Home » DNB-baas: economie draait ‘best goed’, maar grote groep Nederlands heeft nauwelijks voordeel
Informatief

DNB-baas: economie draait ‘best goed’, maar grote groep Nederlands heeft nauwelijks voordeel

AD,14 maart 2024 – De economie draait ‘best goed’ vindt Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Maar we lopen wel tegen grenzen aan, waarschuwde hij donderdag bij de presentatie van het jaarverslag. Nederland moet kiezen: minder slechtbetaalde bedrijfstakken als slachthuizen en kassenteelt, minder slechtbetaalde arbeidsmigranten. En méér liefde voor sectoren met een hoge productiviteit.

Krapte

Knot is, ondanks de florissante cijfers, kritisch over de toekomst. ,,We hebben te maken met structurele krapte. Krapte op de arbeidsmarkt, de infrastructuur, en het elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Maar ook met de uitstoot van CO2 en stikstof.‘’ Dat dwingt Nederland er toe om scherpe keuzes te maken voor de toekomst, volgens de bankpresident.

Dat betekent dat Nederland moet kiezen welke activiteiten het wil behouden. Als het aan Knot ligt verdwijnen de bedrijfstakken met weinig toegevoegde waarde, zoals slachthuizen en de kassenteelt. ,,Dat zijn sectoren waar lage lonen worden betaald, vaak onder het minimumloon.‘’ Als die sectoren een eerlijk loon betalen zullen ze niet meer rendabel zijn verwacht Knot. ,,Dan verdwijnen ze naar het buitenland.‘’

Keuzes maken

In deze laagproductieve sectoren werken ruim 400.000 arbeidsmigranten. Die dragen weinig bij aan de Nederlandse economie, maar leggen wel beslag op schaarse huisvesting bijvoorbeeld en zorgen voor overlast. Als die sectoren verdwijnen, komt er ruimte voor meer productieve sectoren en dat is noodzakelijk volgens Knot. ,,We kunnen niet alles blijven doen in dit land, we moeten keuzes maken. We hebben productiviteitsstijging nodig voor de toekomstige welvaart.‘’

Lees hier verder (origineel bericht)
×