-medewerkers.

Aangezien de wethouder tijdens de raadsvergadering op 6 februari duidelijk heeft aangegeven geen enkel zicht te hebben op het aantal arbeidsmigranten wat in Boxtel woont en/of werkt, is niet te beredeneren hoe twee huisvestingscomplexen voor elk 400 arbeidsmigranten bestaande problemen oplossen. Onduidelijk is wie er komen wonen en welke gevolgen dat elders in Boxtel zal hebben.

Tegengestelde effecten

Als de plannen tot uitvoer zullen komen, impliceert dat ook tegengestelde effecten. Effecten waarvoor het beleid niet bedoeld is, maar die wel optreden. 

Bijvoorbeeld de beleidspijler ‘afname reisbewegingen’. Dit zal een aanzienlijke toename van de vraag naar kamers in Boxtel tot gevolg hebben. De dagelijkse pendelbusjes tussen o.a. Kleve, Weeze en Boxtel zijn namelijk talrijk, als deze honderden arbeidsmigranten dicht bij hun werk (Vion) zouden komen wonen zijn er vele extra kamers voor hen nodig. Dit zou een extra reden voor pandeigenaren kunnen zijn om hun huizen voor deze doelgroep beschikbaar te houden en dus niet beschikbaar te maken voor de reguliere markt.

Een ander tegengesteld effect is getalsmatig. SBA Flex heeft in de uitzending van Zembla d.d. 14 januari jl verklaard momenteel 200 arbeidsmigranten in Boxtel te hebben, in de recentere nieuwsartikelen o.a. in Brabants Centrum, zegt SBA Flex 160 mensen naar de beoogde nieuwe huisvestingslocatie te zullen verhuizen. Dit impliceert dus dat SBA Flex in dit nieuwe wooncomplex 240 bedden te veel krijgt. Gevolg is dat zij in het nieuwe wooncomplex meer arbeidsmigranten gaan huisvesten dan er via hen in Boxtel werkzaam zijn. Als gevolg hiervan zullen er extra reisbewegingen naar werklocaties in de omgeving zijn.

Als de gemeente bovendien de nieuwe regel doorvoert van maximaal vier huurders per pand, zou de gemeente daarmee de arbeidsmigranten van SBA Flex dwingen te verhuizen naar de grote woonlocatie. Dat is in strijd met de algemene nieuwe regel, tevens belangrijke Roemer-norm, dat werk en huisvesting strikt gescheiden dienen te zijn in een werkgever-werknemersrelatie.

Lees ook Brabants Centrum, 14 februari 2024:   zie

×