Home » Arbeidsmigranten mogelijk gehuisvest aan Oudemolensedijk
Oudemolen - Fijnaart

Arbeidsmigranten mogelijk gehuisvest aan Oudemolensedijk

Fijnaart Lokaal, 31 oktober 2022 – Het huidige varkensbedrijf aan de Oudemolensedijk 13a in Fijnaart wordt mogelijk een huisvestingslocatie voor 320 arbeidsmigranten. Het is een van de vijf kansrijke initiatieven om het tekort aan huisvestingsplaatsen in de gemeente Moerdijk op te lossen. Tijdens een informatieavond op woensdag 9 november in de Parel worden de plannen verder toegelicht.

Arbeidsmigranten zijn buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken. Nederland telt zo’n 750.000 arbeidsmigranten. Zij komen vooral uit Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Litouwen. De arbeidsmigranten werken met name in de logistiek, tuinbouw, voedingsindustrie, metaalindustrie, landbouw en transport. Zij zijn hard nodig voor de economie, zeker in deze tijd van arbeidskrapte. Het huisvesten van de arbeidsmigranten is een groot probleem. Zij wonen vaak met meerdere personen in een te krappe woning en onder slechte omstandigheden. De gemeente Moerdijk wil daar wat aan doen en is op zoek naar een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Huisvesting
Wethouder Danny Dingemans: ”In de zoektocht naar huisvesting voor arbeidsmigranten hebben we gesproken met inwoners, huisvesters, uitzendbureaus en bedrijven en met arbeidsmigranten zelf. Uit deze gesprekken blijkt dat iedereen goede huisvesting van arbeidsmigranten noodzakelijk vindt.”

Kansrijk

Eerder dit jaar deed de gemeente een oproep: wie heeft er een goed plan? Na beoordeling van de 17 ingediende plannen zijn er vijf als kansrijk bestempeld. “De kansrijke initiatieven die we nu in beeld hebben garanderen een veilige en menswaardige huisvesting voor 1500 arbeidsmigranten”, vertelt Dingemans. “Deze initiatieven hebben een hoge kwaliteit. Zo zal er bijvoorbeeld 24/7 een beheerder aanwezig zijn en wordt maximaal 1 persoon per kamer gehuisvest (of 2 voor stellen).”

Een van de kansrijke initiatieven is de locatie aan de Oudemolensedijk in Fijnaart waar momenteel een varkensbedrijf is gehuisvest. Hier moeten 320 woonplekken voor arbeidsmigranten gerealiseerd kunnen worden.

Win-winsituatie

“De realisatie van goede huisvesting van arbeidsmigranten zal ook voor wat meer lucht op onze woningmarkt zorgen”, stelt de wethouder. “Daarvan profiteren alle woningzoekenden in Moerdijk. Arbeidsmigranten zijn nodig om onze samenleving draaiend te houden, maar er is te weinig woonruimte waar ze kunnen wonen. Daardoor wonen ze nu vaak op kamers in gewone woningen en op vakantieparken. Dit zijn te vaak onveilige en mensonwaardige situaties. We schatten dat er nu circa 200 woningen in de gemeente Moerdijk kamergewijs worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Wanneer arbeidsmigranten kunnen doorstromen naar de nieuwe initiatieven, komen die gewone woningen dus vrij voor andere woningzoekenden. In de nieuw te realiseren huisvesting zijn bovendien spoedzoekers uit de gemeente, zoals mensen die door een scheiding met spoed woonruimte zoeken, niet uitgesloten. Hiermee komen door de realisatie van deze huisvesting voor arbeidsmigranten, ook voor alle andere spoedzoekers extra mogelijkheden. Een win-winsituatie dus voor alle woningzoekenden in Moerdijk.” 

Vervolg

Initiatiefnemers kunnen de initiatieven nu gaan uitwerken in overleg met de klankbordgroepen van omwonenden en andere belanghebbenden en daarna de verplichte omgevingsvergunning gaan aanvragen. Hiervoor gelden vastgestelde procedures met inspraakmogelijkheid.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 9 november licht de gemeente Moerdijk toe waarom zij de huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk vindt en waarom het initiatief aan de Oudemolensedijk in Fijnaart kansrijk is. Vervolgens licht de initiatiefnemer zelf de eerste ideeën toe, worden sfeerbeelden getoond en wordt met de aanwezigen besproken hoe zij betrokken willen worden in de verdere uitwerking. Het idee is om hiervoor een klankbordgroep te vormen. Aanmelden kan tot 7 november via arbeidsmigranten@moerdijk.nl, onder vermelding van ‘Kern Fijnaart’.

Meer informatie is ook te vinden op www.moerdijk.nl/arbeidsmigranten/huisvesting.

Lees hier het originele bericht
×