Home » Het college van B en W heeft in de vergadering van 28 november besloten nieuwe aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten niet alleen ruimtelijk te beoordelen maar ook de wenselijkheid toetsen
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Het college van B en W heeft in de vergadering van 28 november besloten nieuwe aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten niet alleen ruimtelijk te beoordelen maar ook de wenselijkheid toetsen

Dit betekent dat het college in principe niet meewerkt aan nieuwe aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is een zogenoemde discretionaire bevoegdheid van het college (om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen). Het college handelt nu naar ‘nee, tenzij ’in plaats van ‘ja, mits’.

Zo krijgen ze meer grip op de huisvesting van arbeidsmigranten en kunnen we toezien op een goede spreiding over de gemeente, zodat zowel de arbeidsmigrant alsook de omwonenden goed kunnen wonen. In gebieden waar al sprake is van ongewenste concentratie (cumulatie) met betrekking tot huisvesting van internationale werknemers, bijvoorbeeld Horsterweg-Sevenumseweg-Grubbenvorsterweg, is een ‘nee, tenzij’ benadering zeer gewenst.

Momenteel zijn in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas’ in de artikelen 4,5 en 6 binnenplanse afwijkingsbepalingen opgenomen. Aanvragen die voldeden aan de voorwaarden uit bovengenoemde artikelen werden doorgaans verleend (ja, mits benadering). Echter is de toepassing van de binnenplanse afwijking een discretionaire bevoegdheid van college. Nu heeft het college dus besloten om in principe geen gebruik te maken van deze bevoegdheden voor nieuwe aanvragen (nee, tenzij benadering). Hiermee wordt ongewenste concentratie van huisvesting arbeidsmigranten voorkomen. Op plaatsen waar al sprake is van een hoge concentratie, zoals het gebied rondom de Horsterweg, wordt met deze benadering nieuwe huisvesting tegen gegaan. Dit geldt niet voor lopende aanvragen waar het college al een standpunt over heeft ingenomen of vergunningen die onder de rechter zijn.

Met dit besluit kan het college in afwachting op nieuw beleid sturen op welke huisvesting arbeidsmigranten wel/niet nodig en wenselijk wordt gevonden in de gemeente Horst aan de Maas. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidskader omtrent het huisvesten van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. In dit nieuwe beleidskader zal rekening gehouden worden met de knelpunten uit het huidige beleid en parapluplan.

Het nieuwe beleid wordt t.z.t. opgenomen in een programma of een wijziging van het Omgevingsplan. Op dit moment is nog niet duidelijk welk juridisch instrumentarium passend is bij de doelen die we voor ogen hebben. Zodra het beleid gereed is zal dit gedeeld worden met de raad. De verwachting is dat het beleid voor de zomer van 2024 gereed zal zijn.

View on Facebook

×