Home » Duitsland

TagDuitsland

Meer toezicht nodig op uitzenders van arbeidsmigranten

Commentaar – Financieele Dagblad, 9 juni 2024 – Duizenden arbeidsmigranten die in Nederland bij slachterijen, tomatenkwekers of pakjesbezorgers werken, wonen net over de grens in Duitsland. Dat leidt bij Duitse gemeenten tot irritaties. Die verdienen niets aan de migranten, maar draaien wel op voor de kosten van onderwijs en andere openbare voorzieningen. De migranten leggen beslag op woonruimte waarin ook vluchtelingen ondergebracht hadden kunnen worden en veroorzaken overlast doordat zij soms met tien of vijftien personen in één pand wonen.

Kwaadwillende bemiddelaars brengen migranten, veelal Oost-Europeanen, in groten getale onder in krakkemikkige panden, in plaatsen net over de grens

De opdrachtgevers van de uitzendbureaus — de eigenaren van bijvoorbeeld de distributiecentra en de slachthuizen — kunnen ook een cruciale rol spelen bij de verbetering van de leefomstandigheden van arbeidsmigranten en de overlast in de grensstreek. Voordat de certificering verplicht wordt kunnen zij nu al onderzoek doen naar de uitzendbureaus die zij inhuren.

Lees hier verder (origineel bericht)

‘Jullie verdienen aan de arbeidsmigrant, maar voor de lasten draaien wij in Duitsland op’ 

FD, 3 juni 2024 – Duitse grensgemeenten hebben genoeg van de duizenden arbeidsmigranten die er wonen, maar in Nederland werken. ‘Voor de kinderopvang en de school moeten wij zorgen. Waar halen wij de leraren vandaan?’

Van de 1 miljoen arbeidsmigranten die in Nederland werken, wonen er zo’n 15.000 in Duitsland, meestal net over de grens.

Duitse gemeenten zijn daar niet blij mee: ze veroorzaken overlast en leveren geen inkomsten op .

Samen met buurgemeenten aan beide zijden van de grens zoeken zij naar oplossingen.

Op de stoep van de Industriestrasse in de Duitse grensplaats Emmerik heeft iemand groene kratten met lege flessen wodka, rum en whisky achtergelaten. Aan de overkant staan enkele oudere auto’s met Poolse en Roemeense kentekens geparkeerd tegen het hek van de containerhaven van het Rijnstadje. Om de hoek, op de Blücherstrasse, is een blik op het rijtje namen bij de voordeuren genoeg om het zeker te weten: hier wonen veel Oost-Europeanen.

Op straat zijn ze rond het middaguur niet. Dat is logisch, want de Oost-Europeanen zijn naar Emmerik getrokken voor werk. Maar de meesten werken niet in Emmerik, maar over de grens in Nederland. Zij worden in alle vroegte met busjes van een Nederlands uitzendbureau opgehaald, zijn soms anderhalf uur onderweg naar een distributiecentrum of een slachterij in Didam of helemaal in Scherpenzeel of Boxtel en keren pas in de loop van de avond terug.

‘Het komt overal voor’

In een rapport uit februari van de stadsregio Arnhem-Nijmegen, waar 5000 arbeidsmigranten werken die aan de andere kant van de grens wonen, wordt Euregio genoemd als de bron van een schatting dat er in totaal 15.000 arbeidsmigranten zijn die in Duitsland wonen en in Nederland werken. 

Werkgevers worden verantwoordelijk voor eventuele overlast die arbeidsmigranten veroorzaken, als het aan de coalitiepartijen ligt. Foto: Renate Beense voor het FD

Lees hier verder (origineel bericht)

‘Echte boeven zullen straks geen uitzendbureau meer kunnen runnen’

NRC, 27 mei 2024 – Vlak voor Karien van Gennip afzwaait als minister, kondigt ze een aantal maatregelen af die arbeidsmigranten beter moeten beschermen. „De cowboys moeten zich netter gedragen.”

Van Gennip ontving afgelopen donderdag, enkele weken voordat ze zal afzwaaien als minister, de eindversie van de zogeheten effectrapportage, een van de maatregelen die ze samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens haar termijn uitwerkte om arbeidsmigranten beter te beschermen. Gemeenten kunnen deze handleiding gebruiken bij aanvragen voor vergunningen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Bedrijven die met arbeidsmigranten willen werken, moeten eerst zeker weten dat er voldoende plek is om hen te huisvesten. Is die ruimte er niet? Dan zou het bedrijf zich niet in de beoogde vorm in de gemeente mogen vestigen, is het idee.

Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar in Nederland. Ze werken veelal via uitzendbureaus in de tuinbouw, distributie en vleesverwerkende industrie op flexibele contracten. Vaak is de werkgever ook de huisbaas, dus verliest de arbeidsmigrant bij ontslag ook de woning.

Vleessector

In de vleessector ontslaan uitzendbureaus arbeidsmigranten regelmatig ten onrechte ‘op staande voet’ om goedkoper uit te zijn, meldde de Arbeidsinspectie vorige week. De minister ziet dat deze sector arbeidsmigranten als een verdienmodel gebruikt, om de kosten te drukken. „Volgende week” gaat ze nog apart met werkgevers uit de vleessector aan tafel over hoe ze de arbeidsomstandigheden significant gaan verbeteren.

De Adviesraad Migratie adviseerde om net als in Duitsland flexibele arbeidsconstructies in de vleesverwerkende industrie te weren. Is dat iets voor Nederland?

„We zetten eerst in op het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus, dat nog door de Tweede Kamer moet. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat de echte boeven geen uitzendbureau meer kunnen runnen. En dat de ‘cowboys’ zich netter gaan gedragen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Persoon omgebracht in huisvesting voor arbeidsmigranten

ZO NWS, 26 mei 2024 – In Gillrath, vlak over de Duitse grens bij Schinveld, is een persoon om het leven gebracht. Dat gebeurde zondagochtend omstreeks 10.00 uur in een voormalig hotel aan de Karl Arnold Strasse waar nu buitenlandse arbeiders zijn ondergebracht.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar volgens eerste berichten zou in de kelder een dode zijn gevonden die met messteken om het leven zou zijn gebracht. De politie kan dat echter nog niet bevestigen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Apeldoorn zoekt oplossing voor problematiek arbeidsmigranten: ‘Dit is criminaliteit’

De Stentor, 3 februari 2024 – Apeldoorn gaat met een internationale groep proberen iets te doen aan de problematiek rond arbeidsmigranten. Zoals uitbuiting, waar een deel de dupe van is. Niet alleen de werkers hebben baat bij verbetering; het kan er ook toe leiden dat dezelfde groep minder een bron van overlast is. Verhalen over overlast door arbeidsmigranten zijn er volop.

Vorig jaar bevestigde onderzoek van de Radboud Universi­teit dat er structu­reel dingen scheef zitten

Het verschijnsel heeft nog een kant. Een deel van die groep arbeidsmigranten zit in een slechte situatie. Dat blijkt onder meer uit controles door politie en andere instanties. Vorig jaar bevestigde onderzoek van de Radboud Universiteit dat er structureel dingen scheef zitten.

Kwetsbaar

Werkers zijn te vaak te afhankelijk. Het gaat bijvoorbeeld om onderbetaling, direct verlies van woonruimte bij verlies van een baan, uitzendbureaus die loon inhouden om (hoge) huur te verrekenen. Paspoorten die ingenomen worden, belabberde leefomstandigheden. Soms is het regelrecht ‘georganiseerde misdaad’, geeft Apeldoorns burgemeester Ton Heerts het een duidelijk etiket.

Verdienmodel

,,Het verdienmodel moet zichtbaar worden”, aldus de burgemeester. ,,De criminaliteit erachter hebben we te bestrijden.”

Dat is ‘niet zo eenvoudig’, weet hij. Hoopgevend is dat in 2026 uitzendbureaus een vergunning moeten hebben. Op die manier zijn inhuurconstructies beter te controleren. Want arbeidsmigratie blijft de komende decennia, weet Heerts. ,,Voor sommige banen is dat nodig. Daar is ook niets mis mee, maar we moeten fatsoenlijker met elkaar omgaan.”

Het fenomeen is ‘ons ontglipt’, aldus Heerts. ,,Er waren altijd wel wetten, maar niemand controleerde die.” Onder meer door gebrek aan capaciteit. ,,Dat zien we nu terug in leefbaarheid, ook voor onze eigen inwoners.”

De Radboud Universiteit en een Duitse hogeschool gaan het project rond arbeidsmigratie de komende jaren trekken, Apeldoorn is een van de partijen die financieel bijdragen (16.000 euro). Daarnaast bekijkt de gemeente wat ze kan betekenen op huisvestingsgebied. Het grootste deel van de begroting (7 ton) wordt gedekt met Europese subsidie.

Lees hier verder (origineel bericht)

×