Home » Adviesrapport: ‘Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving’
Informatief

Adviesrapport: ‘Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving’

Adviesraad Migratie, 13 maart 2024 – Een groeiend aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkt, komt hier via een omweg terecht. Door detachering vanuit een bedrijf in een ander EU-land. In een kwart van de gevallen gaat het om mensen van buiten de Europese Unie.

Gedetacheerde arbeidsmigranten lopen een groot risico om hier als derderangsburger behandeld te worden en niet het loon, de arbeidsvoorwaarden of de sociale zekerheid te krijgen waarop zij recht hebben. Dit komt omdat werkgevers handig gebruik maken van ondoorzichtige situaties die ontstaan doordat regelgeving in het zendende land, anders is dan in Nederland. Deze ‘concurrentiedetachering’ heeft naast risico’s voor de arbeidsmigranten, ook risico’s voor de Nederlandse samenleving.

Inhoud rapport

Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie: “Werkgevers omzeilen regels voor arbeidsmigranten via de Europese Detacheringsrichtlijn. Het is een verdienmodel voor bedrijven en arbeidsmigranten worden als derderangsburgers behandeld door detacheringspraktijken. Dit kan voorkomen worden door een verbod op flexwerk in sectoren als de vleesverwerkende industrie. In Duitsland worden dit soort stappen al gezet”.

De adviesraad adviseert ook om malafide werkgevers harder aan te pakken, te investeren in handhaving en arbeidsmigranten beter te beschermen. Daarnaast adviseert de adviesraad om in Brussel te pleiten voor aanpassing van de Europese Detacheringsrichtlijn en om bilateraal met landen als Polen in gesprek te gaan over de missstanden.

Aanbevelingen van de Adviesraad Migratie om op nationaal en Europees niveau sterker in te zetten op:

  1. Rem de race naar de bodem af door flexibilisering arbeidsmarkt intensiever aan te pakken. Sluit flexibele arbeidsovereenkomsten – zoals detachering van arbeidsmigranten – uit in sectoren waar veel misstanden voorkomen;
  2. Pak malafide werkgevers harder aan en intensiveer de handhaving. Zorg dat er grote consequenties zijn voor werkgevers die gedetacheerde arbeidsmigranten benadelen zoals hogere boetes;
  3. Versterk de positie van gedetacheerde arbeidsmigranten. Breid de wettelijke ketenaansprakelijkheid uit naar alle arbeidsomstandigheden;
  4. Maak betere afspraken in Europa én bilateraal met andere lidstaten. Dring er bij de Europese Commissie op aan om een nieuwe EU-richtlijn voor gedetacheerde arbeidsmigranten van buiten de EU.
Lees hier verder (origineel bericht)
×