Home » dakloze arbeidsmigranten

Tagdakloze arbeidsmigranten

Harde botsing Leefbaar Rotterdam en dominee Pauluskerk over opvangplan EU-arbeidsmigranten

Rijnmond, 18 april 2024 –

Dat Rotterdam iets moet doen aan de groeiende overlast van daklozen, daarover is iedereen het in de gemeenteraad het eens. Maar het plan van de wethouder om straks ook dakloze EU-buitenslapers op te vangen, roept bij de raadsleden veel vragen op. De dominee van de Pauluskerk botste hard met het Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans.

“De dakloosheid zal door dit plan hooguit een beetje worden ingeperkt”, zegt Martijn van Leerdam. “Wilt u echt iets doen aan de groei van dakloosheid in deze stad? Dan moet er een onvoorwaardelijke nachtopvang komen zonder bureaucratische regels, nauwe toegangscriteria en met maximale verblijfsduur. Met uitstroommogelijkheden naar betaalbare huisvesting.”

Actieplan Buitenslapers

De dominee van de Pauluskerk – van oudsher een plek waar daklozen worden opgevangen – is in het hol van de leeuw. Want mede door de ellende die daklozen in de omgeving van zijn kerk aan de Mauritsweg veroorzaken, is het ‘Actieplan Buitenslapers’ van Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam) er gekomen.

De wethouder neemt een reeks van maatregelen om de grootste overlastgevers van de straat halen en de gemeenteraad spreekt er deze week voor het eerst over. Van Leerdam komt de raadsleden vertellen wat hij ervan vindt. Nieuw is dat Rotterdam dakloze EU-arbeidsmigranten tijdelijk gaat opvangen; iets wat de gemeente tot nu toe altijd heeft geweigerd omdat juist deze groep geen recht zou hebben op opvang.

Er komen zestig extra opvangplekken in de nachtopvang aan de Volkelstraat in Rotterdam-Overschie. EU-buitenslapers mogen er maximaal acht weken verblijven. In die periode kunnen ze afkicken van hun drank- en drugsverslaving. De gemeente probeert ze ook aan werk te helpen. Het gaat om een proef van een jaar, die op 1 juni start. In die twaalf maanden kunnen zo’n driehonderd mensen tijdelijke hulp krijgen, verwacht Buijt.

Lees hier verder (origineel bericht)

Rotterdam worstelt met dakloosheid: nieuwe opvang biedt geen soelaas

OPINIE- AD, 17 april 2024 – De opvang voor dakloze EU-migranten die de gemeente Rotterdam wil openen, is geen duurzame oplossing voor het aantal buitenslapers in de stad, betoogt Pauluskerk-predikant Martijn van Leerdam. Het is zelfs eerder een sterk staaltje van symptoombestrijding, terwijl de nood extreem hoog is.

Recentelijk stierven er afzonderlijk van elkaar drie dakloze mensen op straat in Rotterdam. Allen mannen van rond de 35 jaar. Dat is geen verrassing, gezien het aantal dakloze mensen dat al geruime tijd groeit. Een leven op straat brengt extreme stress en grote medische risico’s met zich mee.

Acht weken is te kort

Dakloze EU-migranten vormen de snelst groeiende groep buitenslapers in de stad en verdienen meer aandacht in het dakloosheidsbeleid.

De nieuwe opvang biedt plaats voor een maximale opvangduur van acht weken, waarin de dakloze EU-migrant klaargestoomd moet worden om weer aan het werk te gaan of teruggestuurd moet worden naar land van herkomst. Voor sommige daklozen kan een kortdurende aanpak een oplossing bieden.

De woningnood wordt er echter niet minder op, waardoor doorstroming moeilijk zal zijn. Bovendien kampen daklozen die langdurig op straat leven vaak met verslavingen en psychiatrische problemen, die niet snel op te lossen zijn. Als laatste is terugsturen naar het land van herkomst dikwijls geen optie, omdat EU-migranten het volste recht hebben om hier te verblijven. De nieuw gelanceerde opvang kent dus aanzienlijke beperkingen.

Kwestie van mensenrechten

Dakloosheid is in de eerste plaats geen handhavingsprobleem, maar een kwestie van mensenrechten – ook voor andere Rotterdammers op zoek naar betaalbare huisvesting. Huisvesting is een recht, geborgd in Grondwet en de Internationale Rechten van de Mens. Het is de taak van de overheid om er alles aan te doen om dit te respecteren.

Natuurlijk is het huisvestingsprobleem niet eenvoudig op te lossen. In de afgelopen twintig jaar zijn in Rotterdam ongeveer 25.000 sociale huurwoningen verdwenen in de stad, en dit aantal groeit nog steeds. Die bouw je niet zomaar terug.

Ds. Martijn van LeerdamPredikant-directeur van de Pauluskerk Rotterdam

Lees hier het originele bericht

Rotterdam opent tijdelijke opvang voor dakloze EU-migranten – ‘harde’ stad kiest voor zachte aanpak

Volkskrant, 6 maart 2024 – De gemeente Rotterdam opent een tijdelijke 24-uursopvang voor dakloze EU-migranten. Voorheen kregen Oost-Europese daklozen, die verantwoordelijk worden gehouden voor veel overlast op straat, meestal geen toegang tot de opvang.

‘De beelden van drugsgebruikende portiekpoepers zijn hemeltergend’, motiveert zorgwethouder Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam) zijn besluit. Door de tijdelijke opvang te openen, hoopt hij iets te doen aan de gevoelens van onveiligheid van wijkbewoners die op of rondom de Nieuwe Binnenweg (centrum) of Zuidplein (op Zuid) wonen. Daar zorgen daklozen, onder wie Oost-Europeanen, voor overlast. Met het plan toon Buijt zich ook gevoelig voor ‘de mensonterende situaties’ van uitgebuite EU-arbeidsmigranten die op straat terechtkomen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Ook in het Radio 1 journaal van 7 maart (7:00) uitgebreid aandacht voor de situatie in Rotterdam:

Boswachter Hans zet zich in voor daklozen en kan inmiddels beter menswachter worden

Hart van Nederland, 5 maart 2024 – Eigenlijk is hij gastheer voor de parken en bossen van Den Haag, maar nu houdt hij zich steeds meer bezig met de oost Europese dak- en thuislozen die daar hun slaapplek vinden. Boswachter Hans van Poperingen is nu meer ‘menswachter’ dan boswachter geworden.

Gedogen

Vaak wordt een arbeidsmigrant die zijn baan kwijtraakt ook meteen uit zijn huis gezet, vertelt de boswachter. “‘Voor hen tien anderen’, wordt vaak gedacht vanuit zo’n bedrijf. Als ze geen werk hebben, dan hebben ze ook geen woning meer. Ze raken door alles het perspectief kwijt waardoor ze naar de drank en drugs grijpen, wat het niet beter maakt.”

We kunnen deze mensen niet wegdenken.

Hans

De dakloze arbeidsmigranten zoeken dan naar droge plekken om te kunnen overnachten. Die vinden ze vaak in de bossen en parken bij Hans. “In Nederland hebben we de regel dat er niet buiten geslapen mag worden. Alleen voor sommige mensen kan het bijna niet anders.”

Hans moet het in sommige gevallen dan ook gedogen. “Daar houd ik niet van, maar we kunnen niet anders. We kunnen deze mensen niet wegdenken.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×