Home » We helpen migranten, toch?
Opinie

We helpen migranten, toch?

Column door Ewa van Rooij- Niepokulczycka – Tegenwoordig staat de kwestie van uitzendkrachten op de agenda van veel instanties, partijen of de Tweede Kamer. Het is echt geweldig dat zoveel mensen betrokken zijn en iets goeds willen doen, toch? Maar gebeurt er echt iets?

In 2020 kwam het Emile Roemer-rapport uit (economische migranten zijn geen tweederangsburgers), dus wat is er sindsdien veranderd? In de praktijk is het rapport grotendeels … theorie. Wat migranten betreft is er niet veel veranderd: op papier ziet alles er goed uit, maar in de praktijk worden de conclusies van het rapport nog steeds niet uitgevoerd.

In Nederland hebben we veel instellingen die werken aan het verbeteren van het lot van migranten. Hoe is het in de praktijk?
Om als uitzendbureau het logo van bijvoorbeeld SNF (Stichting Normering Flexwonen) te mogen gebruiken, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. Geweldig, toch? Maar in de praktijk misschien niet zo geweldig.

De persoon die het pand komt inspecteren maakt vooraf een afspraak voor een bepaalde dag en vertelt je wat en waar hij gaat inspecteren. Raad eens wat de conclusie van zo’n inspectie zal zijn? Precies zoals je denkt – alles is in orde en hopla een nieuw logo voor het nieuwe jaar! Het bureau heeft de tijd om alles op orde te brengen en meer dan eens extra mensen (dus teveel bewoners) voor die dag “uit te zetten” (ze moeten inpakken en vertrekken voor die dag), zodat het aantal bewoners klopt.

Dan de WTTA, de Wet toelating terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Dit  wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden.
Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2026 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA)”. Wordt de afspraak voor de inspectie ook op tijd gemaakt zodat het arbeidsbureau de tijd heeft om de inspectie voor te bereiden?

De WTTA, het nieuwe toelatingsstelsel, zal invloed krijgen op tienduizenden bedrijven in Nederland. Zeker op de flexmarkt is de impact enorm. Straks mogen ondernemers alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als ze goedkeuring hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Dit voorstel is echter met bijna twee jaar uitgesteld. In 2025 zou de wet van kracht worden, als alles goed gaat is er een kans dat de wet in 2026 of 2027 van kracht wordt.  Waarom wordt de deadline steeds uitgesteld? Als de politieke partijen gesponsord worden door grote bedrijven, hebben ze geen urgentie om dergelijke wetgeving te creëren. Je bijt niet in de hand die je voedt. Op dit moment wordt er veel gepraat maar weinig uitgeoefend. Maar we doen veel voor migranten. We zullen zien…

 Pozdrawiam Ewa

×