Home » A1 constructie

TagA1 constructie

Advies: leg Europese sluiproute arbeidsmigratie aan banden

Financieele Dagblad, 14 maart 2024 – Er komen in Nederland steeds meer arbeidsmigranten binnen die via een ander EU-land worden ingehuurd. Dat werkt uitbuiting in de hand, waarschuwt de Adviesraad Migratie. ‘Er ontstaat een race naar de bodem die de lonen en arbeidsomstandigheden in een gehele sector aantast.’ 

In het kort

In Nederland werken minstens 90.000 uitzendkrachten vanuit een ander EU-land, van wie circa 22.500 derdelanders. Dat is zonder de duizenden die werken in het wegvervoer.

Zulke driehoekconstructies zijn moeilijk te controleren en verhogen de kans op uitbuiting.

De Adviesraad Migratie roept op tot een verbod op inhuur van gedetacheerden in bepaalde sectoren.

A1 constructie

Het vanuit een EU-land naar Nederland halen van zogenoemde derdelanders mag volgens een Europese detacheringsrichtlijn en staat te boek als een ‘A1-constructie’. ‘Werkgevers maken er handig gebruik van om hun loonkosten te drukken’, zegt voorzitter Monique Kremer van de Adviesraad Migratie. ‘Zo ontstaat een race naar de bodem ten koste van kwetsbare arbeidsmigranten die uiteindelijk de lonen en arbeidsomstandigheden in een gehele sector aantast.’ Het rapport spreekt van ‘derderangsburgers’.

Aanbevelingen

Door Europese regels aan te scherpen en harder op te treden tegen malafide werkgevers moet er volgens de Adviesraad een einde komen aan dit soort slechte detacheringspraktijken. De Raad pleit onder meer voor een verbod op flexibele arbeidscontracten in sectoren waar veel misstanden voorkomen, zoals in de vleesverwerkingsindustrie. In Duitsland moeten mensen in de vleessector in dienst komen van het bedrijf zelf, vertelt Kremer.

Lees hier verder (origineel bericht)

×