Home » FNV reactie op rapport Adviesraad Migratie
Informatief

FNV reactie op rapport Adviesraad Migratie

Maak een einde aan flexibele contracten

FNV, 13 maart 2024 – Het rapport van Adviesraad Migratie dat vandaag is verschenen bevestigt opnieuw dat het niet goed gaat met de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Petra Bolster, bestuurslid FNV: ‘Een verbod op flexibele contracten in sectoren met misstanden is niet alleen een oplossing voor het beëindigen van misstanden, maar ook juist de oplossing om misstanden te voorkomen.’

Weinig nieuws, maar des te zorgelijker

In toenemende mate werken er mensen van buiten Europa (derdelanders) in Nederland. Een groot deel is daarbij ook in dienst van buitenlandse bedrijven. Bolster: ‘Het vandaag gepubliceerde rapport laat duidelijk zien dat er nog veel mis is met de positie van arbeidsmigranten en bevat dus in zoverre weinig nieuws. De aanbevelingen van de commissie herkennen wij maar al te goed, ook omdat we hier al tijden aandacht voor vragen. Zeker ook bij de politiek. Het rapport Roemer was een eerste stap, er worden sindsdien stapjes gezet, maar dat is nog lang niet voldoende en niet snel genoeg.’

Einde aan flexibele contracten

Bolster: ‘Het is een probleem dat in Nederland maar ook daarbuiten speelt. Als je daarbij meeweegt dat arbeidsmigranten van binnen de EU, en dat geldt nog meer voor arbeidsmigranten van buiten de EU, op allerlei manieren afhankelijk zijn van hun werkgever dan is duidelijk dat alle voorwaarden aanwezig zijn voor misstanden Die misstanden moeten stoppen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de overheid moet haar rol daarin pakken.’

Uitbuiten van derdelanders

Een groot deel van de derdelanders is in dienst en heeft een werkvergunning in landen waar deze mensen niet werken. Als ze dan vervolgens naar Nederland gestuurd worden om te werken, is Nederland de grip kwijt op wie er op de arbeidsmarkt werkzaam zijn en hebben kwaadwillende werkgevers vrij spel in het uitbuiten van derdelanders.

Bolster: ’Derdelanders zijn in theorie beschermd tegen misbruik en hebben recht op gelijke behandeling op basis van EU-richtlijnen en verordeningen, en nationale wetgeving. In praktijk blijken werkgevers misbruik te maken van de situatie. Door verschillende arbeidscontracten en complexe regelgeving is het steeds moeilijker om te zien waar een gedetacheerde arbeidsmigrant recht op heeft. Het rapport van de adviesraad vestigt de aandacht terecht op de gedetacheerde arbeidsmigranten, maar laten we niet vergeten dat veel van de gesignaleerde problemen net zo goed gelden voor alle andere arbeidsmigranten. Ik zeg het nog maar eens, de overheid moet hier eindelijk eens echt werk van gaan maken.’

Lees hier verder (origineel bericht)

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×