Home » Oekraïense arbeidsmigranten

TagOekraïense arbeidsmigranten

Uitzendbureau laat 27 Oekraïners illegaal bloemen binden

NL Arbeidsinspectie, 11 april 2024 – De Nederlandse Arbeidsinspectie pakt een uitzendbureau aan dat 27 Oekraïense vrouwen illegaal liet werken voor een bloemenbinder uit Noord-Holland. Dat is bijzonder, want er is een ruimhartige regeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als ze onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen ze betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning. De werkgever hoeft dan alleen een melding te doen bij het UWV. Daar was in deze zaak echter geen sprake van.

Vermoedelijk hield het uitzendbureau ook meer loon in voor de huisvesting dan toegestaan. Daarnaast is het vermoeden dat werknemers contant of soms zelfs niet werden uitbetaald en dat sommigen veel meer uren dan toegestaan per dag moesten werken. Zowel het uitzendbureau als de betrokken bloemenbinder zullen daarvoor een boeterapport ontvangen.

Het begon met een melding van de gemeente Bergen. De gemeente seinde de Arbeidsinspectie in toen er op een moment 15 mensen tegelijk werden ingeschreven op 1 woonlocatie die ook allemaal voor 1 uitzendbureau werkten. De Arbeidsinspectie gaat niet over huisvesting, maar controleert wel intensief op arbeidsmarktfraude en arbeidsomstandigheden en startte een onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleek er van alles mis. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel werknemers daar werkzaam waren via uitzendbureaus, waaronder het uitzendbureau van de melding. Het uitzendbureau wierf in Oekraïne mensen om in Nederland te komen werken. De Oekraïners stapten daar dan in een busje, betaalden tot wel 400 euro aan bemiddelingskosten, reisden vervolgens naar Nederland en stonden de volgende dag bloemen te binden. Het noodzakelijke papierwerk moest dan nog geregeld worden.De Arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar de werktijden van de werknemers. Zo verklaarde een van de Oekraïners bijvoorbeeld meer dan 17 uur per dag te werken. De rusttijd was minimaal. Dat zou een overtreding van de Arbeidstijdenwet zijn. Er wordt verder ook onderzoek gedaan naar mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon. Uit verklaringen van de Oekraïners bleek dat zij contant werden betaald, dat loon soms helemaal niet werd betaald en dat er onterecht voorschotten werden ingehouden.

Lees hier verder (origineel bericht)

Zo worden Oekraïners onder valse voorwendselen door schimmige uitzendbureaus naar Nederland gehaald

Een Vandaag, 2 februari 2024 – Schimmige uitzendbureaus ronselen Oekraïners naar ons land voor laagbetaalde banen. Deze goedkope krachten worden via Polen naar Nederland gehaald, vaak onder valse toezeggingen over werk en huisvesting. “Ze worden met lege handen weggestuurd.” 

Eenmaal hier aan het werk blijken de Oekraïners kwetsbaar te zijn voor uitbuiting en kunnen ze vaak fluiten naar hun salaris. Honderden meldingen van misstanden zijn in kaart gebracht.

Vacatures op social media

De vacatures waarmee de Oekraïners naar Nederland worden gelokt, worden veelal geplaatst in Facebook- en Telegramgroepen, specifiek gericht op Oekraïners en in de Oekraïense taal. In verreweg de meeste gevallen staat in de vacatures een telefoonnummer vermeld van een Pools of Oekraïens uitzendbureau. Die bieden op grote schaal werk aan in Nederland.

De uitzendbureau’s hebben vaak vestigingen in ons land maar ook in Polen en zelfs Oekraïne. Werknemers met namen als ‘Diana Holandia’ werven op platformen Facebook en Viber potentiële Oekraïense arbeidskrachten die dan via Polen naar ons land komen.

Verschillende sectoren 

In een groot aantal gevallen van de gemelde misstanden is de bedrijfssector genoemd, het gaat vooral om banen in de land- en tuinbouw, bouw, horeca, schoonmaak, haven en productiewerk. De banen waarover het in de klachten gaat, zijn vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. De andere provincies komen minder voor.

In het begin, in 2022, kwamen vooral veel individuele klachten bij FairWork binnen. “Inmiddels komen er steeds meer collectieve klachten”, zegt Agnes Pioro, projectmanager bij FairWork. “Waarbij meer mensen betrokken zijn dan bij een en dezelfde werkgever. Soms gaat het om drie mensen, soms zes, soms 200.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Steeds meer Oekraïense mannen komen naar Nederland om hier te werken: ze worden geholpen als vluchteling, maar zijn eigenlijk arbeidsmigrant

Een Vandaag, 31 januari 2024 – De landelijke opvanglocatie in Utrecht voor Oekraïense ontheemden ziet dat meer alleenreizende mannen naar Nederland komen. De meesten geven aan dat ze voor werk komen, in combinatie met gratis huisvesting en de goede omstandigheden hier.

De Oekraïeners die hier zijn voor werk, zijn eigenlijk arbeidsmigranten. Maar ze maken nu dus gebruik van de faciliteiten die voor Oekraïense vluchtelingen bedoelt zijn.

Werk als belangrijkste reden 

Bij aankomst in de Jaarbeurs worden nieuwkomers gevraagd naar hun beweegredenen om naar Nederland te komen. Daarbij gaven Oekraïeners tot voor kort aan vooral te komen vanwege hereniging met familie en vrienden die zich in Nederland bevinden, of voor het vinden van veiligheid of medische zorg.

De laatste maanden signaleren de medewerkers in de Jaarbeurs een kentering. Als belangrijkste reden om naar Nederland te komen wordt nu werk opgegeven, het zien van werkgelegenheidskansen en carrièremogelijkheden. Veiligheid is inmiddels gezakt naar plek 5.

Lees hier verder (origineel bericht)

×