Home » Provincie Limburg, Decisio en de LLTB. Maar de burger doet niet mee…
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Provincie Limburg, Decisio en de LLTB. Maar de burger doet niet mee…

Actiepunt 2: Burgers zijn ook stakeholders bij plannen met grote impact

Burgers zouden mee moeten kunnen doen vanaf het begin, bij evaluatie en onderzoek. Helaas gebeurt dat niet of nauwelijks, zie als voorbeeld het Desicio onderzoek voor de provincie Limburg via de link van de LLTB. Actueel is ook het Realisatiepact Venlo, Herzieningsrapportage grondexploitaties, Evaluatie Greenport en van een poosje terug de Structuurvisie 2012. In alle gevallen is er geen input gevraagd vanuit burgers. Bijvoorbeeld buurtwerk- of actiegroepen en doelwerkgroepen kunnen stakeholder zijn zoals Wat nu? Horst aan de Maas, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en Behoud de Parel. Wie wel mee doet is de lobby machine vanuit de markt. De huidige werkwijze zorgt er voor dat wij als burgers continu op onze hoede moeten zijn, dagelijks met dingen bezig moeten zijn die onze leef kwaliteit omlaag trekken en er zijn mensen die denken dat er toch niet naar ze geluisterd wordt en of ze er toch niks aan kunnen veranderen. Ook worden we met regelmaat geconfronteerd met initiatieven die een enorme impact hebben om onze leefomgeving en waar dan nauwelijks meer iets aan fundamentele bezwaren te doen is. Onze basisbehoeften staan onder vreselijk gevaarlijke druk, we hebben recht op gezonde lucht en leefomgeving in al haar facetten, toegang tot veilig drinkwater. Vervuiling in alle zaken zoals broeikasgas, cultuurvervuiling, stikstof, aantasting recreatiegebieden, etc. moet worden tegengegaan. De winsten gaan naar vaak buitenlandse bedrijven. Het verdienmodel is failliet door te sturen op korte termijn profijt i.p.v. lange termijn waarde. Politiek is volstrekt onbetrouwbaar. Bedrijven stemmen niet. Burgers stemmen wel en daar moet het primaire belang van de politiek liggen. Ook buiten verkiezingstijd… Het vertrouwen dat we in de overheid hebben is ook nihil.

LLTB nieuwsbericht lees je via deze link.
Je kunt de enquête van het onderzoek via deze link invullen.

Dit eerdere bericht gaat over een ander onderzoek van Decisio (met een slecht rapport), klik op deze link.

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×