Home » Er valt iets te kiezen op 22 november
Informatief Politiek

Er valt iets te kiezen op 22 november

Politiek bepaalt weer het nieuws. In aanloop naar de verkiezingen op 22 november a.s. zijn de meeste verkiezingsprogramma’s gereed en zijn de kieslijsten van de meeste partijen bekend. Den Haag maakt zich op voor de strijd.
Arbeidsmigratie is één van de hot items. Op deze website publiceren wij al langer over de impact van arbeidsmigratie in Nederland en proberen wij een zo eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de realiteit. Inmiddels bekend met de gevolgen van de massale toestroom van arbeidsmigranten, beloven veel politieke partijen verbetering. Een overzicht.

Werkgevers profiteren en werknemers worden uitgebuit

Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat de situatie van de vele arbeidsmigranten in Nederland moet worden verbeterd. De Christen Unie verwoordt het als volgt: het lijkt inmiddels of we vooral bezig zijn met een race naar ‘diensten voor de laagste prijs met de slechtste arbeidsvoorwaarden‘. Uitbuiting ligt op de loer en over de maatschappelijke impact van deze migratie, in het bijzonder van binnen de EU, is onvoldoende nagedacht. Niet het verdienmodel van bedrijven moet de maatstaf zijn voor arbeidsmigratie, maar de maatschappelijke behoefte.

Het CDA vindt: Slechte werkomstandigheden, misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten moeten worden aangepakt met strengere eisen aan bemiddelaars en uitzendbureaus en meer controles in het grijze en zwarte circuit. De SP: Vooral de werkgevers profiteren van arbeidsmigratie, terwijl publieke voorzieningen en de volkshuisvesting onder druk staan. Arbeidsmigranten worden ook regelmatig uitgebuit.

Fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden

Het PvdA verkiezingsprogramma benoemt expliciet de sectoren: Bedrijfstakken als de slachterijen en distributiecentra waar regelmatig geconstateerd wordt dat de recht van arbeidsmigranten niet serieus genomen kunnen, net zoals nu in Duitsland, verplicht worden alleen te werken met mensen die direct in dienst zijn.

VVD: De vraag wie wij nodig hebben wordt in de huidige praktijk niet beantwoord

Er is grote behoefte aan veel en goede vakkrachten zoals leraren, chauffeurs, winkelpersoneel, timmermannen, noem maar op. Vindt ook Volt. Volgens hen hebben we arbeidsmigratie hard nodig, echter: te lang hebben we het aantrekken van arbeidsmigranten overgelaten aan private partijen en uitzendbureaus die op zoek gaan naar goedkope arbeidskrachten. Met als gevolg dat te veel arbeidsmigranten moeten wonen en werken in mensonterende omstandigheden. Dat moet en kan anders.
De Partij voor de Dieren vindt dat Arbeidsmigranten in ieder geval recht moeten krijgen op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen. Werkgevers zijn verantwoordelijk indien arbeidsmigranten hierin niet gefaciliteerd worden. Commerciële bedrijven kunnen niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten.

Uitzendbureaus onder de loep

Het is veel partijen ook een doorn in het oog dat veel uitzendbureaus de werknemers volledig afhankelijk maken. De bron van veel problemen. GroenLinks vindt: We versterken de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap.

Ook de VVD rekent op naleving van de aanbevelingen van Commissie Roemer. De VVD vindt: De afgelopen periode is begonnen aan het uitvoeren van de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Daar gaan we mee door, met een focus op het aanpakken van malafide uitzendbureaus. Malafide uitzendondernemers en uitbuiters beginnen vaak telkens weer opnieuw om zo onder handhaving uit te komen. Daarom komt er een bestuursrechtelijk verbod voor malafide uitzendondernemers die herhaaldelijk zijn bestraft.

Geen fiscale prikkels meer

Veel partijen vinden dat werkgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen. En er moet een rem komen op de fiscale prikkels. Volgens het CDA: .. hebben werkgevers met een grote vraag naar arbeidsmigranten een eigen verantwoordelijkheid in de opvang, huisvesting en begeleiding. Fiscale prikkels die ervoor zorgen dat het aantrekkelijker is om arbeidsmigranten hierheen te halen dan om Nederlandse werknemers in dienst te nemen, moeten worden geschrapt.

Lose-lose: leegloop in Oost Europa en problemen hier

De ongecontroleerde toestroom van grote aantallen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa leidt zowel in de thuislanden als hier tot grote problemen. De SP: Ongecontroleerde migratie leidt op dit moment tot uitbuiting, tot leegloop van andere landen (de zogeheten ‘braindrain’) en tot ontworteling van gemeenschappen. Vooral de werkgevers profiteren van arbeidsmigratie, terwijl publieke voorzieningen en de volkshuisvesting onder druk staan. Arbeidsmigranten worden ook regelmatig uitgebuit. We zorgen er daarom voor dat de overheid meer grip krijgt op de arbeidsmigratie, door deze migratie beter te reguleren. Iedereen die in Nederland wil werken en geen staatsburger is, dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Afhankelijk van de situatie kan het maximum aantal werkvergunningen per jaar worden aangepast. Totdat dit op orde is stoppen we tijdelijk met economische migratie. 

In het CDA programma staat dit: Midden- en Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een forse leegloop en verschillende West-Europese landen ervaren problemen van verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in wijken.

Tot zover enkele belangrijke standpunten van de diverse politieke partijen over het onderwerp arbeidsmigratie. Op deze pagina staan de volledige teksten.

×