Home » Alle partijen willen grip op migratie, maar kan dat ook?
Achtergrondinformatie

Alle partijen willen grip op migratie, maar kan dat ook?

Volkskrant, 14 november 2023 – Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat de migratiestroom ingeperkt moet worden. Hoeveel migranten telt Nederland en in hoeverre kun je ‘grip’ krijgen op migratie?

Dat migratie een belangrijk verkiezingsthema is, is niets nieuws onder de zon. Wél nieuw is dat het debat lang niet meer alleen draait om asielmigratie. Partijen van links tot rechts richten hun pijlen nu ook op arbeidsmigranten, kennismigranten en buitenlandse studenten. Met steeds hetzelfde doel: meer ‘grip’ krijgen op de verschillende migratiestromen, teneinde de druk op de woningmarkt en sociale voorzieningen te verlichten.

Maar hoe groot zijn die migratiestromen eigenlijk, en in hoeverre kun je er ‘grip’ op krijgen?

Vorig jaar telde Nederland 403 duizend immigranten, een stijging van maar liefst 61 procent in een jaar en een record. Dit is vooral toe te schrijven aan de ruim 100 duizend vluchtelingen uit Oekraïne die zich na het uitbreken van de oorlog vrij in Nederland mochten vestigen. Doordat er ook 179 duizend mensen uit Nederland vertrokken, is het migratiesaldo 224 duizend.

Naar het originele bericht
×