Home » Arbeidsmigranten in Brabant krijgen advies en ondersteuning voor praktische zaken
Informatief

Arbeidsmigranten in Brabant krijgen advies en ondersteuning voor praktische zaken

Provincie Noord Brabant, 9 november 2023 – Tijdens een feestelijke aftrap hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Noord-Brabant en de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s vandaag de start van het Brabantse Migratie Informatie Punt gevierd. Bij deze fysieke en mobiele informatiepunten kunnen arbeidsmigranten terecht met praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg.

Er wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten in Noord-Brabant. Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen. Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas. Het Brabantse Migratie Informatie Punt biedt laagdrempelige ondersteuning en advies voor arbeidsmigranten, met als doel hun werkomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren.

Informatiepunten 1 januari 2024 open

Er komen meerdere fysieke locaties van het Brabants Migratie Informatie Punt in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel). Naast de fysieke punten komen er ook mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken waar ze wonen en werken. De informatiepunten zijn een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

Naar het originele bericht
×