Home » Arnhem

TagArnhem

In 9 jaar bijna verdubbeling arbeidsmigranten regio Arnhem- Nijmegen

RN7, 14 juli 2024 – Gemeente Nijmegen heeft nog altijd geen samenhangend beleid met betrekking tot arbeidsmigranten.

In het jaar 2030 zijn er in de regio Arnhem-Nijmegen naar schatting 32.000 arbeidsmigranten werkzaam. Dat is vergeleken met 2021 bijna een verdubbeling. Dat staat in een ‘Visie op Arbeidsmigratie’, die is opgesteld door de fracties van PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen.

Kennismigranten

In 2021 was tweederde van de arbeidsmigranten in de Metropoolregio Arnhem-Nijmegen afkomstig uit Polen en Roemenië. Ze doen veelal weinig geschoold werk, tegen lage lonen. De meesten zijn werkzaam in industrie, logistiek, landbouw, horeca en de bouw. Ongeveer 5.000 woonden over de grens in Duitsland. Een andere groep zijn de zogeheten kennismigranten, die goed zijn geschoold en ook goed betaald krijgen.

In Nijmegen werkten drie jaar geleden bijna 4.000 arbeidsmigranten. Er woonden in de stad ongeveer 4.700 arbeidsmigranten, met name in Hatert, Dukenburg, Lindenholt, centrum, Neerbosch-Oost en Brakkestein.

Integraal beleid

PvdA en GroenLinks constateren dat de gemeente Nijmegen nog altijd geen integraal (alles omvattend) beleid heeft ontwikkeld wat betreft arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten zijn mensen uit een ander land die tijdelijk in Nederland verblijven om hier te werken.

Hun positie is volgens beide partijen uiterst kwetsbaar. Voor inkomen, woning en zorgverzekering zijn ze afhankelijk van hun werkgever. Er zijn talloze voorbeelden van oneerlijke behandeling. Zo krijgen ze vaak hoge kosten in rekening gebracht, worden paspoorten soms afgepakt en moeten ze doorwerken bij ziekte.

Arbeidsmigranten vaak onmisbaar

Tegelijkertijd zijn arbeidsmigranten onmisbaar geworden voor de Nederlandse economie, die kampt met personeelstekorten. Volgens PvdA en GroenLinks kunnen bepaalde economische sectoren eigenlijk niet meer zonder arbeidsmigranten. Daarom is het volgens beide partijen hoog tijd voor een “Visie op Arbeidsmigratie”.

In een 9 pagina’s tellend rapport doen de raadsleden Adam Galijasevic (PvdA) en Sander van der Goes (GroenLinks) hiertoe een eerste aanzet. Zij pleiten voor een ‘Plan van aanpak’, om de positie van arbeidsmigranten in Nijmegen te versterken. Om te beginnen moet er beter zicht komen op de arbeidsmigranten. In samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en andere betrokkenen zouden deze buitenlanders duidelijker moeten worden geregistreerd.

Einde aan misstanden

De gemeente moet proberen een eind te maken aan allerlei mistanden. Zoals bijvoorbeeld overbevolking van panden, onveilige werksituaties, te lange werkuren, en onzekere contracten. Waar mogelijk moet de gemeente Nijmegen strengere eisen stellen en voortvarender handhaven.

Daarnaast is goede toegang tot zorg van groot belang voor arbeidsmigranten, die regelmatig zwaar werk verrichten in niet altijd optimaal veilige omstandigheden. Dat zorgt voor gezondheidsrisico’s, maar ze weten lang niet altijd welke zorgvoorzieningen voor hen beschikbaar zijn.

Lees hier het originele bericht

Arnhem wil verhuurvergunningen invoeren

Arnhem.nl, 26 juni 2024 – De gemeente Arnhem wil als een van de eerste gemeenten in Nederland een algemene verhuurvergunning invoeren. Op deze manier wil de gemeente meer grip krijgen op de misstanden in de particuliere verhuurmarkt en zorgen voor een betere bescherming van huurders. De gemeente ziet verhuurvergunningen als belangrijk instrument om de wooncrisis in de stad te lijf gaan.

Paul Smeulders, wethouder Wonen: “De gemeente Arnhem staat voor zijn huurders. Tijdens de wooncrisis is het al lastig genoeg om überhaupt een plek te vinden, dan ga je als huurder niet snel klagen omdat het dak lekt of er overal schimmel is. Wij vinden dat de woonruimte van verhuurders van een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat ze deze mogen verhuren. Wonen is een recht en huurders hebben recht op een fijne en veilige woonruimte.” 

De verhuurvergunningen 

Het doel van deze maatregelen is om misstanden in de particuliere huurmarkt aan te pakken en kwetsbare groepen te beschermen tegen uitbuiting. De gemeente streeft ernaar om de leefbaarheid te bevorderen, vooral in gebieden waar deze onder druk staat. Dit initiatief sluit aan bij de bredere doelstellingen van de Woonvisie en het Nationaal Programma Arnhem-Oost. 

Het was tot voor kort niet mogelijk voor gemeenten om verhuurdersvergunningen in te voeren. De mogelijk is ontstaan nadat de Wet goed verhuurderschap vanaf 1 juli 2023 van kracht is geworden. 

Wat is goed verhuurderschap? 

Om de verhuurvergunning te krijgen zal een verhuurder aan een aantal criteria moeten voldoen. De gemeenteraad zal dit najaar beslissen welke voorwaarden dit zijn. Vanuit de wet kunnen er meerdere voorwaarden worden gesteld aan ‘goed verhuurderschap’. Er mag bijvoorbeeld geen bestuurlijke boete of dwangsom op naam van de verhuurder staan en de verhuurder moet eerlijke huurdersselectieprocessen volgen. Daarnaast moet de huurprijs in lijn zijn met de uitgangspunten van de Wet betaalbare huur en moet de verhuurder in bezit zijn van een onderhoudsplan. 

De verwachting is dat de vergunningplicht gaat leiden tot meer veiligheid en betere leefbaarheid in wijken. Sinds 1 januari 2024 is het meldpunt ‘foute verhuurders’ actief in Arnhem en zijn de eerste handhavingszaken succesvol afgerond. Nu wil de gemeente de volgende stap zetten in de huurdersbescherming met de invoering van de verhuurvergunning. 

Gefaseerde invoering 

De gemeente Arnhem heeft bijna 20.000 particulier verhuurde wooneenheden. Gezien de omvang van de particuliere huurmarkt in Arnhem, zal de vergunningverlening stapsgewijs worden ingevoerd. Dit begint met vergunningen voor verhuur van verblijfsruimtes voor arbeidsmigranten, gevolgd door de algemene verhuurvergunning per wijk.

Lees hier verder (origineel bericht)

×