Home » Stop de arbeidsmigrantenindustrie!

Stop de arbeidsmigrantenindustrie!

Wij zijn bezorgde burgers.

Onze leefomgeving wordt aangetast.
Wij moeten plaats maken voor honderden, nee duizenden tijdelijke buren die onze buurten dreigen te overspoelen.
In de spaarzame ruimte, vaak ook in landelijk gebied, kijken wij de komende tientallen jaren aan tegen lelijke prefab gebouwen, waar deze tijdelijke buren onder erbarmelijke omstandigheden zullen worden ondergebracht. Wij krijgen te maken met verwarde mensen op straat, buitenlandse mensen die niet integreren en waarmee we niet kunnen communiceren. Met mensen die hier in stresssituaties verblijven, onzeker zijn over hun bestaan, niet wetende wat elke volgende dag zal brengen. 
De publieke voorzieningen in onze gemeenten kunnen dit niet aan. We lopen nu al tegen de grenzen aan van beschikbaarheid van onze voorzieningen. Gezondheidszorg, openbare veiligheid, openbaar vervoer. De infrastructuur loopt vast, niet alleen verkeerstechnisch.
Dit is ons vooruitzicht voor de komende 15 jaar, of langer. 

De arbeidsmigranten kunnen er zelf ook niks aan doen.
Zij zijn zelf óók slachtoffer van de situatie

De mensen die deze overload veroorzaken kunnen er zelf ook niks aan doen. Dat is zo treurig. Zij veroorzaken door hun aanwezigheid bovengenoemde problemen, maar zijn zelf óók slachtoffer van de situatie. Hen veroordelen we dus ook niet. De situatie waarmee wij, en zij, te maken hebben wel.

Oorzaak is de arbeidsmigranten-industrie.

De industrie die de arbeidsmigranten op een vreselijke manier uitbuit. De bedrijven die deze goedkope arbeidskrachten inhuren. Arbeid inkopen op de meest voordelige condities. De goedkoopst verkrijgbare arbeiders die hier het meest simpele, vieze en zware werk komen doen. Er wordt zelfs werk gecreëerd wat deze arbeiders kunnen komen doen. Omdat er zoveel aan ze te verdienen is. 

De uitzendbureaus maken deze transacties mogelijk, zij werken actief mee om zoveel mogelijk mensen via onzekere contracten aan het werk te houden. De kamerverhuurbedrijven, vaak in eigendom van diezelfde uitzendbureaus, die op het randje van wat toegestaan is hoge huren incasseren en mensen zonder pardon op straat zetten als zij dat nodig achten. 

Tijdelijkheid en afhankelijkheid, daar gaat het om. 

De korte contracten maken het mogelijk om deze arbeidsmigranten min of meer rechteloos en afhankelijk te houden. Ze zijn makkelijk van hot naar her te verplaatsen. De slaapvoorzieningen kunnen simpel zijn en huurprijzen ongereguleerd, dus hoog. De arbeidsmigranten hebben geen tijd om zich te settlen, om Nederlands te leren, om de weg naar instanties te vinden.  

Ze zijn, kortom, afhankelijk van hun bazen. En voor hun bazen zijn deze duizenden arbeidsmigranten niet meer dan grondstof waar goed geld mee te verdienen is. Veel geld. Zowel de inlenende bedrijven, de eindgebruikers, als de uitzendbureaus en verhuurbedrijven houden deze industrie graag in stand.  

Hier verzetten wij ons tegen. Dit businessmodel kent te veel verliezers. De maatschappij kan het niet meer aan, de arbeidsmigranten zelf zitten klem of belanden op straat. De industrieën waar deze mensen werken verrijken zichzelf, terwijl ze vaak weinig toevoegen aan de BV Nederland.

Dit is wat wij willen:

  • een stop op de arbeidsmigranten industrie, waarbij de werknemers niet meer dan wegwerpprodukten zijn. Dit is niet goed voor de mensen zelf en niet voor de samenleving. Doordat er zo slecht voor deze mensen wordt gezorgd legt hun aanwezigheid extra druk op de samenleving. Onder andere de openbare voorzieningen, zoals zorg, openbare ruimte, veiligheid, verkeer kunnen de extra problemen die deze groep met zich meebrengt nauwelijks nog aan.
  • een stop op de bouw van nog meer grootschalige huisvestingen voor arbeidsmigranten. Meer wooncomplexen trekken nog meer arbeidsmigranten aan, ook de bestaande verhuurpanden zullen in de markt blijven. Op dit moment kan de maatschappij de enorme hoeveelheid arbeidsmigranten nauwelijks nog aan, los de problemen eerst op voordat er nog meer mensen komen en de maatschappij nog verder ontregeld raakt.
  • stel orde op zaken bij de huidige verhuurpraktijken aan arbeidsmigranten. Wij willen dat misstanden worden aangepakt. De mensen worden óf van hot naar her versleept, maar soms ook te lang in logiesverblijven gehuisvest, die daar niet voor zijn ingericht. De omstandigheden en de onzekerheid zijn bijzonder slecht voor fysieke en mentale gezondheid van deze groep mensen.  
    Handhaaf alle bestaande verhuursituaties conform de actuele wetten en aanbevelingen en grijp in wanneer dat nodig is. Pak onrechtmatigheden streng aan en bepaal per gemeente hoeveel tijdelijk personeel echt nodig is, voor welke periode en in welke sectoren. 
  • stop de enorme flexibilisering van onze arbeidsmarkt. Dwing bedrijven om personeel in vaste dienst te nemen. Uitzendkrachten zijn er voor ‘piek en ziek’, niet voor de invulling van permanente banen.
  • verbied de constructie waarbij arbeidsmigranten een combicontract krijgen voor bed en baan. Op papier zijn de contracten vaak gescheiden, maar de UBO van de werkgever en verhuurder is vaak dezelfde. Dit brengt arbeidsmigranten in afhankelijkheidspositie ten opzichte van hun werkgevers, wat kan leiden tot uitbuiting
  • overheid neem je taken terug, laat dit niet langer aan de vrije markt over.

Stichting Burgerbelangen Arbeidsmigratie i.o.

×