Home » Nieuw kabinet belooft minder migratie: het Leger des Heils ziet waarom dat nodig is
Informatief Opinie

Nieuw kabinet belooft minder migratie: het Leger des Heils ziet waarom dat nodig is

Column Hans van Soest, AD, 22 juni 2024 – Laat de cijfers tot u doordringen: drie op de vijf mensen die ’s nachts op straat slapen is arbeidsmigrant, ziet het Leger des Heils. Er sterven mensen in de bosjes. Het gaat vooral om Polen, Roemenen en Bulgaren. Een menselijk drama en een uitwas van de enorme arbeidsmigratie naar ons land, vooral uit andere EU-landen: tienduizenden per jaar.

De nieuwe coalitie doet wel alsof men paal en perk gaat stellen aan arbeidsmigratie, maar wie het hoofdlijnenakkoord leest, ziet dat het weinig meer doet bovenop wat het huidige kabinet al in gang heeft gezet. Zoals het weren van foute uitzendbureaus, een wetsvoorstel dat al is ingediend. En bedrijven die buitenlands personeel inhuren, moeten zelf zorgen voor fatsoenlijke woonruimte. Zo wordt het duurder om bijvoorbeeld Roemenen je groenten te laten plukken en zijn bedrijven eerder geneigd te investeren in een oogstmachine. Zo dringen we arbeidsmigratie terug, is het idee.

Alleen: er moet méér gebeuren. Dat zegt ook vertrekkend minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA). En dat zegt ook de staatscommissie demografie. Die adviseerde in januari dat een nieuw kabinet ingrijpender keuzes moet maken. Wat voor economie willen we zijn? We kunnen niet zonder arbeidsmigranten, maar moeten we bedrijven welkom blijven heten die alleen kunnen bestaan omdat buitenlanders tegen lage lonen het werk doen? Zoals slachthuizen en distributiecentra?

Lees hier verder (origineel bericht)
×