Home » uitbuiting

Taguitbuiting

‘Achter de gruweldood van een Indiase landarbeider in Italië schuilt wijdverspreide uitbuiting’

NRC, 11 juli 2024 – Marco Omizzolo | expert arbeidsmigratie – Zijn baas liet arbeidsmigrant Satnam Singh doodbloeden. Tekenend voor de uitbuiting in de Italiaanse landbouw, zegt socioloog Marco Omizzolo. Hij werkte undercover in de sector.

Het was geen tragisch ongeval van een landarbeider die „zich lichtzinnig gedroeg”, zoals eigenaar Renzo Lovato van het landbouwbedrijf in het tv-journaal zei. De Italiaanse justitie gaat uit van moord.

Op 17 juni raakte de Indiase landarbeider Satnam Singh verstrikt in een verpakkingsmachine in Lovato’s bedrijf in Latina, op een uurtje van Rome, waarbij zijn rechterarm werd afgerukt. Lovato’s zoon Antonello zag het gebeuren. In plaats van hulpdiensten in te schakelen, laadde hij de levensgevaarlijke gewonde Singh in een bestelwagen en bracht hem naar huis. Daarna vertrok hij. Een buurman vond de afgerukte arm, in een fruitkist achtergelaten bij de woning, en belde de hulpdiensten wel. Singh werd per helikopter naar een ziekenhuis in Rome gevlogen, waar hij twee dagen later overleed. Volgens de dokter had hij het mogelijk overleefd als hem tijdig hulp was geboden. Antonello Lovato zit in de cel.

Undercover (socioloog) Omizollo liet zijn haar en baard groeien, droeg af en toe een tulband, en hield vooral zijn mond. De sikhs wisten wie hij was, de Italiaanse bazen van de bedrijven waar hij als dagloner aan de slag ging, hadden geen idee. „Het was loodzwaar, zowel fysiek als mentaal”, zegt hij. „Ik werkte veertien uur per dag, alle dagen van de maand en soms ook ’s nachts.”

„Migranten die in Italië willen werken, betalen 10.000 euro – en soms nog meer – om naar Europa te reizen, op basis van de belofte van een mooie baan. Dat geld verdelen smokkelaar en werkgever onderling. En eenmaal in Italië staat de migrant werkloos op straat.” De nieuwkomer, die in zijn thuisland een grote schuld heeft uitstaan, is gezien zijn kwetsbare positie daarna geneigd elke baan te accepteren.

Lees hier verder (origineel bericht)

Harde aanpak malafide uitzendbureaus komt niet van de grond: ‘Voorlopig dweilen met de kraan open’

Telegraaf, 8 juli 2024 – Van de pakweg 20.000 uitzendbureaus in ons land is een deel ronduit crimineel. Ze lokken arbeidsmigranten met valse beloften hier naartoe, betalen te lage lonen en regelen huisvesting die om te huilen is. Toch komen deze ‘cowboys’ er nog steeds mee weg. Net als hun opdrachtgevers.

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn geërgerd dat de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) op zijn vroegst 1 januari 2026 ingaat. ,,We willen via deze wet ook een cultuurverandering bij opdrachtgevers afdwingen”, zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. ,,Dus wij zijn hier ontzettend boos over.”

De misstanden zijn breed bekend. Vier jaar geleden presenteerde de commissie Roemer een rapport over de uitbuiting van arbeidsmigranten in ons land. Daarin wordt beschreven hoe cowboys – de term is van Van Gennip – de cao-regels aan hun laars lappen en mensen met z’n achten in een portiekwoning stoppen. Soms vragen ze honderden euro’s per maand voor een bed, waarin migranten bij toerbeurt mogen slapen.

Arbeidsmigranten van buiten de EU

,Arbeidsmigranten komen steeds vaker van buiten de EU. Landen als Roemenië en Litouwen geven mensen uit bijvoorbeeld Bangladesh een werkvergunning en detacheren hen dan naar Nederland”, zegt Koops. ,,De politiek zou daar een stokje voor kunnen steken door de zogeheten A1-verloning alleen nog toe te staan voor banen die minstens 25% boven het minimumloon zitten. Den Haag moet dat keihard aanpakken.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Controles op mensenhandel in regio de Meierij (NB): veel overtredingen geconstateerd

KlikNieuws Stadskrant Veghel, 5 juli 2024 – In de maand juni vond er in de regio Oost-Brabant de maand tegen mensenhandel plaats. In dit kader vonden er ook in de Meierij (de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel) controles plaats op arbeids- en seksuele uitbuiting. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij, in samenwerking met politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk. Bij één controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk was. Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers.

In totaal werden er in de Meierij 21 adressen gecontroleerd.• Bij veertien controles op arbeidsuitbuiting werden overtredingen geconstateerd op het terrein van brandveiligheid, bestemmingsplan, bewoning niet conform het BRP, het ontbreken van huurcontracten of juiste papieren, illegaal verblijf, overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Wet Minimumloon en uitkeringsfraude. Bij álle controles werd informatie vertrekt over de rechten en plichten van de arbeidsmigranten, onder meer door gebruik te maken van een QR-code die gescand kan worden en waarmee de arbeidsmigrant direct in eigen taal informatie vindt over rechten en plichten.

• Bij zeven controles op illegaal sekswerk werden acht sekswerkers aangetroffen en werden signalen van mensenhandel opgehaald. Eén adres werd gesloten vanwege de overlast voor de buurt en het mogelijke gevaar voor de sekswerkers.

AanpakOverheidspartners hebben de hulp van inwoners nodig. Inwoners zijn de ogen en oren, zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.

Lees hier het originele bericht

Misstanden arbeidsmigratie moeten direct aangepakt worden

Opinie, BNN Vara, 4 juli 2024 – De grootste groep buitenlanders zijn de arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Destijds zette toenmalig CDA-minister Donner de grenzen voor arbeidsmigranten eerder open dan de ons omringende landen. Er zouden maar een paar duizend komen, volgens minister Donner. Het zijn inmiddels ruim 800.000.

Volgens de arbeidsinspectie overtreedt 15% van de uitzendbureaus de wet. Een aantal jaren geleden noemde de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus (ABU) 50% van de uitzendbureaus malafide. Daarbij komt nog dat er sprake van dubieuze buitenlandse uitzendbureaus.

De uitbuiting van arbeidsmigranten komt voor een groot deel op rekening van de uitzendbureaus. Zij regelen de huisvestiging van de arbeidsmigranten. Zodra er geen werk is, althans volgens het uitzendbureau, worden de arbeidsmigranten ook uit hun huisvestiging gezet.

Onderbetaling van arbeidsmigranten betekent dat goedwillende werkgevers oneerlijke concurrentie wordt aangedaan. De arbeidsvoorwaarden van werknemers worden door de “goedkope” arbeidsmigranten onder druk gezet.

Het vorige kabinet wilde de misstanden bij uitzendbureaus aanpakken door certificering. De Wet Toelaten Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (WTTA) gaat echter pas in 2026 in. Uitzendbureaus in binnen- en buitenland moeten toestemming hebben van de minister volgens deze nieuwe wet. De wet gaat te laat in. Daarbij komt nog dat de handhaving van de wet pas vanaf 2027 ingaat.

Het gaat om een urgent probleem. Arbeidsmigranten die onderbetaald worden, veel moeten betalen voor slapen en op straat staan als het uitzendbureau hen niet meer laat werken. Mensen die opkomen voor hun rechten, worden op die manier de mond gesnoerd.

Arbeidsmigratie is nodig zeggen hoogleraren. Laat het dan arbeidsmigratie zijn zonder misstanden. Het voort laten bestaan van de misstanden moet direct stoppen. Direct de wet WTTA in laten gaan en daarbij ook direct de arbeidsinspectie laten handhaven. Daarbij de boetes hoger maken zodat niet zoals nu het boeten nadeel niet opweegt tegenover het uitbuitingsvoordeel.

Het huidige kabinet dat zegt vooral migratie terug te willen dringen kan simpel de gemaakte wet WTTA eerder in laten gaan net als de handhaving door de arbeidsinspectie en de boetes op overtreding verhogen.

Lees hier het originele bericht

Italiaanse boer gearresteerd na dood van arbeidsmigrant, die hij gewond op straat zou hebben gedumpt

Volkskrant, 2 juli 2024 – De Italiaanse politie heeft de ­eigenaar van een boerenbedrijf gearresteerd, twee weken nadat een Indiase arbeidsmigrant was overleden na een ongeval op het werk. De boer wordt verdacht van moord met voorwaardelijke opzet.

Satnam Singh (31) overleed op 19 juni, nadat hij twee dagen eerder zijn arm had verloren tijdens zijn werk. De Indiase arbeidsmigrant bevond zich op dat moment in een kas waar zijn werkgever meloenen verbouwt, in de buurt van Latina, een stad ten zuiden van Rome.

Buren verklaarden tegenover Italiaanse media dat Singhs werkgever de man na het ongeluk vanuit een busje op straat voor het hek van zijn appartementengebouw dumpte. Zijn arm zou in een kratje naast hem hebben gelegen. De 26-jarige echtgenote van Singh zegt dat de werkgever hun telefoons had afgepakt, om te voorkomen dat ze in de tussentijd zelf een ambulance belden.

Verdenking van uitbuiting

Het bedrijf van de gearresteerde man werd in 2019 en 2020 ook al juridisch onderzocht, vanwege verdenking van uitbuiting van werknemers via illegale koppelbazen. Die rechtszaak wacht nog altijd op een eerste zitting, en betreft ook veertien andere ondernemers in dezelfde omgeving.

Lees hier verder (origineel bericht)

Lage pakkans in Nederland moedigt arbeidsuitbuiting aan

Parbode, Surinaams Magazine, 21 juni 2024 – Arbeidsuitbuiting in de privésector neemt wereldwijd dramatisch toe. Dat stelt een nieuw rapport van Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Zowel het aantal slachtoffers stijgt, als de ‘winst’ die over elke rug gemaakt wordt. De internationale gemeenschap moet nú actie ondernemen, stelt ILO. Nederland staat niet sterk in de strijd tegen arbeidsuitbuiting. Daders worden amper bij de kraag gevat. Waar loopt het fout? En wat kunnen we beter doen?

De schrijnende verhalen van buitenlandse mannen die uitgebuit worden op Nederlandse werkvloeren, halen de media minder vaak. We lezen weinig over arbeidsuitbuiting als een systematisch probleem dat we niet zomaar uit de samenleving kunnen wegsnijden omdat het er diep in genesteld zit. Het nieuwe rapport van ILO bevestigt dat de situatie steeds complexer wordt. De slachtoffers zijn vaak arbeidsmigranten die naar Nederland gehaald worden onder de valse belofte dat ze hier meer geld zouden verdienen om hun families te onderhouden. Daders gaan in bijna alle gevallen vrijuit. Hoe komt dat?

Inbreuk op waardigheid, integriteit en vrijheid

Volgens de wet is arbeidsuitbuiting een vorm van mensenhandel, een grove schending van mensenrechten. Het is een ‘aantasting van de waardigheid en integriteit van de mens en een inbreuk op de persoonlijke vrijheid’, stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Als een Poolse arbeider in de tuin- en landbouwsector – het beeld van een arbeidsmigrant dat de meeste Nederlanders kennen – het minimumloon verdient, spreken we nog niet over uitbuiting. In de meeste situaties van arbeidsuitbuiting worden lonen ingehouden, worden arbeiders slecht gehuisvest en zijn hun papieren niet in orde. Niet zelden worden paspoorten afgenomen of wordt gedreigd met geweld tegen hun familieleden als ze niet meewerken.

Lucratief en onuitroeibaar

Een andere realisatie is dat uitbuiting geen nieuw probleem is. Wel integendeel, mensenhandel (niet te verwarren met mensensmokkel) en slavernij hebben nooit opgehouden met bestaan. Toen de slavernij in de negentiende eeuw in veel landen werd afgeschaft, werd de nood aan goedkope arbeidskrachten vanzelf anders ingevuld. Het handelen in en uitbuiten van mensen was niet meer legaal, maar ging gewoon door in steeds meer clandestiene vormen. Moderne slavernij – een term die uit Engeland langs de Verenigde Staten in de Nederlandse media werd overgenomen – telt naar schatting 50 miljoen slachtoffers wereldwijd. Dat is vijf keer meer dan tijdens de hele periode van transatlantische slavenhandel. Daar valt arbeidsuitbuiting onder, naast seksuele en criminele uitbuiting, dwanghuwelijken, gedwongen orgaanverwijdering en tal van andere vormen van uitbuiting.

Mensenhandel is na de wapen- en drugshandel de meest lucratieve misdaad in de wereld. Volgens het rapport van ILO levert seksuele uitbuiting de meeste illegale winsten op, gevolgd door arbeidsuitbuiting. Samen met een kleiner deel uit dwangarbeid opgelegd door de staat, zijn deze drie vormen van uitbuiting (ILO bundelt ze onder de noemer ‘dwangarbeid’) goed voor 236 Amerikaanse dollar aan illegale winsten per jaar wereldwijd. Dat is 64 miljard dollar of 37 procent meer dan in 2014. Dat betekent dat alsmaar meer mensen worden uitgebuit, op steeds meer (en extremere) manieren en voor meer geld per slachtoffer. Criminele netwerken gaan ook steeds doordachter te werk. In Europa en Centraal-Azië levert een slachtoffer het meeste geld op.

‘Nederlandse Arbeidsinspectie faalt’

In het rapport beklemtoont ILO dat de internationale gemeenschap in actie moet komen. Landen hebben er baat bij om in de strijd tegen arbeidsuitbuiting te investeren. “Voor regeringen betekenen deze illegale winsten gederfde belastinginkomsten vanwege de illegale aard van de winsten en de banen die ze genereren.” Ook moedigt succesvolle uitbuiting meer uitbuiting aan, wat corruptie versterkt en de rechtsstaat ondermijnt. De Nederlandse regering trekt sinds 2018 extra miljoenen uit voor de strijd tegen uitbuiting, tot vijftig miljoen sinds 2022. Een deel van het geld vloeit naar de Nederlandse Arbeidsinspectie (de NLA, eerder de Inspectie SZW) dat als wettelijke taak heeft om arbeidsuitbuiting te bestrijden, maar wordt niet efficiënt geïnvesteerd. Dat stelt de Algemene Rekenkamer, het orgaan dat de inkomsten en uitgaven van de regering controleert, in een vernietigend rapport van 2021 met de veelzeggende titel ‘Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen’.

Lees het hele artikel hier (origineel bericht)

Satnam verliest arm bij werkongeluk: Italiaanse werkgever dumpt hem voor zijn eigen huis, later overlijdt hij

AD, 21 jun i 2024 – Satnam Singh is dood. De Indiase landarbeider raakte eerder deze week een arm kwijt bij een ongeluk op het werk in Italië en werd door zijn werkgever voor zijn eigen huis gedumpt. Het staat symbool voor de manier waarop een deel van de Italiaanse ondernemers omgaat met illegale, zwartwerkende arbeidsmigranten.

Met zijn arm in een fruitkistje en hijzelf bloedend ernaast, werd de 31-jarige Satnam Singh in een busje geladen en weggevoerd van zijn werkplek, een fruitteler in de provincie Latina op zo’n 75 kilometer ten zuiden van Rome, en langs de kant van de weg gedumpt dichtbij zijn huis. Zonder telefoons, want die had de werkgever van Satnam en zijn vrouw Sony afgepakt. ,,Ik heb de werkgever gesmeekt om de ambulance te bellen”, vertelt Sony aan La Repubblica. ,,Maar hij heeft ons voor de deur achtergelaten en is weggereden.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Man uit Tilburg verdacht van mensensmokkel

Omroep Tilburg, 20 juni 2024 – De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaat een strafrechtelijk onderzoek starten naar een man uit Tilburg. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Zijn administratie, telefoon, laptop en auto zijn in beslag genomen. De Opsporingsdienst kwam de man op het spoor na doorzoekingen in verschillende panden in Tilburg, Maastricht en Oss.

De Opsporingsdienst vermoedt dat de verdachte Moldavische mannen naar Nederland haalt om ze vervolgens te laten werken voor zijn klusbedrijf. Ze zouden vervolgens illegaal in Nederland verblijven en zonder werkvergunning werken.

Strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek startte drie jaar geleden. Toen werd al duidelijk dat er illegaal gewerkt werd door mensen die niet uit Nederland komen. Dat is verboden in Nederland en daarvoor kan de Arbeidsinspectie verschillende straffen uitdelen, zoals een forse boete.

Uiteindelijk bleek dat het kan gaan om een crimineel samenwerkingsverband. Er zouden consequent mensen naar Nederland gehaald worden om hier illegaal te werken. Dat is mensensmokkel en dat is strafbaar. Er is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Lees hier het originele bericht

Het bericht van de arbeidsinspectie

Meldpunt tegen misstanden in de vleessector

NOS, 13 juni 2024 – Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Het meldpunt zal door organisaties in de vleesverwerkende industrie zelf worden opgezet.

Demissionair minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt het meldpunt aan na overleg met organisaties van onder meer slachthuizen, uitzendbureaus en vleesverwerkende bedrijven.

Hardnekkig

De misstanden met arbeidsmigranten vormen volgens Van Gennip “een hardnekkig probleem”. Ze wijst op onder meer een onderzoek van de Arbeidsinspectie en uitzendingen van EenVandaag. Daarin wordt duidelijk dat arbeidsmigranten om het minste of geringste op staande voet worden ontslagen.

De uitzendkrachten lopen hierdoor een werkloosheidsuitkering mis, kunnen vaak fluiten naar achterstallig loon of vakantiegeld en verliezen in sommige gevallen ook nog hun woonplek, die geregeld wordt door de werkgever.

Organisaties van bedrijven in de vleesverwerkende sector zeggen de waargenomen misstanden onacceptabel te vinden. De Centrale Organisatie voor de Vleessector zei na het verschijnen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie dat leden “disciplinaire maatregelen” opgelegd krijgen als zij onterecht werknemers op staande voet ontslaan.

Afspraken

Naast de oprichting van een meldpunt maakte Van Gennip nog enkele andere afspraken met de vleessector. Die afspraken gaan onder meer over eisen die werkgevers kunnen stellen aan uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren aan de industrie.

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus. Daarmee zouden op den duur malafide uitzendbureaus beter bestreden kunnen worden.

Van Gennip doet ook een oproep aan haar opvolger. Ze zegt de afgelopen tijd te hebben gewerkt aan “een eerlijke, gezonde en veilige werkplek. Ik hoop en verwacht dat dit werk de komende tijd met urgentie wordt voortgezet”.

Lees hier het originele bericht

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Kamerstuk | 14-06-2024 – Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers van de vleessector en de uitzendsector, bedoeld om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken.

Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector

Bijlagen

Beslisnota’s bij Kamerbrief uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessectorIn een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. …

BESLISNOTA-flexkrachten-in-vleessectorDownload

Het migratiedilemma in Veghel-Zuid: ook de kiezers die tegen de PVV zijn, willen grip op migratie

NRC, 8 juni 2024 – Europese verkiezingen – Rechtse én linkse kiezers in Veghel zijn kritisch op migratie. Wijken ‘verloederen’. En wie profiteert er nou wérkelijk van al die goedkope buitenlandse arbeidskrachten?

Jo uit Veghel-Zuid heeft er genoeg van. Ze zit gehurkt in haar voortuin, handen in de potgrond, en kijkt geërgerd naar een afvalzak die verderop aan een lantaarnpaal hangt – de alleenstaande, gepensioneerde vrouw wil met iedereen goed blijven, dus geeft ze haar achternaam niet. „Die mensen wéten dat het vuil pas vol-gen-de week maandag wordt opgehaald”, zegt ze. „En kijk hun tuin. Al dat onkruid. Ik denk dan: zouden ze hun tuin in hun land van afkomst ook zo laten versloffen?”

Arbeidsmigranten

Een paar kilometer noordelijker wijst Jack de Laat naar een grasland. De Laat is actief in de buurtvereniging van Dorshout, een buurtschap met tachtig inwoners. De saamhorigheid is er groot, zegt hij. Wie er woont, blijft er wonen – láng, hijzelf al dertig jaar, in het ouderlijk huis van zijn vrouw. Dus toen in 2019 duidelijk werd dat de gemeente samen met uitzendbureaus OTTO en HOBIJ plannen had om hier een woonwijk voor arbeidsmigranten te bouwen, stonden de bewoners als vanzelfsprekend samen op.

Honderd huizen zouden het zijn en als je het aantal bedden daarbinnen optelt, kom je op vijfhonderd arbeidsmigranten. Ja: 500 nieuwe bewoners in een gehucht van 80 mensen. „Het is gewoon te veel”, zegt De Laat. 34 gezinnen legden samen geld in om advocaten te betalen en te procederen. „Ze noemen ons nimby’s”, zegt De Laat. „We zouden wel profiteren van arbeidsmigranten maar ze niet in onze achtertuin willen. Maar ik schaam me nergens voor. Want hoezo profiteren wíj?” De Laat verdiepte zich de laatste jaren in arbeidsmigratie en werd er, ook tot zijn eigen verrassing, linkser van. „Veel van die mensen worden in feite uitgebuit. De grote bedrijven hier profiteren ervan, de lasten zijn voor de omgeving.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×