Home » uitbuiting

Taguitbuiting

Bewoners Brabants buurtschap slepen gemeente Boxtel voor rechter om huisvesting arbeidsmigranten tegen te houden

Volkskrant, 9 april 2024 – Een groep bewoners uit het Brabantse Vrilkhoven vecht dinsdag voor de bestuursrechter in Den Bosch de vergunning aan die de gemeente Boxtel heeft afgegeven voor een huisvestingscomplex voor 400 arbeidsmigranten in het buitengebied van hun buurtschap.

Geen enkele inspraak

De huisvesting van de arbeidsmigranten, vooral bedoeld voor de nabijgelegen megaslachterij van Vion, is gepland op het terrein van een voormalige kippenboerderij. Het perceel van de oude kippenfarm werd eind oktober 2022 al opgekocht door een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. De gemeente Boxtel verleende vorig jaar in het voorjaar een huisvestingsvergunning. ‘Alles lijkt bijna in het geheim geregeld, zonder dat wij als omwonenden er iets van wisten, laat staan er inspraak in hadden’, meent een woordvoerder van de buurtschapbewoners.

Symbool van onvrede in het land

Het verzet van de Brabantse buurtschap Vrilkhoven kreeg landelijke bekendheid. Het werd een symbool van de toenemende onvrede in het hele land met niet alleen de manier waarop arbeidsmigranten worden gehuisvest, maar ook worden uitgebuit en misbruikt voor werkgelegenheid in sectoren waarvoor Nederlandse werknemers hun neus ophalen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Bittere Früchte – Ausbeutung in der Landwirtschaft

Documentaire ARTE 19 maart 2024 (duur 1u25, Duitstalig) – De documentaire volgt het spoor van groente en fruit van het winkelwagentje terug naar verschillende teeltgebieden in Europa. De hele toeleveringsketen wordt onthuld via een systeem dat de onmenselijke uitbuiting van oogstmedewerkers en landbouwbedrijven omvat.

“Bittere Früchte – Ausbeutung in der Landwirtschaft” documenteert de onmenselijke omstandigheden waaronder moderne loonslaven ons dagelijks fruit en groenten oogsten op de velden van Europa. De filmmakers onderzoeken het systeem van uitbuiting stap voor stap en onthullen hoe de toeleveringsketens van het veld naar het winkelmandje werken. De film onderzoekt de effecten van de vaak ruïneuze prijzenoorlog tussen de grote supermarktketens op de schandalige omstandigheden in de Europese teeltgebieden.

Verschillende oogstarbeiders in Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Duitsland worden gevolgd terwijl ze olijven, sinaasappels, aardbeien en bosbessen plukken – fruit dat het hele jaar door in ons winkelmandje belandt. Een miljoen arbeidsmigranten bewerken de velden van Europa. Hun status, meestal zonder papieren en zonder enige zekerheid, maakt hen kwetsbaar voor uitbuitingspraktijken. Deze uitbuiting op de Europese velden is systematisch en is de regel, niet de uitzondering.

De documentaire laat ook oplossingen zien en beschrijft hoe het Europees Parlement – tegen het verzet van het bedrijfsleven in – vocht voor een nieuwe Europese wet voor de toeleveringsketen die supermarkten verantwoordelijker maakt. En er wordt gedocumenteerd hoe een coöperatie in Zuid-Italië er nog steeds in slaagt om eerlijke sinaasappels te produceren en humane omstandigheden voor haar werknemers te creëren.

Bekijk de hele uitzending

‘Anderen zijn slechter, maar die gaan vrijuit’

Reyhan Meat Services

NRC, 15 maart 2024 – Na klachten, rechtszaken en boetes wil Reyhan Meat Services, de grootste uitzender van arbeidsmigranten in de vleesindustrie, reageren op alle negatieve publiciteit. „Er zijn uitzendbureaus waar veel meer problemen zijn.”

RMS is het belangrijkste uitzendbureau van Nederland in de vleessector. Zijn uitzendkrachten zijn voor het merendeel Oost-Europese arbeidsmigranten, voornamelijk uit Roemenië. Het uitzendbureau raakte de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak door de werk- en woonomstandigheden van zijn medewerkers. NRC publiceerde er vanaf 2020 meerdere keren over. Arbeidsmigranten vertelden NRC dat de beloofde salarissen en woonruimten in de praktijk erg tegenvielen. Ze verbleven in oude, vervallen woonruimten, overuren werden niet uitbetaald en als ze er iets van zeiden, werden ze van de ene op de andere dag op straat gezet. De Roemeense ambassade stelde jarenlang tientallen klachten te krijgen over het uitzendbureau. De Arbeidsinspectie beboette het bedrijf voor duizenden euro’s.

Begin 2022 deed de Arbeidsinspectie een inval bij het kantoor van Reyhan, waarbij twee mensen werden opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het uitzendbureau 2 miljoen euro aan loon voor arbeidsmigranten achterovergedrukt. Een rechtszaak hierover loopt nog. De gemeente Venray maakt zich zorgen over de omstandigheden op een camping in de regio, grotendeels in gebruik bij RMS. Werknemers zouden om de haverklap van de camping worden gestuurd en op straat staan. De gemeente Montferland legde het uitzendbureau een dwangsom op van 50.000 euro omdat het te veel arbeidsmigranten zou huisvesten in een pand in die gemeente. Na beoordeling van de Raad van State kwam dat te vervallen. Een manager van Reyhan werd veroordeeld omdat hij een arbeidsmigrant had mishandeld. De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen acht jaar zeventig klachten over RMS gekregen.

Onder een vergrootglas

Een grote frustratie van RMS is volgens Dassen, Yilmaz en eigenaar Askin Reyhan dat zij een herkenbaar uitzendbureau hebben, dat een aantal keer negatief in het nieuws kwam, en daardoor onder een vergrootglas ligt. Ze krijgen geen vergunningen, waardoor ze de woon- en leefomstandigheden voor hun werknemers moeilijk kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zeggen ze dat anderen, buiten het zicht van de instanties, arbeidsmigranten pas écht als vuil behandelen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Meer arbeidsmigranten via bedrijf in ander EU-land, leidt tot uitbuiting

NOS, 13 maart 2024 – Arbeidsmigranten die in Nederland werken maar in dienst zijn van een bedrijf in een ander Europees land kunnen makkelijk worden uitgebuit. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad Migratie. Dat geldt des te meer voor arbeiders van buiten de Europese Unie.

De regels zijn ondoorzichtig, arbeidsmigranten hebben vaak geen idee waar ze recht op hebben en hoe ze daarachter kunnen komen. De contracten die ze ondertekenen pakken vaak anders uit dan wat hen werd voorgespiegeld. Op hun salaris worden bijvoorbeeld kosten voor huisvesting, vervoer en zorgverzekering ingehouden.

Er zijn wetten voor gedetacheerde werknemers in de EU, maar die bieden niet genoeg houvast. Niet alleen werknemers weten niet waar ze aan toe zijn, ook voor gemeenten en instanties als de Arbeidsinspectie is het haast ondoenlijk om er wijs uit te worden, schrijft de adviesraad in het rapport Geen derderangs burgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten.

Aanbevelingen

De raad doet aanbevelingen om de situatie aan te pakken. Het verzamelen van betere informatie moet leiden tot een duidelijk beleid en handhaving. Er is meer onderzoek nodig naar de aard en omvang van de EU-detachering in Nederland. Ook krijgt het kabinet het advies om een aantal thema’s ook Europees op de agenda te zetten.

Kremer: “Wij doen de aanbeveling dat in sectoren waar veel misstanden zijn je een verbod zou moeten overwegen op flexwerk. Of anders gezegd dat in arbeidsintensieve sectoren werkgevers mensen gewoon in dienst moeten nemen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Misstanden met arbeidsmigranten bij de grootste kippenvanger van de Lage Landen

Follow The Money, 9 maart 2024 – De Limburgse ondernemer Vitor Moonen is rijk geworden als bemiddelaar van arbeidsmigranten die als ‘kippenvangers’ werken. Dat zijn mensen die bij pluimveehouders kippen in kratten stoppen voor transport naar het slachthuis. Nederlandse en Belgische opsporingsinstanties verdenken hem van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Moonen is eerder voor soortgelijke vergrijpen veroordeeld, maar kan desondanks zijn werk blijven doen.

Midden november 2021 belden twee hongerige Bulgaarse arbeidsmigranten in de West-Vlaamse gemeente Poperinge aan bij diverse inwoners. Ze hadden geen geld en vroegen om eten. De politie werd ingelicht en ging op onderzoek uit. In een vervallen vakantiehuis troffen ze een tiental Roemenen en Bulgaren aan. Hun identiteitspapieren waren afgenomen. ‘Er rezen ernstige vragen bij hun leef- en arbeidsomstandigheden,’ zei officier van justitie Jeroen Lorré in mei vorig jaar tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Gecertificeerd

In Nederland gaan volgens het CBS jaarlijks ruim 500 miljoen stuks pluimvee naar de slachterij. Ze worden vrijwel allemaal met de hand gevangen en in kratten gestopt. Het is zwaar en laagbetaald werk, dat vaak ’s nachts en onder hoge druk gebeurt. Er lopen weinig mensen voor warm. IPS schakelt daarom, net als andere pluimveeservicebedrijven, veel arbeidsmigranten in. 

IPS belooft pluimveehouders ‘ervaren, gemotiveerde en tevens geregistreerde legale medewerkers’. Op de website prijken de keurmerken van de stichting Normering Arbeid en het Integrale Kwaliteitssysteem Pluimveeservicebedrijven (IKB-PSB). Moonens uitzendbedrijf Prismaworx, dat arbeidsmigranten aan IPS levert, is een gecertificeerd bedrijf, zo staat op de website, en is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Een woordvoerder laat weten dat Prismaworx voldoet aan alle eisen, aangezien veroordelingen van verschillende bedrijven van Moonen dateren van voor de tijd dat Prismaworx lid werd van de organisatie.

Certificeringsregelingen niet effectief

Dat Vitor Moonen volledig gecertificeerd is opvallend, zegt Masja van Meeteren, hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit. Niet alleen onderzoeken Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten of hij zich schuldig heeft gemaakt aan arbeidsuitbuiting en mensenhandel; in het verleden kwam hij herhaaldelijk in aanraking met justitie vanwege soortgelijke vergrijpen en werd hij verschillende keren veroordeeld. Van Meeteren: ‘De oplossing voor misstanden rond arbeidsmigranten wordt vaak gezocht in zelfregulering, bijvoorbeeld via certificeringsregelingen van uitzendbureaus. Dat is niet effectief gebleken.’ 

beluister het artikel hier:

Lees hier verder (origineel bericht)

Een inkijkje in de keiharde wereld van uitbuiting bij fastfoodketens: afwassen voor 1 euro per uur

AD, 7 maart 2024 – De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag invallen gedaan in twaalf fastfoodrestaurants door het hele land. Het doelwit zijn schoonmakers die al dan niet illegaal nachtenlang doorwerken voor een hongerloon. Daarbij zijn meerdere illegale werknemers aangetroffen. Het AD keek mee. ,,Het zijn slachtoffers. Maar dat beseffen ze vaak niet.”

,,Je moet de schoonmakers aan jouw kant krijgen”, vertelt de inspecteur. ,,Het zijn slachtoffers, maar dat beseffen ze vaak niet. Dat kost daarom soms nog best wat moeite. Een werkgever oefent veel druk uit op hen. Die zegt dingen als: ‘Ik zorg dat jouw vrouw niet naar Nederland kan komen’, of ‘Ik zorg ervoor dat je nooit meer werk kan krijgen hier’.

1 euro per uur

,,Mensen worden op allerlei wijzen gerekruteerd, bij schoonmaakbedrijven maar ook bij de uitzendbureaus die ertussen zitten”, zegt Jeroen Toet, woordvoerder van de Arbeidsinspectie. ,,Soms zijn het arbeidsmigranten uit Oost-Europa, maar het komt ook voor dat uitzendbureaus en bedrijven mensen ronselen bij een asielzoekerscentrum. Die hebben geen idee wat hier normaal is, en gaan dan akkoord met zaken die helemaal niet mogen. Soms is het gewoon pure verveling, ze willen iets te doen hebben. We zijn een keer een Syriër tegengekomen die voor een symbolisch bedrag van 1 euro per uur stond af te wassen.”

Nieuwe wet voor uitzendbureaus

De wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) – waar de Tweede Kamer binnenkort over stemt – maakt het makkelijker voor de Arbeidsinspectie toezicht te houden op de verplichtingen voor zowel de uitzendbureaus als de inleners.

Het toezicht houdt onder meer in dat de Arbeidsinspectie boetes kan opleggen aan schoonmaakbedrijven die zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking stellen, en aan bedrijven die arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten schoonmaakbedrijven.

Lees hier verder (origineel bericht)

Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie: tegen overlast én tegen uitbuiting van migranten

EO Radio1, 6 maart 2024 – Onze economie maakt de afgelopen jaren meer en meer gebruik van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ze werken op plekken waar u en ik ze niet dagelijks tegenkomen: in distributiecentra, kassen en in slachthuizen. Maar wat nou, als er bij u om de hoek een groot wooncomplex komt voor arbeidsmigranten? Omwonenden uit verschillende gemeenten hebben zich nu verenigd, om samen een vuist te maken. We bespreken dit met Marly van Leeuwen uit Vrilkhoven in Brabant en Bram Burggraaff uit Dronten.

Aadorp naar Tweede Kamer om uitbuiting arbeidsmigranten

AAVisie, 28 februari 2024 – Inwoners van Aadorp reisden dinsdag naar de Tweede Kamer om daar aandacht te vragen voor betere huisvesting van arbeidsmigranten. Aanleiding is het plan van uitzendbureau Timing om 400 arbeidsmigranten tijdelijk te laten wonen in een nog te bouwen onderkomen in de Plesmanweg.

De gemeente wil meewerken aan de huisvesting aan de Plesmanweg. Maar in Aadorp zijn ze bang voor overlast. En dat de arbeidsmigranten worden uitgebuit door het uitzendbureau. Want die behandelt arbeidsmigranten als wegwerpwerknemers, volgens Marly van Leeuwen van de stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigranten. Daarin hebben zich bezorgde inwoners uit 11 gemeenten verenigd.

‘Moderne slavernij’Door mee te werken aan de huisvesting in de Plesmanweg maakt de gemeente ‘moderne slavernij’ mogelijk, zegt Mariska Spekenbrink van Dorpscoöperatie Aadorp: “We zijn niet tegen arbeidsmigranten, maar tegen het systeem.”

Petitie voor Frans TimmermansInwoners van 10 andere gemeenten hebben te maken met dezelfde plannen en waren ook aanwezig in Den Haag. Ze overhandigden een petitie aan Tweede Kamerleden. Waaronder fractievoorzitter Frans Timmermans van de PvdA.

Omwonenden ‘Polenhotels’ trekken samen op: tegen overlast én tegen uitbuiting van migranten

AD, 27 februari 2024 – Bezorgde burgers uit elf Nederlandse gemeenten trekken sinds kort samen op in hun strijd tegen de bouw van meer en grotere ‘Polenhotels’. Ze komen op voor hun dorpen én voor de arbeidsmigranten zelf. ,,We gaan niet op de A12 zitten, maar willen constructief meedenken met de mensen die het beleid maken.”

,,We maken ons grote zorgen. De arbeidsmigranten worden vaak slecht behandeld, ze worden als wegwerparbeiders gebruikt. Dat zorgt bij hen voor stress en wij zien de effecten daarvan”, stelt de stichting. ,,De lasten zijn voor ons en de arbeiders, de lusten voor voor de industrie en de uitzendbureaus. Het moet anders.”

‘Het systeem klopt niet’

Om dat laatste voor elkaar te krijgen, hebben de comités hun krachten gebundeld in de Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie (officieel nog in oprichting). Als stichting kwamen ze dinsdag met een petitie naar de Tweede Kamer. ,,Wij gaan niet demonstratief op de A12 zitten, maar willen fatsoenlijk meepraten. We willen constructief meedenken om beleid te maken. Want het systeem klopt niet”, zegt Roel van der Tempel uit Vrilkhoven.

Lees hier verder (origineel bericht)

×