Home » VidaXL dendert door
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas Horst aan de Maas

VidaXL dendert door

26-01-2023: VidaXL wil in Venlo (op de grens met Horst aan de Maas) een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. Op 16 december 2022 wordt de omgevingsvergunning door de gemeente Venlo verleend. Vierentwintig bezwaarmakers verzetten zich tegen de komst van weer een “blokkendoos” én de massale huisvesting van arbeidsmigranten met een bezwaarschrift (zie onderaan dit bericht).

De bezwaarmakers richten zich in hun bezwaarschrift vooral op de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens hen staat het bestemmingsplan huisvesting van arbeidsmigranten en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs niet toe. Ook wordt in het bezwaarschrift gewezen op de windturbines ter plaatse (op de dronefoto mist er nog één, die is nog in aanbouw), waar de arbeidsmigranten pal onder komen te wonen. Met alle overlast van lawaai en slagschaduw van dien, wat slecht is voor de gezondheid van de te huisvesten arbeidsmigranten.

Bij het massaal huisvesten van arbeidsmigranten wordt door de voorstanders vaak het argument gebruikt dat er sprake zou zijn van een tekort aan personeel en dat daarom een beroep gedaan moet worden op de migranten uit vooral Oost-Europa. De bezwaarmakers wijzen er op dat de overmatige bouw van distributiecentra – oorspronkelijk door de overheid gepresenteerd als werkgelegenheid voor de lokale bevolking – er juist voor zorgt dat er een tekort aan personeel ontstaat. En ook al worden er arbeidsmigranten aangetrokken, het tekort blijft bestaan en wordt – paradoxaal genoeg – juist groter. Want de arbeidsmigranten doen ook een beroep op allerlei maatschappelijke diensten (zoals politie, zorg, maatschappelijke werk) en commerciële bedrijven (zoals supermarkten), die op hun beurt weer extra personeel moeten aantrekken, personeel wat er dus vaak niet is. De massale toestroom van arbeidsmigranten leidt daarnaast ook tot de groei van maatschappelijke problemen. Zo wordt het vinden van een (huur)woning voor de regionale bevolking steeds moeilijker. In Horst aan de Maas staan bijvoorbeeld woningzoekenden al vijf tot zes jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning.

In het bezwaarschrift wordt ook aangegeven dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de andere gemeenten in de regio en zijn de omliggende gemeenten – met Horst aan de Maas voorop – niet betrokken bij de plannen. Terwijl het duidelijk is dat de weerzin tegen de groei van het aantal “blokkendozen” in de regio en van de arbeidsmigranten die als gevolg van die groei aangetrokken worden, niet alleen bij de burgers toeneemt, maar ook bij de overheden (het rijk, de provincie en omliggende gemeenten). Het CDA Venlo heeft nog onlangs op de rem getrapt waar het gaat om de verdere bouw van distributiecentra.

Naast de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten is ook door Vereniging Behoud de Parel bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening voor de plannen van VidaXL. De bezwaren van Behoud de Parel richten zich vooral op zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening en de uitstoot van schadelijke stoffen (fijn stof, CO2 en stikstof).

Update 23-3-2023: De gemeente wijst het bezwaar af, de omwonenden zijn volgens de gemeente geen partij omdat ze te ver weg wonen om hinder te ervaren van de plannen. Het college van B en W wil ook geen hoorzittingen plannen. Als alle klagers hun bezwaren kenbaar mogen maken, zou de ambtelijke organisatie onnodig belast worden. Venlo wees de bezwaren af maar bood de wel de mogelijkheid nogmaals hun belang te onderbouwen. Op basis daarvan werden de actiegroepen alsnog uitgenodigd voor een hoorzitting. Behalve de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, de SP Horst aan de Maas en Venlo ook de actiegroep Behoud de Parel uit Grubbenvorst. Ook na de hoorzitting blijft de gemeente Venlo bij haar standpunt de bezwaren af te wijzen en de vergunning in stand te laten.

Update 11-7-2023: Vereniging Behoud de Parel gaat in beroep bij de rechter tegen het besluit van de gemeente Venlo om de omgevingsvergunning te verlenen aan VidaXL voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor arbeidsmigranten (600 bedden) en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo. Volgens vereniging Behoud de Parel wordt in onvoldoende mate de impact op de omgeving en de toekomstige arbeidsmigranten meegenomen in de overwegingen van de gemeente Venlo.

Update 28-8-2023: VidaXL CEO Gerjan den Hartog brengt vereniging Behoud de Parel op de hoogte dat VidaXL gaat starten met de bouwwerkzaamheden zoals die zijn vergund en dat deze werkzaamheden onomkeerbare gevolgen met zich meebrengt.

Dronefoto: Jan van de Riet

×