Home » matrassendag

Tagmatrassendag

Hart voor Den Haag wil lik op stuk bij afvalhufters

Hart voor Den Haag, 13 juni 2024 – Met haar initiatiefvoorstel ‘Van Napels aan de Noordzee naar Singapore achter de duinen’ bindt Hart voor Den Haag de strijd aan met notoire afvalhufters. Diverse wijken in de stad kampen al langere tijd met grootschalige afvalproblematiek. Helaas zorgt dit voor afbraak van een prettige leefomgeving.

Matrassendag

Elke maand kun je bijna de klok erop gelijkzetten dat er weer een ‘matrassendag’ op handen is. “Door de snelle doorloop van bewoners, met name arbeidsmigranten, wordt er in diverse wijken stelselmatig hele huisraad op straat gesodemieterd door (tijdelijke) bewoners die weer weggaan en niks ophebben met de wijk waar zij gewoond hebben. Dat asociale gedrag moet afgelopen zijn. Daarom wil Hart voor Den Haag dat woonrechten van notoire afvalhufters worden ontnomen,” aldus De Mos en Martinez van Andel.

Malafide uitzendbureaus

Naast de notoire afvalhufters, die veelal huren, wil Hart voor Den Haag in de strijd tegen de afvalberg ook malafide uitzendbureaus keihard aanpakken. Het kabinet wil misstanden in de uitzendbranche tegengaan, zoals slechte huisvesting, onveilige werkplekken en onzekere contracten. Heel goed, want nog te vaak worden arbeidsmigranten in Nederland behandeld als tweederangsburgers.

“Malafide uitzendbureaus maken misbruik van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten en verdienen daar geld aan. Ondertussen zitten hele wijken opgezadeld met overbewoning en de daarbij behorende afvalberg. Het is daarom onbegrijpelijk dat het kabinet het streng aanpakken van malafide uitzendbureaus met een jaar heeft opgeschoven, waardoor de wet pas op 1 januari 2026 wordt ingevoerd. Het college moet er bij het nieuwe kabinet op aandringen dit naar voren wordt gehaald. Daarnaast wil Hart voor Den Haag dat er een kwartaalrapportage komt van het eind vorig jaar genomen besluit van de gemeenteraad dat er voor uitzendbureaus die zich herhaaldelijk schuldig maken aan overtredingen een Zwarte Lijst komt. Voor malafide uitzendbureaus die arbeidsmigranten naar Den Haag halen en ze vervolgens slecht behandelen zou geen plek meer zijn in de stad. Even boter bij de vis!”, aldus het Hart voor Den Haag-duo dat uitzendbureaus ook wil verplichten de huurcontracten te beëindigden in geval van structurele overlast. “Of nog beter: ontkoppel huur- en arbeidscontracten. Tenslotte willen wij dat de gemeente in samenwerking met de arbeidsinspectie inzage gaat vragen in het personeelsbestand van uitzendbureaus om na te gaan waar arbeidsmigranten staan ingeschreven.”

Lees hier het originele bericht

×