Home » Apeldoorn zoekt oplossing voor problematiek arbeidsmigranten: ‘Dit is criminaliteit’
Informatief

Apeldoorn zoekt oplossing voor problematiek arbeidsmigranten: ‘Dit is criminaliteit’

De Stentor, 3 februari 2024 – Apeldoorn gaat met een internationale groep proberen iets te doen aan de problematiek rond arbeidsmigranten. Zoals uitbuiting, waar een deel de dupe van is. Niet alleen de werkers hebben baat bij verbetering; het kan er ook toe leiden dat dezelfde groep minder een bron van overlast is. Verhalen over overlast door arbeidsmigranten zijn er volop.

Vorig jaar bevestigde onderzoek van de Radboud Universi­teit dat er structu­reel dingen scheef zitten

Het verschijnsel heeft nog een kant. Een deel van die groep arbeidsmigranten zit in een slechte situatie. Dat blijkt onder meer uit controles door politie en andere instanties. Vorig jaar bevestigde onderzoek van de Radboud Universiteit dat er structureel dingen scheef zitten.

Kwetsbaar

Werkers zijn te vaak te afhankelijk. Het gaat bijvoorbeeld om onderbetaling, direct verlies van woonruimte bij verlies van een baan, uitzendbureaus die loon inhouden om (hoge) huur te verrekenen. Paspoorten die ingenomen worden, belabberde leefomstandigheden. Soms is het regelrecht ‘georganiseerde misdaad’, geeft Apeldoorns burgemeester Ton Heerts het een duidelijk etiket.

Verdienmodel

,,Het verdienmodel moet zichtbaar worden”, aldus de burgemeester. ,,De criminaliteit erachter hebben we te bestrijden.”

Dat is ‘niet zo eenvoudig’, weet hij. Hoopgevend is dat in 2026 uitzendbureaus een vergunning moeten hebben. Op die manier zijn inhuurconstructies beter te controleren. Want arbeidsmigratie blijft de komende decennia, weet Heerts. ,,Voor sommige banen is dat nodig. Daar is ook niets mis mee, maar we moeten fatsoenlijker met elkaar omgaan.”

Het fenomeen is ‘ons ontglipt’, aldus Heerts. ,,Er waren altijd wel wetten, maar niemand controleerde die.” Onder meer door gebrek aan capaciteit. ,,Dat zien we nu terug in leefbaarheid, ook voor onze eigen inwoners.”

De Radboud Universiteit en een Duitse hogeschool gaan het project rond arbeidsmigratie de komende jaren trekken, Apeldoorn is een van de partijen die financieel bijdragen (16.000 euro). Daarnaast bekijkt de gemeente wat ze kan betekenen op huisvestingsgebied. Het grootste deel van de begroting (7 ton) wordt gedekt met Europese subsidie.

Lees hier verder (origineel bericht)
×