Home » portret arbeidsmigrant

Tagportret arbeidsmigrant

Arbeids­migranten: hun eigen verhaal

Financieele Dagblad – Politici willen paal en perk stellen aan migratie. Nederland telt zeker 800.000 arbeidsmigranten. Ze leveren een grote bijdrage aan de economie. Wie zijn zij?

Immigratie is een van de belangrijkste onderwerpen in de formatie. Politici kijken daarbij nadrukkelijk ook naar arbeidsmigranten. Hun aantal, zo is de teneur, moet omlaag. Opvallend in de discussie: er wordt veel gesproken over, maar weinig met arbeidsmigranten. Het FD zocht daarom vijf buitenlandse werknemers op om hun verhaal op te tekenen. Twee Poolse, een Zuid-Koreaanse, een Indonesische en een Turkse arbeidsmigrant doen hun verhaal.

Toch enkele feiten. In de discussie over immigratie gaat de meeste aandacht altijd uit naar asielzoekers, maar het is niet de grootste groep immigranten. Van de 208.000 nieuwkomers in 2021, bijvoorbeeld, waren volgens het CBS 21.500 asielzoekers, 40.000 studenten en 57.000 arbeidsmigranten. Hun aantal neemt toe. In 2010 waren er in Nederland zo’n 500.000 arbeidsmigranten, nu ongeveer 800.000.

Niet alle arbeidsmigranten kunnen over een kam geschoren worden. Een deel heeft kennis of vaardigheden die Nederland zelf niet of onvoldoende heeft. Van de hoogopgeleide buitenlandse werknemers, bijvoorbeeld in de ICT, verdient een flink deel een bovenmodaal salaris. Vanwege hun belang voor de Nederlandse kenniseconomie krijgen zij ook een fiscaal voordeel: een deel van hun salaris wordt niet belast.

Helft arbeidsmigranten verdient minimumloon

Het aantal buitenlandse werknemers dat het minimumloon verdient neemt de laatste jaren af. Bij de laagstbetaalde arbeidsmigranten komen wel nog steeds relatief vaak misstanden voor, zoals een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer enkele jaren geleden vaststelde. Deze mensen zijn te afhankelijk van uitzendbureaus en daardoor kwetsbaar voor uitbuiting.

Het leeuwendeel van de arbeidsmigranten komt uit de EU. Maar het aantal mensen van buiten Europa neemt de laatste jaren als gevolg van de grote vraag naar personeel in nogal wat sectoren toe. Het wordt nog lastig voor een nieuw kabinet om daar wat aan te doen: werknemers uit andere EU-lidstaten kunnen in principe niet geweerd worden. Zonder kennismigranten zitten hoogwaardige bedrijven met onvervulbare vacatures en zouden ze kunnen overwegen te vertrekken.

Lees hier verder (origineel bericht)

×