Home » Hebben Sabes Vastgoed en SBA Flex het proces beïnvloed?
Liempde (Boxtel)

Hebben Sabes Vastgoed en SBA Flex het proces beïnvloed?

Is de tenderprocedure in Boxtel, voor de vergunning van de huisvestingsvoorziening voor 400 arbeidsmigranten aan uitzendbureau SBA Flex, wel zo transparant verlopen als het Boxtels college steeds beweert? Nadere bestudering van de WOO-documenten levert interessante vondsten op. Ondanks de vele zwarte balkjes. Het bedoelde mailverkeer is bijgevoegd bij dit artikel.

Invloed op de beleidsplannen

Uit diverse documenten blijkt dat Sabes Vastgoed, dat is de mede-initiatiefnemer en bouwer van het beoogde wooncomplex, invloed heeft gehad op het proces. In elk geval op de Regeling Huisvesting Arbeidsmigranten die op 30 september 2022 is ingegaan.

Het antwoord wat de ambtenaar, afzender GR-Arbeidsmigranten, op 2 mei heeft verstuurd is waarschijnlijk gericht aan mijnheer Sars (kort balkje). De ambtenaar ziet in antwoord op de vraag van waarschijnlijk de heer Sars ‘nog wel mogelijkheden om de regeling aan te passen’.
Het is opvallend dat .. @Sabesbv.nl in mei 2022 met de ambtenaar heeft kunnen overleggen, aangezien in dezelfde regeling is geregeld wanneer potentiële aanvragers digitaal vragen mochten stellen, namelijk alleen van 25 juli tot en met 5 september.

Artikel 3 Vragen en inlichtingen

  • 1.Potentiële aanvragers worden van 25 juli 2022 vanaf 08:00 uur tot en met 5 september 2022 tot 17:00 uur in de gelegenheid gesteld uitsluitend digitaal vragen te stellen over de regeling en de verdelingsronde via arbeidsmigranten@mijngemeentedichtbij.nl.

De wensen van Sabes en SBA Flex


De vragen die .. @Sabesbv.nl stelt zijn interessant. Daaruit blijkt onder andere het volgende:

  • het is nu al duidelijk dat deze huisvesting niet als tijdelijk is bedoeld. Dit blijkt ook uit andere mailwisselingen, uit de WOO-documenten.
  • het is niet de bedoeling om de toekomstige huurders huurdersrechten te geven. Drie jaar is daarom een te lange periode. De wens om op basis van logies te mogen verhuren hoort bij dit verzoek, de logiesregeling bepaalt namelijk dat een huurder maximaal één jaar ergens mag wonen. Voordeel van logiesregeling voor de verhuurder is dat er geen regels gelden voor de hoogte van de huur, en bovendien heeft de huurder zo geen huurdersbescherming. Het gevolg van dit laatste is dat huurders op elk moment uit huis gezet kunnen worden.


×