Home » Als je de bestemming “agrarisch” maakt dan wijzigen de normen
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Als je de bestemming “agrarisch” maakt dan wijzigen de normen

Kamp Horsterweg 45, binnen 100 meter afstand van de potgrondverwerker kunnen wettelijk niet zomaar woningen (milieugevoelige objecten) gerealiseerd worden. Kamp Horsterweg 45 is volledig gesitueerd binnen deze 100 meter, toch is de gemeente voornemens de vergunning te gaan verlenen.

Hoe? Pas de bestemming aan van “wonen” naar “agrarisch”, “dan wijzigen de normen” en dan valt het “binnen de normen die ze daar voor hanteren” en kunnen er 165 arbeidsmigranten permanent wonen. Er is door de gemeente rekening gehouden met deze situatie en het is getoetst.

Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Ook zorgt dit ervoor dat de bestaande bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit.

Zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning kunnen tot aanstaande dinsdag ingeleverd worden bij de gemeente, zie: deze link.

Kijktip:
Voorbereidende raadsvergadering 16-5-2020 tijd 2:22:40: klik hier.

Besluitvormende raadsvergadering 2-6-2020 tijd 14:20 (met de stukken): klik hier.

Informatie milieuzonering: klik hier.

View on Facebook

×