Home » Antwoorden van burgers op “de arbeidsmigranten dilemma’s van Roy Bouten”
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Antwoorden van burgers op “de arbeidsmigranten dilemma’s van Roy Bouten”

Aan: Roy Bouten; Griffier
Verzonden: 16 mei 2024 20:06
Onderwerp: Antwoorden van burgers op “de arbeidsmigranten dilemma’s van Roy Bouten”

Hallo Roy,

Ik heb via mijn platform burgers gevraagd wat ze vonden van de dilemma’s die je 23-4-2024 aan de raad had voorgelegd. Hieronder alle antwoorden zoals die daarbij ingediend zijn. Dit ontvang je ongevraagd maar ik hoop dat je er toch wat aan hebt en mee doet bij het herijken van het beleid arbeidsmigranten wat voor dit jaar op het programma staat.

Ik doe dit omdat ik vind dat burgers mee moeten doen bij de totstandkoming van nieuw beleid, burgers zijn namelijk ook stakeholders bij plannen met grote impact. Burgers zijn capabel om input te leveren en zouden het belangrijkste moeten zijn waar jij je keuzes op baseert. Zonder de burgers te raadplegen zijn er anders in de complete stakeholders groep voor de totstandkoming van nieuw beleid geen (of zeer weinig) meningen van burgers gehoord. De gemeenteraad is dan de enige vertegenwoordiger van de burger en dat is misschien niet (ik denk zeker niet) voldoende. Ik heb je dan eerder ook al eens gevraagd om ook zelf in het kader van het nieuw op te stellen beleid gevraagd om alle burgers van Horst aan de Maas te vragen naar hun mening.

Succes.

Dilemma 1: Moeten we bedrijven geen toestemming meer geven voor de huisvesting van arbeidsmigranten als er nog (bijvoorbeeld 200) statushouders van de gemeente een uitkering ontvangen?

 • Inderdaad geen vergunning meer geven. Dat de mensen die een uitkering hebben maar aan het werk gaan
 • Mee eens!
 • Zeker geen toestemming geven als je het al niet in de hand kunt houden.
 • Inderdaad geen toestemming.
 • Staat helemaal los van elkaar. Bedrijven moeten sterk beperkt worden in hun mogelijkheden om arbeidsmigranten aan te trekken, dan is er ook geen huisvestingsprobleem, en geen veiligheidsprobleem, en geen overbelasting van het zorgsysteem, en…: Als er dan toch arbeidsmigranten nodig zijn dan eerst de statushouders
 • Het lijkt me dat er wel een plafond ingesteld moet worden? Niets tegen migratie or asielzoekers, maar er zijn gewoon practische limieten waar we realistisch mee om moeten gaan. Bedrijven mogen best vraag en aanbod bepalen, maar voor mensen die zich hier willen vestigen moeten we wel zorgen dat het toekomstbestendige banen zijn alsmede capaciteiten die we in dit land nodig hebben.
 • Er mogen helemaal geen arbeidsmigranten meer bijkomen. Want ze zijn nagatief voor onze leefomgeving en onze welvaart; lees rapport staatscommissie demografie en interviews met Klaas Knot.
 • Niet alleen geen toestemming voor huisvesting, maar helemaal geen toestemming om arbeidsmigranten aan te trekken.
 • Goed voorstel. Per wanneer gaat dit in?
 • Eerst statushouders een baan geven, daarna pas weer toestemmingen geven voor arbeidsmigranten. Toch van de zotte dat we mensen (statushouders) een uitkeringen geven terwijl we mensen (arbeidsmigranten ) uit het buitenland halen om hier te werken.
 • Geen toestemming
 • Ja, geen toestemming
 • Inderdaad geen toestemming geven

Dilemma 2: Als de arbeidsinspectie een huisvester boetes oplegt dan verspeel je het recht om te huisvesten in Horst aan de Maas?

 • Helemaal mee eens
 • Ja
 • Terrecht, zeker de uitzendbureaus houden zich niet aan de afspraken
 • Ja
 • Ja absoluut, en levenslang
 • Goed plan, er zijn regelmatig overtredingen en dit is vaak gedreven door financieel gewin. Financieel oogpunt mag nooit reden zijn om mensen slecht te behandelen. Hoge straffen en duidelijkheid vooraf kan veel ellende voorkomen.
 • Je moet iets tegen overlast locaties kunnen ondernemen, een puntensysteem zou wellicht een optie zijn. Dan kunnen ze niet zeggen we wisten het niet, en hebben ze verbeteringen zelf in de hand. Alsmede zullen ze zelf overlastgevers weren.
 • Zeker. En meer dan het minimum loon betalen.
 • Ik zou zeggen landelijk, en dan goed opletten dat dezelfde personen niet met een andere BV doorgaan
 • Juist. Een huisvester moet aan de regel voldoen en zich daar aanhouden. Niet allen voor de werknemers maar ook voor de buurt
 • Zou huisvester zou altijd de vergunning moeten verliezen. Je gaat namelijk met mensen om.
 • Mee eens
 • Ja

Dilemma 3: Hoe zorgen we ervoor dat longstay arbeidsmigranten echt mee gaan doen?

 • Door ze verplicht Nederlands te laten lezen en niet meer huisvesten waar ze geen contact hebben met Nederlanders. Hebben nu geen enkele reden om te integreren. Overal waar ze werken en leven zijn onder landgenoten
 • Activeren
 • Ze niet blijven behandelen als varkens
 • Beleid maken om zo min mogelijk longstay te hebben, ons land en onze gemeente loopt tegen grenzen aan die niet opgelost kunnen worden. Iedereen heeft overlast van deze grenzen en longstay arbeidsmigranten nog wel mee omdat ze bijvoorbeeld geen sociaal vangnet hebben hier. Verder moet je werkgevers verantwoordelijk maken voor de intigratie van longstay arbeidsmigranten omdat ze daar ook de lusten van nemen. “We” in deze vraag is dus vooral “ze”
 • Kijken naar voorbeelden in Nederland en Duitsland waar dit wel is bereikt. En max. Percentage buitenlanders
 • Door Hun aantallen enorm te reduceren, met terugwerkende kracht.
 • Sport, en vroeger hadden we dat dorpsfeest van de Harmonie in de tent in Grubbenvorst het parkfeest, wellicht een verbroederende activiteit waarbij men van elkaars cultuur kan proeven.
 • Geen longstay arbeidsmigranten meer.
 • Door hun aantal te beperken, 30% van de bevolking is absurd. Daarna op kosten van de werkgever Nederlandse taal en waarden bijbrengen.
 • Mee doen met wat? Mensen gaan vanzelf meedoen als ze dat willen.
 • Door de werkgevers hierop aan te spreken, dat de arbeidsmigranten mee gaan doen en de Nederlandse taal leren.
 • Willen we die wel
 • Geen onderdak verlenen, in dezelfde rij gaan staan als onze kinderen

Dilemma 4: Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers de rekening betalen voor het ècht laten meedoen van longstay arbeidsmigranten?

 • Fatsoenlijk loon en verplicht nederlands praten op het bedrijf. Niet aanpassen aan hun maar de arbeidsmigrante aan onze cultuur. En dit op kosten van de bedrijven
 • Op voorhand verplichten
 • Zorgen dat de inzet van arbeidsmigranten duurder wordt, dus met extra belasting, toeslagen of wat er ook voor tools voor zijn. Het voordeel van het feit dat arbeidsmigranten voor een werkgever duurder zijn is dat de inzet van arbeidsmigranten daardoor gaat afnemen. Robotisering en het benutten van het onbenut arbeidspotentieel zal dan meer kans krijgen
 • Extra hele hoge belastingen zetten op de huisvesting per arbeidsmigrant
 • Door hun de rekening te sturen. De zgn vervuiler betaalt
 • Hoe is de vraag voor de wetgever, maar alle kosten moeten door werkgevers en uitzendbureaus opgehoest worden, zij verdienen er nu miljoenen aan ten kostte van migranten en samenleving
 • Een flexibele workforce is juist waar ze waarde aan hechten, als je in de kassen werkt is er weinig waarde toe te voegen aan een werknemer ze zullen alleen willen betalen voor werknemers waar de investeren zich ook terug betaald. Dit zal heel moeilijk worden.
 • Meer dan minimumloon betalen, 2. gemeenschapskosten betalen na einde verkverband 3. zorgen voor extra huisartsen en extra ziekenhuiscapaciteit
 • Alleen vergunning verlenen als ze garant staan voor kosten van inburgering, extra medische voorzieningen, extra politie, etc.
 • Zie dilemma 3 (Mee doen met wat? Mensen gaan vanzelf meedoen als ze dat willen.)
 • Dit moeten altijd de ondernemers betalen en niet de Gemeente. Extra heffing op het huisvesten van arbeidsmigranten. Of de Gemeente zou de rekening kunnen sturen naar de ondernemers en de huisvesters.
 • Laat ze gewoon Nederlanders in dienst nemen
 • Minder verdozing = minder arbeid migranten

Dilemma 5: Hoe gaan we de shortstay arbeidsmigranten huisvesten?

 • Stop nu met het vergunnen van nieuwe initiatieven, er is een snel dalende trend. Deze trend is sinds dit jaar erg duidelijk. Frank van Gool had voor vluchtelingen “hier en daar wat lege plekken” (de Limburger 29 februari 2024), de website Flexmarkt zegt in een artikel van 6 mei 2024 (aantal banen steeg in 2023 behalve uitzendbranche) dat er een kentering is van de uitzendbranche en er teveel lege plekken zijn en op 15 mei 2024 schrijft de Limburger dat er al twee jaar op rij het aantal uitzendkrachten afneemt (afkoeling arbeidsmarkt zet door, vaste baan wint terrein).
 • Niet ongecontroleerd in de woningen overal achteraf. Beter grotere aantallen maar niet in een buurt. Maar beter nog niets meer bouwen waar we deze mensen voor nodig hebben
 • Niet
 • Niet massaal, dus alleen kleinschalige verblijven toestaan van max 30 personen laat een ondernemer die ze zelf nodig heeft ze in dienst nemen. Voldoende ontspanning, ieder een eigen kamer. En een mogelijkheid voor hun eigen drank en drugs te gebruiken zodat de buurt er geen last van heeft.
 • Niet. Geen uitbreiding. We verplaatsen dergelijke bedrijven naar gebieden waar wel werkvolk is
 • We ? Sinds wanneer is dit mijn probleem ?
 • Shortstay woonruimte creeren tiny house concept wellicht, dat is sowiezo iets dat de gemeente moet onderzoeken. We hebben een bedrijf in Grubbenvorst die deze dingen maakt. Tiny house dorp.
 • Daar is genoeg ruimte voor; er mogen er geen enkele meer bijkomen!!
 • Op kosten en lokatie van degene die ze hierheen halen. Met garantie dat t ook bij short stay blijft.
 • Per direct stoppen met uitgifte nieuwe kavels waar arbeidsmigranten nodig zijn. Bijvoorbeeld ook Geodis en Californië 2. Verder bestaande warehouses verplichten tot robotisering.
 • Helemaal niet. Deze mensen integreren niet. Voor seizoensarbeid is minder dan 3 a 4 maanden te kort. Plus deze arbeidsmigranten geven veel overlast omdat ze niet integreren.
 • Niet huisvesten
 • Niet!

De dilemma’s en fragmenten: https://dossierarbeidsmigranten.nl/enquete-de-dilemmas-van-roy-bouten/

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×