Home » Exploitatievergunning verleend voor het huisvesten van 192 arbeidsmigranten aan de Horsterweg 57A en 57B te Grubbenvorst
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Exploitatievergunning verleend voor het huisvesten van 192 arbeidsmigranten aan de Horsterweg 57A en 57B te Grubbenvorst

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van dit besluit kunnen binnen zes weken vanaf 27 februari 2024 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website: www.horstaandemaas.nl/bezwaar-en-beroep.

Publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-94910.html

Het project is ontwikkeld door Sabes Vastgoed B.V. (Hugru C.V.) samen met E&A Wonen.

De locatie is zowel binnen als buiten voorzien van een slim camerasysteem welke 24/7 bij beweging actief wordt en opnames voor enkele weken vastlegt. Middels het slimme elektronisch sloten systeem in noodgevallen direct te achterhalen wie wel of niet op de locatie aanwezig is. De meeste medewerkers van E&A werken voornamelijk in de logistiek of de foodsector. Deze bedrijven werken vaak in ploegendiensten. woon-werk verkeer. Voor woon en werkverkeer worden fietsen en auto’s ingezet. Auto’s zijn uitgerust met een ‘GPS-systeem’ welke ledere rit vastlegt.

Het beheer is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van een goed leefklimaat op en buiten de locatie. Zij draagt zorg voor het naleven van het huisreglement en zal bij overtredingen of ander ongewenst gedrag maatregelen treffen zoals aangegeven in het huisreglement. De maatregelen variëren van waarschuwingen tot het verliezen van het recht op het verblijf op de locatie. Wanneer een bewoner het recht op verblijf op de locatie verliest zal E&A altijd zorgen voor de terugreis naar land van herkomst, tijdelijke alternatieve huisvesting of ondersteuning bij het vinden van eigen huisvesting. Arbeid en huisvesting is gescheiden en het verlies van recht op huisvesting zal niet (automatisch) leiden tot verlies van arbeid.

Dat arbeid en huisvesting gescheiden is schrijft E&A zelf in het beheersplan, arbeidsmigranten zijn voor de huisvesting echter wel volledig afhankelijk van de arbeid via E&A.

Met bewoners die de huisregels overtreden, zullen de beheerders in eerste instantie in gesprek gaan en al dan niet een 1 waarschuwing geven. Bij een 3 waarschuwing zal men verzocht worden te zoeken naar eigen woonruimte. Hiervoor zal maximaal 4 weken de tijd gegeven worden. Indien gewenst, wordt er door E&A vervoer georganiseerd naar het thuisland. E&A zal een nachtregister worden bijhouden.

Projectinformatie via deze link: https://www.vbtprojectmanagement.nl/projecten/horsterweg-57a-grubbenvorst/

View on Facebook

×