Home » Denkfout van gemeentebestuur Boxtel
Informatief Liempde (Boxtel)

Denkfout van gemeentebestuur Boxtel

Een polenhotel van een uitzendbureau lost géén problemen op

Er lijkt niet goed over te zijn nagedacht. Gemeente Boxtel kampt al jaren met problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De wijken waar deze mensen wonen ondervinden overlast doordat deze arbeiders in hun vrije tijd vaak op straat rondhangen en andere (ongewenste) omgangsvormen vertonen dan hier gebruikelijk is. Gemeente Boxtel wil dat de arbeidsmigranten beter in toom worden gehouden en wil tevens dat zij dichter bij hun werk in Boxtel komen wonen.

In Boxtel, net zoals in veel andere gemeenten, werpen uitzendorganisaties zich graag op als redder in nood. Zij regelen met alle graagte huisvesting voor hun buitenlandse uitzendkrachten. Enthousiast ondersteund door het Boxtels college heeft uitzendorganisatie SBA Flex een voormalige kippenboerderij in het buitengebied van kerkdorp Liempde opgekocht en een exploitatievergunning verkregen voor het huisvesten van 400 arbeidsmigranten.

Waarom dit nooit een oplossing kán zijn

Omdat SBA Flex by far niet het enige uitzendbureau is wat massaal arbeidsmigranten werft en in tientallen woningen in Boxtel huisvest, blijven alle ongewenste effecten van de Oosteuropese arbeidsmigranten in Boxtel gewoon in stand. Met of zonder grootschalige huisvestingslocaties.
De hoeveelheid uitzendkrachten die SBA in Boxtel onder beheer heeft is slechts een klein deel van het geheel. Er zijn minimaal nog tien andere uitzendbureaus in Boxtel actief, waaronder ook enkele Oosteuropese, die allemaal dezelfde doelgroep, arbeiders uit Oost Europa, aan het werk zetten. Uitzendbureaus huren voor hen particuliere woningen in Boxtelse woonwijken, en ook veel arbeiders pendelen dagelijks op en neer. Vanuit Boxtel naar werk elders, en andersom.
Het vergunnen van 400 bedden voor arbeidsmigranten aan uitzendbureau SBA Flex, die nu slechts de helft van de capaciteit van het hotel zou kunnen vullen met uitzendkrachten die in Boxtel werken, lost dus op geen enkele manier de bestaande problemen op. Sterker nog, zij krijgen met dit ‘hotel’ de mogelijkheid om 200 extra arbeidsmigranten te stationeren in Boxtel.

Op de totale groep arbeidsmigranten in Boxtel heeft niemand echt goede grip. Het is niet duidelijk waar zij werken, waar zij wonen, wie de uitzenders zijn. Niemand? Het is simpelweg niet in kaart gebracht. Want natuurlijk weten de inlenende bedrijven en de uitzendbureaus exact wie waar werkt, de uitzendbureaus weten ook precies wie waar woont.

Bedrijven die deze arbeiders inlenen kunnen ingrijpen

Terwijl de maatschappelijke onrust toeneemt, ook in Boxtel, houden de inlenende bedrijven zich stil. Onder andere Vion, Zinkunie. Zij zijn het die dit allemaal mogelijk maken. Samen met alle uitzendbureaus.
Deze bedrijven kiezen er bewust voor om permanent (goedkope) uitzendkrachten in te lenen. Voor het merendeel arbeidsmigranten die elk moment hun baan kunnen verliezen en hierdoor nauwelijks bestaanszekerheid hebben. De inleners zijn ongetwijfeld op de hoogte van de afhankelijkheidspositie waarin de uitzendkrachten zich vaak begeven. Houdt het werk op, dan is er ook geen huisvesting meer.

De uitzendbureaus nemen de ruimte die zij krijgen. Op deze website is te lezen dat dat vaak helaas niet goed gaat. Productiebedrijven maken desondanks gretig gebruik van hun diensten en overheden handhaven nauwelijks. Is dat wel OK?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? De bedrijven die jaar in, jaar uit de draaien op arbeidsmigranten, waar de spreektaal op de werkvloer vaak zelfs Pools of Russisch is. Deze bedrijven voelen geen enkele druk om dit patroon te veranderen. Het zijn deze inlenende bedrijven die het verschil kunnen maken. Al dan niet aangemoedigd door het gemeentebestuur.

Waarom worden de inlenende bedrijven niet verantwoordelijk gesteld om gedegen huisvesting voor hun buitenlandse medewerkers te organiseren? Vion en Zinkunie hebben de middelen, zelfs grond beschikbaar. Zij zijn verantwoordelijk voor de ‘import’ van hun arbeidskrachten, waarom moet de maatschappij dat faciliteren, met alle gevolgen van dien?
×