Home » D66, ChristenUnie en CDA maken zich zorgen over Oost-Europese arbeidsmigranten in Zwolle
Informatief

D66, ChristenUnie en CDA maken zich zorgen over Oost-Europese arbeidsmigranten in Zwolle

De Swollenaer, 5 maart 2024 – In de afgelopen periode is er in Zwolle steeds meer aandacht voor Oost-Europese migranten. Er wordt geschat dat circa 1000 tot 2000 van deze mensen in Zwolle werken, leven en wonen, maar op de exacte aantallen en de woon- en leefomstandigheden is onvoldoende zicht. De fracties van D66, ChristenUnie en CDA maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van deze specifieke groep ‘arbeidsmigranten’ en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Raadsleden Klariska ten Napel (ChristenUnie), Laura van de Giessen (CDA) en Lizet Klein Nagelvoort (D66) vragen het college om helderheid te krijgen over deze groep en of er aandacht is voor mogelijke (arbeids)uitbuiting. 

Verder vragen zij het college of er zicht is op in welke mate er sprake is van dak- en thuisloosheid en in hoeverre er contact is met werkgevers, verhuurders en uitzendbureaus. “Zij zijn tenslotte een belangrijke schakel in het bijdragen aan goed werk, wonen en leven”, aldus de drie partijen. 

De fracties hopen op aanknopingspunten om zicht te krijgen op een groep mensen die om verschillende redenen vaak buiten beeld is geraakt. “En dat zou ook in Zwolle niet moeten gebeuren.”

Lees hier verder (origineel bericht)
×