Home » arbeidsinspectie

Tagarbeidsinspectie

Te veel bewoners in een onveilig pand: grote controle legt overtredingen bij kamerverhuur bloot

Brabants Dagblad, 5 april 2024 – Misstanden bij kamerverhuur blijken lastig uit te roeien. Bij een controle in Waalwijk zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen. Er zitten soms te veel bewoners in één pand. Ook komen onveilige situaties voor, of ontbreken de juiste vergunningen.

De vraag naar kamers is groot. Vooral veel arbeidsmigranten hebben tijdelijk onderdak nodig. De gemeente Waalwijk, politie, Enexis en arbeidsinspectie hebben deze week 23 locaties voor kamerverhuur bezocht. De panden moeten veilig zijn om te wonen. Niet alle eigenaren nemen het even nauw met de regels, zo blijkt uit de controle. Ze zijn niet meteen beboet, maar krijgen maximaal vier weken de tijd om de overtredingen op te lossen.

In Waalwijk verblijven veel arbeidsmigranten op grote campussen op het bedrijventerrein. Daar was de controle niet op gericht. Het gaat om kleinschalige huisvesting in de wijken. In deze panden mogen maximaal vijf mensen verblijven. Ook daar houdt niet iedereen zich aan.

Lees hier verder (origineel bericht)

Op pad met inspectie illegale arbeid: ‘Forceren! We willen overal bij’

Trouw, 29 maart 2024 – Inspecteurs keren een varkenshouderij in Twente binnenstebuiten na meldingen van illegale arbeid, kinderarbeid en onveilige werkomstandigheden. Een zeldzaam inkijkje bij een grootschalige inspectie. De ondernemer houdt vol: ‘Wij hebben niets te verbergen’.

Er staat een inval op drie vestigingen van een varkensbedrijf op het programma, waarvan de grootste in de gemeente Wierden. In totaal houdt de eigenaar circa tienduizend varkens. De ondernemer een eigen uitzendbureau opgericht en dat roept vragen op bij de Arbeidsinspectie.

Slechte huisvesting, onveilige omstandigheden en belabberde contracten

Deze uitzendbureaus zijn als een kiezel in de schoen van de Arbeidsinspectie. In vijftien jaar tijd is het aantal uitzendbureaus in Nederland verdubbeld, van 8000 naar 16.000. Het verloop van die bureaus is enorm; jaarlijks komen er duizenden bij en verdwijnen er bijna evenzoveel.

Bekend is dat inlening van (Oost-Europese) arbeidsmigranten via uitzendbureaus vaak gepaard gaat met misstanden, zoals slechte huisvesting, onveilige arbeidsomstandigheden en belabberde contracten – als die er al zijn. Grofweg één op de zeven van die uitzendbureaus is malafide, schat de inspectie – circa 2500 bureaus in totaal dus.

Zie dat maar eens te handhaven. “Met alleen een mobiele telefoon begin je al een uitzendbureau, je hebt niet eens een adres nodig”, zegt manager Nicolette Kieft van de Arbeidsinspectie. Ze is niet betrokken bij de inspectie van zaterdag maar stuurt het landelijke programma aan. “Als we een uitzendbureau aanpakken dan kan de eigenaar of een compagnon zo weer een nieuwe starten en doorgaan met de werkzaamheden.”

Complex onderzoek

“Een inspectie is het begin van een complex onderzoek”, vertelt programmamanager Kieft. “Het begint al met werknemers, vertellen die eerlijk wat er speelt? Het gaat vaak om laagbetaalde en laaggeschoolde arbeid die Nederlanders niet willen doen. Arbeidsmigranten die hier naartoe zijn gehaald krijgen te horen: ‘ik geef je werk, ik regel onderdak, je krijgt loon en een ziektekostenverzekering’. Durf dan nog maar te praten. Maar verklaringen hebben we nodig om verhalen te kunnen vergelijken met wat we zien in de boeken.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×