Home » technologie

Tagtechnologie

Personeelstekort heeft Nederland in de tang. Maar er is een uitweg, zeggen deze economen

Trouw, 17 juni 2024 – Zet vooral in op technologie en kenniswerkers uit het buitenland om het grote personeelstekort te lijf te gaan, zeggen drie Rabobankeconomen.

Nederland heeft nog krap zes jaar om het historisch hoge arbeidsmarkttekort te lijf te gaan. Als we niets ondernemen, slinkt in 2030 de groep werkende Nederlanders en loopt het personeelstekort verder op. Vooral in cruciale sectoren als de zorg, de politie en het onderwijs komen werkgevers dan nog meer handen tekort, waarschuwen drie economen van de Rabobank in een nieuw onderzoek.

Inzet van arbeidsmigranten zorgt elders weer voor tekorten

De wijze waarop werkgevers nu de tekorten proberen weg te werken, is op de lange termijn niet meer afdoende, schrijven de economen. Veel ondernemers zetten arbeidsmigranten in om de gaten te vullen. Zo werd tussen 2016 en 2022 40 procent van de nieuwe banen ingevuld door migranten. Dit waren met name mensen met een laag of een gemiddeld betaalde baan in bijvoorbeeld de groente- of fruitteelt, in distributiecentra en vleesverwerkingsfabrieken.

Maar, zeggen Dzambo, Bijkerk en Treur, de inzet van arbeidsmigranten zorgt elders weer voor tekorten. Migranten die zich langdurig in Nederland vestigen, brengen hun kinderen namelijk ook naar school, zoeken ook een woning op de oververhitte woningmarkt en gaan ook weleens naar de huisarts. Allemaal sectoren die al kampen met enorme schaarste.

Lees hier verder (origineel bericht)

Technologie moet onze economie redden: ’Maak einde aan omarmen van goedkope arbeid’

De Telegraaf, 11 februari 2024 – Migratie, woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en infrastructuur. In alles lijkt Nederland op slot te zitten en opereren we tegen de grenzen van wat we aankunnen. Dit terwijl de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking krimpt. Hoe moet ons land in de toekomst geld verdienen?

Hij is niet de eerste die het zegt, maar president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank gooide in het programma Buitenhof wel duidelijk de knuppel in het hoederhok. „We zijn slachtoffer van ons eigen model. De grenzen van dit model beginnen in zicht te komen. Denk aan het overvolle wegennet, het elektriciteitsnet, de fysieke ruimte, de stikstofruimte.” Zijn conclusie: snel naar een ander economisch model!

Arbeidsmigranten

Van Vuuren die als hoofd van het cluster sociale zekerheid van SEO Economisch Onderzoek en lid van de Staatscommissie demografische ontwikkeling, actief meedenkt over het toekomstig verdienvermogen en de oplossingen voor knelpunten, is helder. „De enige uitweg is toch technologie, want met extra arbeidskrachten gaan we de problemen niet oplossen.”

Wil Nederland de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden op peil houden, dan zijn er volgens de Adviesraad Migratie in 2040 drie miljoen arbeidsmigranten nodig. Buiten het beroep dat het zou doen op de ruimte en de woningmarkt, is daar simpelweg geen maatschappelijk draagvlak voor. Economen stellen daarom dat Nederland nu te veel leunt op sectoren die afhankelijk zijn van laag betaald werk en een groot beslag leggen op de ruimte, maar relatief weinig toevoegen aan economische groei.

Lees hier verder (origineel bericht)

×