Home » Donderdag 1 februari is de deadline voor het indienen van zienswijzen op het ontwerpbesluit voor de positieve weigering van de natuur vergunning Wnb voor de bouw en gebruiksfase van een XXL doos van Geodis
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Donderdag 1 februari is de deadline voor het indienen van zienswijzen op het ontwerpbesluit voor de positieve weigering van de natuur vergunning Wnb voor de bouw en gebruiksfase van een XXL doos van Geodis

(toevoegen van werkgelegenheid voor ongeveer 400 arbeidsmigranten). Iets eerder indienen is verstandig.

Download een voorbeeld zienswijze via deze link.
Lees de zienswijze nog goed door, vul en pas deze aan naar je eigen mening. Vul je gegevens in bij de rode tekst, maak die tekst ook nog zwart, ondertekenen. De zienswijze kan per e-mail naar postbus@prvlimburg.nl onder vermelding van het zaaknummer Z2023-00000376 en een kopie van de ondertekende zienswijze.

Je kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (dossier) inzien via de publicatie van deze link.

De zienswijze grijpt onder andere aan op deze punten:

  • Moreel kompas;
  • Toegerekend naar een positieve uitkomst;
  • Stukken van de ter inzagelegging niet compleet;
  • Aantal vervoersbewegingen ongeloofwaardig verlaagd;
  • Planologisch regime “agrarisch” is respectievelijk in 2014, 2017 en 2020 gewijzigd, intern gesaldeerde emissiebron mest bestaat niet;
  • Aan de genoemde “voorwaarden volgens jurisprudentie” wordt niet voldaan
  • De jurisprudentie betreft een andere planologische situatie;
  • Toetsen aan jurisprudentie slaagt niet;
  • Compleet andere Aerius berekeningen na anderhalf jaar;
  • Cumulatietoets niet gedaan;

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×