Home » Dertien studentenwoningen worden eengezinswoningen in Dronten-Noord
Dronten

Dertien studentenwoningen worden eengezinswoningen in Dronten-Noord

Dronten.nl, 23 november 2023 –

Om de grote concentratie aan studentenwoningen en daarmee de overlast in Dronten-Noord terug te dringen, heeft burgemeester Gebben namens het college een overeenkomst getekend met de grootste huiseigenaar van studentenwoningen om 13 van de 16 studentenwoningen op te heffen. ‘Een mijlpaal’, aldus wethouder Van Bergen, portefeuillehouder huisvesting studenten en arbeidsmigranten. ‘De problematiek rond de huisvesting van studenten in Dronten-Noord loopt al heel lang. Sinds 2019 zijn we in gesprek met huiseigenaar De Regt. We zijn heel blij dat hij bereid is gevonden om mee te werken aan een oplossing’. In ruil voor het opheffen van de studentenwoningen krijgt de huiseigenaar de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten op de Bruggepoort en op de N307-Colijnweg. En hij verkrijgt de erfpacht van landbouwgrond aan de Rendierweg om dit aan te wenden voor biologische landbouw. In een later stadium wordt het gesprek aangegaan om ook de overige studentenwoningen van de huiseigenaar in Dronten-Noord op te heffen. De woningen komen uiteindelijk beschikbaar als eengezinswoning.

Positieve gevolgen
Een positief neveneffect van de overeenkomst is dat wanneer de overeenkomst wordt uitgevoerd, dit bijdraagt aan de aanpak van andere maatschappelijke problemen. Er is namelijk een groot tekort aan huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten en met de uitvoering van deze overeenkomst kunnen er 600 plaatsen voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd. Een ander positief effect is dat er (vooralsnog) 13 woningen stapsgewijs vrijkomen voor reguliere woningzoekenden. Dat er nu minder woningen beschikbaar zijn voor studenten, daarvan is het college zich bewust. Het college is in gesprek met Aeres Hogeschool over voldoende aanbod van woonruimte voor onze studenten.

Vervolgstappen
Na het sluiten van de overeenkomst wordt de voorgenomen verkoop van gemeentegrond en het erfpachtrecht gepubliceerd en vervolgens worden de koopovereenkomsten gesloten. Parallel hieraan worden de benodigde bestemmingsplanprocedures voor de realisatie van de arbeidsmigrantenhuisvesting in gang gezet. Nadat alle overeenkomsten en gewijzigde bestemmingsplannen definitief zijn, zal de huiseigenaar het gebruik van de woningen voor studentenhuisvesting definitief beëindigen en wordt de aanduiding ‘studentenwoning’ van alle 13 studentenwoningen verwijderd. Deze woningen mogen dan weer alleen als reguliere woningen worden gebruikt.

Lees hier verder (origineel bericht)
×