Home » Nieuwe coalitie wil zorgplicht werkgevers arbeidsmigranten
Informatief

Nieuwe coalitie wil zorgplicht werkgevers arbeidsmigranten

Binnenlands bestuur, 16 mei 2024 – Werkgevers worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.

De nieuwe coalitie wil de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten uitvoeren. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit team, onder leiding van Emile Roemer, adviseerde in 2020 onder meer een actieve zorgplicht voor juiste registraties van arbeidsmigranten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet afgelopen dinsdag weten dat gemeenten snakken naar zo’n verplichting. ‘Alleen als gemeenten weten waar arbeidsmigranten wonen en verblijven, kunnen ze misstanden aanpakken’.

De vier partijen noemen hun voorlopige regeerakkoord ‘het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.’ Ze willen maatregelen treffen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken. Zo moeten malafide uitzendconstructies hard worden aangepakt. De uitzendbranche en wervingsbureaus moeten worden gereguleerd door een toelatingsstelsel. Het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), dat demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vorig jaar bij de Tweede Kamer indiende, moet dit mogelijk maken. Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Uitleners mogen dan alleen op de markt opereren als zij daartoe zijn toegelaten.

Extra handhaven

Verder worden arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) ‘tewerkstellingsvergunningplichtig’. Voor kennismigranten geldt een uitzondering. Als het aan de nieuwe coalitie ligt gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) ook op deze groep extra handhaven.

Werkgevers

Daarnaast krijgen werkgevers van arbeidsmigranten meer op hun bordje. Zij worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Met gemeenten moeten zij afspraken maken waarin hun werknemers ‘short- en midstay worden gehuisvest.’ Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers. Medeoverheden moeten meer ruimte krijgen voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.

Kennis- en studiemigranten

Wat kennis- en studiemigratie betreft moet de omvang ‘in verhouding staan tot wat gemeenten, onderwijs, zorg en wonen kunnen dragen’, zo staat in het Hoofdlijnenakkoord. De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt; studiemigratie in de bachelorfase, met uitzondering van studies waar arbeidsmarkttekorten zijn, wordt beperkt. De vier partijen willen wel rekening houden ‘met lokale omstandigheden’. 

Lees hier het originele bericht
×